نه مجدد دادگاه تجدیدنظر به ترامپ

اقتصادنیوز: دادگاه تجدید نظر در خصوص لغو قانون موسوم به داکا که از مهاجرین غیرقانونی در صورت ورودشان به این کشور در کودکی حمایت می کند، علیه «دونالد ترامپ» رای داد.
دادگاه تجدید نظر درخواست وزارت دادگستری برای اجرایی شدن مجدد فرمان ضد مهاجرتی ترامپ را رد کرد.
فرمان "دونالد ترامپ"، رئیس جمهور ، مبنی بر ممنوعیت ورود شهروندان برخی کشورهای مسلمان به این کشور، 90 روز قانونی خود را سپری کرده است و دو دادگاه تجدیدنظر قصد دارند درمورد مشروع بودن اعمال چنین فرمانی، تشکیل جلسه دهند.
دو دادگاه تجدیدنظر در قصد دارند بار دیگر فرمان ممنوعیت سفر اتباع برخی کشورهای مسلمان به این کشور را مورد بررسی قرار دهند.
یک دادگاه تجدیدنظر در روز پنجشنبه حکم کرد ت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور بایستی برنامه ای که در ت قبلی برای محافظت از صدها هزار مهاجر به آغاز شده بود را ادامه دهد.
یک دادگاه تجدیدنظر در روز پنجشنبه حکم کرد ت «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور بایستی برنامه ای که در ت قبلی برای محافظت از صد ها هزار مهاجر به آغاز شده بود را ادامه دهد.
احتمال می رود دادگاه تجدیدنظر امروز ( ) حکم نهایی خود درباره حکم دادگاه بدوی سیاتل برای تعلیق دستور ضدمهاجرتی ترامپ را صادر خواهد کرد، پس از آن انتظار می رود که کاخ سفید دادگاه عالی را نیز وارد ماجرا سازد.
دادگاه تجدیدنظر درخواست ترامپ درباره قانون منع ورود مسلمانان به این کشور را رد کرد.
دادگاه تجدیدنظر، درخواست ت برای لغو رأی دادگاه بدوی و ادامه اجرای فرمان اجرایی ترامپ و ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور به این کشور را رد کرد.
دادگاه تجدیدنظر، درخواست ت برای لغو رأی دادگاه بدوی و ادامه اجرای فرمان اجرایی ترامپ و ممنوعیت ورود اتباع 7 کشور به این کشور را رد کرد.
دادگاه تجدیدنظر عربستان در حکمی پرونده قضایی سقوط جرثقیل در مسجد الحرام را برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری عربستان عودت داد.
قضات دادگاه تجدیدنظر به اتفاق آراء حکم «تعلیق موقت» صادره از سوی یک قاضی فدرال علیه ممنوعیت مهاجرتی «دونالد ترامپ» را تأیید د.
قضات دادگاه تجدیدنظر به اتفاق آرا حکم «تعلیق موقت» صادره از سوی یک قاضی فدرال علیه ممنوعیت مهاجرتی «دونالد ترامپ» را تأیید د.

رای دادگاه علیه فرمان ترامپ , یک دادگاه تجدیدنظر ، تلاش ت «دونالد ترامپ» برای جلوگیری موقت از ورود پناهجویان به را رد کرد.

نوشته رای دادگاه یی علیه فرمان جنجالی ترامپ اولین بار در اخبار پدیدار شد.

دادگاه عالی با حکم یک دادگاه تجدیدنظر که ممنوعیت مسافرتی سابق دونالد ترامپ را لغو می کرد، مخالفت کرد. این ممنوعیت علیه شهروندان شش کشور اکثرا مسلمان و یک ممنوعیت جداگانه علیه مهاجران بود. این دادگاه هنوز درباره چالش دیگری که از طرف ای هاوایی مطرح شده، تصمیمی نگرفته است.
دادگاه تجدیدنظر در برنامه مهاجرت «داکا» علیه ت دونالد ترامپ رأی داد.
ت ۳ هفته ای دونالد ترامپ روز پنجشنبه با ش ت سختی در دادگاه تجدیدنظر متشکل از ۳ قاضی روبرو شد و این قضات به اتفاق آرا درخواست تجدید ت برای از سرگیری فرمان اجرایی جنجالی ممنوعیت سفر را رد د.
شعبه نهم دادگاه تجدید نظر فدرال علیه دستورالعمل مهاجرتی جنجال برانگیز دونالد ترامپ رای داده و لغو اجرای آن را تمدید کرده است.
ت 3 هفته ای دونالد ترامپ روز پنجشنبه با ش ت سختی در دادگاه تجدیدنظر متشکل از 3 قاضی روبرو شد و این قضات به اتفاق آرا درخواست تجدید ت برای از سرگیری فرمان اجرایی جنجالی ممنوعیت سفر را رد د.
ت ۳ هفته ای دونالد ترامپ روز پنجشنبه با ش ت سختی در دادگاه تجدیدنظر متشکل از ۳ قاضی روبرو شد و این قضات به اتفاق آرا درخواست تجدید ت برای از سرگیری فرمان اجرایی جنجالی ممنوعیت سفر را رد د.
دادگاه عالی با حکم یک دادگاه تجدیدنظر که ممنوعیت مسافرتی سابق دونالد ترامپ را لغو می کرد، مخالفت کرد. این ممنوعیت علیه شهروندان شش کشور اکثرا مسلمان و یک ممنوعیت جداگانه علیه مهاجران بود. این دادگاه هنوز درباره چالش دیگری که از طرف ای هاوایی مطرح شده، تصمیمی نگرفته است.
علیزاده طباطبایی گفت: ۱۰ مردادماه ساعت ۱۰ صبح جلسه دادگاه تجدیدنظر طاهری در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر برگزار خواهد شد.
شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر اجازه اجرایی شدن بخش هایی از فرمان ضدمهاجرتی ترامپ علیه اتباع ایران و پنج کشور دیگر را صادر کرد.
دستور دونالد ترامپ مبنی بر منع ورود مهاجران از 6 کشور مسلمان به روز دوشنبه در دادگاه تجدید نظر بررسی می شود.
فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور فردا بار دیگر در دو دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد.
فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور فردا بار دیگر در دو دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد.
دادگاه تجدید نظر نیز بامداد با فرمان دونالد ترامپ رئیس کاخ سفید در زمینه مهاجران و محدودیت ورود اتباع هفت کشور به مخالفت کرد.
دادگاه تجدید نظر امریکا بامداد با اجرای فرمان مهاجرتی ترامپ و محدودیت ورود اتباع 7 کشور به مخالفت کرد.
دادگاه تجدید نظر نیز دقایقی پیش با فرمان دونالد ترامپ رئیس کاخ سفید در زمینه مهاجران و محدودیت ورود اتباع هفت کشور به مخالفت کرد.
دادگاه تجدیدنظر عربستان در حکمی پرونده قضایی سقوط جرثقیل در مسجد الحرام را برای بررسی مجدد به دادگاه کیفری عربستان عودت داد.
دادگاه تجدیدنظر در برنامه مهاجرت «داکا» علیه ترامپ رأی داد.
ترامپ پس از صدور رای دادگاه تجدید نظر در توییتی نوشته است از این رای به دیوان عالی شکایت خواهد برد. او نوشته : شما را در دادگاه خواهم دید! شعبه نهم دادگاه تجدید نظر فدرال در شهر سانفرانسیسکو رای به ادامه تعلیق فرمان اجرایی اخیر ترامپ درباره...
چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر معاون اجرایی رئیس ت دهم دقایقی قبل در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر آغاز شد.
یک دادگاه تجدیدنظر در علیه دستور مهاجرتی رئیس جمهور این کشور رأی داد.
دادگاه تجدیدنظر در سانفرانسیسکو فرمان مهاجرتی ترامپ را تعلیق کرد.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری ، روز ۱۹ بهمن از دادگاه تجدیدنظر خواست تا سریع تر رای خود را درباره فرمان اجرایی اش صادر کند و گفته که «آدم بدهای» زیادی فکر می کنند که در مقطع فعلی باید به بیایند.
یک دادگاه تجدیدنظر فدرال روز پنج شنبه حکم تعلیق فرمان مهاجرتی ترامپ را مورد تأیید قرار داد.
جنجال پیرامون گفتگوی مجدد با پوتین در هامبورگ نشان داد که "دونالد ترامپ" موقعیت محکمی در نداشته و کرملین باید در سیاست خویش در قبال واشنگتن تجدیدنظر کند.
دادگاه تجدیدنظر فدرال علیه دستورالعمل مهاجرتی جنجال برانگیز رئیس جمهوری این کشور رای داده و لغو اجرای آن را تمدید کرده است.
دادگاه تجدیدنظر فدرال علیه دستورالعمل مهاجرتی جنجال برانگیز رئیس جمهوری این کشور رای داده و لغو اجرای آن را تمدید کرده است.
علیزاده طباطبایی گفت: 10 مردادماه ساعت 10 صبح جلسه دادگاه تجدیدنظر طاهری در شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر برگزار خواهد شد.
رئیس دادگستری کل استان تهران گفت: مرجع تجدیدنظر پرونده اسفندیار رحیم رئیس دفتر سابق رئیس جمهوری دادگاه تجدیدنظر است و اعتراض وی به دادگاه تجدیدنظر می رود که اگر تاکنون ارسال نشده باشد، امروز یا فردا ارسال می شود.
سناریوی سیاه برای ترامپ با دو دادگاه نوشته شد. ابتدا دادگاه پال مانافورت، رئیس سابق کمپین انتخاباتی ترامپ و در ادامه معامله و محرم رازهای ترامپ با پلیس علیه ترامپ برای فرار از زندان
ترامپ پس از صدور رای دادگاه تجدید نظر در توییتی نوشته است از این رای به دیوان عالی شکایت خواهد برد. او نوشته : شما را در دادگاه خواهم دید!
دادگاه تجدید نظر درخواست وزارت دادگستری برای اجرایی شدن مجدد فرمان ضد مهاجرتی ترامپ را رد کرد.
دادگاه تجدید نظر درخواست وزارت دادگستری برای اجرایی شدن مجدد فرمان ضد مهاجرتی ترامپ را رد کرد.


این دادگاه تجدید نظر که در سان فرانسیسکو واقع است، دادخواست ت را برای نقض تصمیم یک قاضی…

دادگاه تجدیدنظر فدرال علیه فرمان مهاجرتی جنجال برانگیز دونالد ترامپ رای داد و همچنان این فرمان را معلق نگاه داشت.
ایسنا نوشت: دادگاه عالی با حکم یک دادگاه تجدیدنظر که ممنوعیت مسافرتی سابق دونالد ترامپ را لغو می کرد، مخالفت کرد. این ممنوعیت علیه شهروندان شش کشور اکثرا مسلمان و یک ممنوعیت جداگانه علیه مهاجران…
دومین و آ ین جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوی در بخش تامین اجتماعی دقایقی پیش در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر به پایان رسید.
دادگاه تجدید نظر در خصوص لغو قانون موسوم به داکا که از مهاجرین غیرقانونی در صورت ورودشان به این کشور در کودکی حمایت می کند، علیه «دونالد ترامپ» رای داد.
اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی، معاون اجرائی محمود ، روز گذشته در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی مسعودی مقام، در دو نوبت برگزار شد.
اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی، معاون اجرائی محمود ، روز گذشته در شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی مسعودی مقام، در دو نوبت برگزار شد.
دادگاه تجدیدنظر با رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم و م ع وی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.
دادگاه تجدیدنظر با رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم و م ع وی ضمن رد تجدیدنظرخواهی رای دادگاه بدوی را عینا تایید کرد.
تجدیدنظرخواهی به معنای درخواست رسیدگی مجدد به رأی صادرشده توسط یک دادگاه، یکی از رایج ترین شیوه هایی است که برای اعتراض به آراء وجود دارد. تمامی آرایی که صادر می شوند قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارند و دادگاهی…
وکلای ت از برنامه منع سفر شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان دفاع کرده و از دادگاه فرجام در سان فرانسیسکو خواسته اند دستور رئیس جمهوری در این مورد را «به منظور تامین امنیت ملی» ابقا کند.
دقایقی پیش اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شد.
پرونده محمدعلی طاهری سرکرده گروه موسوم به عرفان حلقه که در دادگاه بدوی به ۵ سال حبس محکوم شده، برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر ارجاع شد.
رئیس جمهوری دقایقی بعد از اعلام رای دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیکو، حکم اخیر را خواند و وعده داد مخالفان فرمانش را در دادگاه خواهد دید.
دادگاه تجدیدنظر فدرال علیه فرمان مهاجرتی جنجال برانگیز دونالد ترامپ رای داد و همچنان این فرمان را معلق نگاه داشت.
چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی معاون اجرایی رئیس ت دهم چهارشنبه ۲۵ بهمن در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر به همراه مهران عبدالله پور م ع اش آغاز شد.
صادق زیبا کلام که به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب از سوی دادگاه انقلاب 18 ماه حبس محکوم شده است گفت که دادگاه تجدیدنظر با استمهال او برای دفاع موافقت کرده است.
فعال رسانه ای تبریز از تغییر حکم دادگاه تجدیدنظر علی رغم ارائه مستندات خبر داد و گفت: شکایت خود را با اعاده دادرسی به دیوان می برد.
معاون اجرایی ت دهم برای شرکت در سومین جلسه دادگاه تجدیدنظر در شعبه 68 این دادگاه حضور یافت.
چهارمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی معاون اجرایی رئیس ت دهم چهارشنبه ۲۵ بهمن در شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر به همراه مهران عبدالله پور م ع اش آغاز شد.
رئیس جمهوری دقایقی بعد از اعلام رای دادگاه تجدیدنظر سانفرانسیکو، حکم اخیر را خواند و وعده داد مخالفان فرمانش را در دادگاه خواهد دید.
یک دادگاه تجدیدنظر علیه فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری این کشور رای داد و محدودیت موقت برای ورود شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان را کاهش داده است.
مرجع تجدیدنظر پرونده اسفندیار رحیم رئیس دفتر سابق رئیس جمهوری دادگاه تجدیدنظر است.
هفتمین و آ ین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی در شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آغاز شد.
ترامپ پس از صدور رای دادگاه تجدید نظر در توییتی نوشته است از این رای به دیوان عالی شکایت خواهد برد. او نوشته : شما را در دادگاه خواهم دید!
چندی قبل بود که ت ترامپ برای اجرایی فرمان ممنوعیت ورود اتباع ایران، ، سودان، یمن، لیبی و سومالی خواستار مداخله دادگاه عالی شده و منتظر حکم این دادگاه عالی فدرال است.
اولین جلسه محاکمه مجدد متهمان ردیف دوم و سوم پرونده نفتی دقایقی پیش به پایان رسید و طبق اعلام شعبه 28 دادگاه انقلاب، جلسه بعدی دادگاه ساعت 9 صبح فردا یکشنبه برگزار خواهد شد.
یک روز پس از لغو فرمان ممنوعیت مهاجرتی «دونالد ترامپ» در دادگاه تجدیدنظر فدرال، رئیس جمهوری از افزایش تد ر امنیتی خبر داد.
یکی از دو شعبه دادگاه تجدید نظر که در حال بررسی فرمان محدودیت مهاجرت مسلمانان به بود، علیه این فرمان رأی داد.
«نه» محکم دادگاه تجدیدنظر امریکا به فرمان ترامپ
معاون اجرایی ت دهم در دادگاه تجدیدنظر حضور یافت.
کاترین فورست قاضی یی، ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آ مریکا را برای ادای شهادت در مورد مجادله با یک شرکت ایتالیایی تولید کننده کفش به دادگاه فراخواند.
ترامپ گفت: امنیت ما در خطر است و ما در حال دادگاه بازی هستیم.
محمدعلی جداری فروغی از صدور حکم دادگاه تجدیدنظر محمدحسن تشکری، کارگر بافق خبر داد؛ در رای تجدیدنظر، حکم شلاق حذف نشده است.
معاون اجرایی رئیس ت های نهم و دهم در ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حاضر شد.
شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر دیوان عد اداری با صدرور این حکم رای دادگاه بدوی در مورد دارالقرآن را باطل کرد.
یک دادگاه تجدیدنظر علیه فرمان مهاجرتی رئیس جمهوری این کشور رای داد و محدودیت موقت برای ورود شهروندان شش کشور عمدتا مسلمان را کاهش داده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری بامداد در واکنش به رای دادگاه تجدید نظر که با فرمان اجرایی او علیه مهاجران مخالفت کرده است، این دادگاه را به کاری متهم کرد.
دادگاه فدرال در ، دونالد ترامپ را از تغییر دادن سیاست کنونی این کشور در بکارگیری و خدمت افراد دارای اختلال تی منع کرده است.
ایوانکا ترامپ در روزی که آن را به دخترش اختصاص داده بود، آرابلا را به همراه خودش به دادگاه عالی واشنگتن برد تا با سیستم قضائی کشور آشنا شود.
حمید بقایی معاون اجرایی ت دهم قبل از ورود به چهارمین جلسه دادگاه خود گفت: ما صدها بار گفته ایم که این جلسه دادگاه باید علنی باشد و معتقدیم دادگاه تجدیدنظر باید به صورت علنی برگزار شود.
پرونده محمد حبیبی، عضو کانون صنفی معلمان استان تهران برای رسیدگی در مرحله تجدیدنظر به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر به ریاست قاضی سید احمد زرگر ارجاع شد.
حمید بقایی به همراه مهران عبدالله پور م ع اش برای حضور در پنجمین جلسه رسیدگی به اتهاماتش، وارد دادگاه تجدیدنظر استان تهران شد.
جمعی از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی از تعیین وقت جلسه دادگاه تجدیدنظر سعید مرتضوی خبرداد.
جنجال پیرامون گفتگوی مجدد با پوتین در هامبورگ نشان داد که "دونالد ترامپ" موقعیت محکمی در نداشته و کرملین باید در سیاست خویش در قبال واشنگتن تجدیدنظر کند.
ایلنا: بقایی جزئیاتی از اولین جلسه دادگاه تجدیدنظر موکل خود را تشریح کرد.
رو مه فرانسوی «لوموند» امروز طی گزارشی از احضار مجدد «فرانسوآ فیون» به دادگاه در ارتباط با اتهام فساد مالی خبر داد.
ایرنا نوشت: کاترین فورست قاضی یی، ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آ مریکا را برای ادای شهادت در مورد مجادله با یک شرکت ایتالیایی تولید کننده کفش به دادگاه فراخواند.
معاون رئیس ت دهم، صبح امروز ( ) در دادگاه تجدیدنظر حضور یافت.
صادق زیبا کلام از موافقت دادگاه تجدیدنظر با درخواست استمهالش خبر داد.
معاون اجرایی ت دهم در ششمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حضور یافت.
معاون رئیس ت دهم، صبح امروز ( ) در دادگاه تجدیدنظر حضور یافت.
با درخواست وزارت دادگستری ، اجرای حکم دادگاه تجدیدنظر در مورد فرمان ضدمهاجرتی ترامپ از سوی دیوان عالی این کشور متوقف شد.
دومین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید بقایی معاون اجرایی ت دهم در شعبه ٦٣ دادگاه تجدیدنظر استان تهران آغاز شد.
وزارت دادگستری اعلام کرد که به طور داوطلبانه از دادخواست تجدیدنظر خود در خصوص حکم دادگاه فدرال سیاتل پیرامون فرمان مهاجرتی «دونالد ترامپ» عقب نشینی می کند.
زینب اسماعیلی:در هفته‌ای که گذشت، فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ در یک دادگاه دیگر مغایر قانون شناخته شد؛ این‌بار در دادگاه استیناف فدرال و مغایر با قانون اساسی. ر‌أی دادگاه می‌گوید این…

باشگاه پرسپولیس همچنان منتظر پاسخ دادگاه بین المللی ورزش در خصوص پرونده مهاجم این تیم است.

نوشته تأخیر در پاسخ دادگاه cas ؛ پیگیری مجدد در مورد پرونده “طارمی” اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | parsfootball پدیدار شد.

جنجال پیرامون گفتگوی مجدد با پوتین در هامبورگ نشان داد که "دونالد ترامپ" موقعیت محکمی در نداشته و کرملین باید در سیاست خویش در قبال واشنگتن تجدیدنظر کند.
سازمان های م ع حقوق مهاجران و مسلمانان ضمن ابراز تاسف از حکم دیوان عالی ، از دادگاه های تجدیدنظر درخواست کرده اند که به مبارزه خود علیه ترامپ ادامه دهند.