مظنه واحدهای ۱۰۰ متری در تهران ج

آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22 گانه شهری تهران طی تیر ماه 97 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان ۱۰۰ متری در مناطق ۲۲ گانه شهری تهران طی آبان ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22گانه شهری تهران طی تیر ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22 گانه شهری تهران طی داد ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22گانه شهری تهران طی مرداد ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22 گانه شهری تهران طی فروردین ماه 97 است.لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22 گانه شهری تهران طی آبان ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان ۷۰متری در مناطق ۲۲گانه شهری تهران است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22 گانه شهری تهران طی شهریور ماه 97 است.
مظنه آپارتمان ۵۰ متری در تهران را مشاهده می کنید.
برای ید آپارتمان های 70 متری در تهران باید از حدود 170 میلیون تومان تا 500 میلیون تومان هزینه کرد.
برای اجاره واحدهای 100 متری در تهران باید از 25 میلیون تومان تا 80 میلیون تومان ودیعه پرداخت کرد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 70متری در مناطق 22گانه شهری تهران طی تیر ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 70متری در مناطق 22گانه شهری تهران طی دی ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 70متری در مناطق 22گانه شهری تهران طی آذر ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 70متری در مناطق 22گانه شهری تهران طی مرداد ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
اقتصاد آنلاین-علی کیوان پناه: آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 50متری در مناطق 22گانه شهری تهران طی دی ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار…
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 70متری در مناطق 22گانه شهری تهران طی اردیبهشت ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
اقتصاد آنلاین-مریم مرادی: آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 70متری در مناطق 22گانه شهری تهران طی اردیبهشت ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار…
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان ۱۰۰ متری در مناطق ۲۲ گانه شهری تهران طی آذر ماه ۹۷ است.
برای ید آپارتمان نوساز ۷۰ متری در محدوده بلوار سی متری جی به سرمایه ۵۲۵ میلیون تومانی نیاز است.
برای ید یک واحد نوساز 101 متر دو خوابه در محله مجیدیه باید متری 4 میلیون و 900 هزار تومان هزینه کرد.
برای ید یک واحد نوساز 101 متر دو خوابه در محله مجیدیه باید متری 4 میلیون و 900 هزار تومان هزینه کرد.
برای ید یک واحد آپارتمان نوساز در تهران باید از متری 2 میلیون و 200 هزار تومان تا 13 میلیون تومان هزینه کرد.
برای ید آپارتمان ۸۵ متری با عمر ۲۵ ساله بنا در آباد به سرمایه ۹۰۰ میلیون تومانی نیاز است.
برای ید آپارتمان ۸۵ متری با عمر ۲۵ ساله بنا در آباد به سرمایه ۹۰۰ میلیون تومانی نیاز است برای ید واحد های ۸۵ متری در مناطق مختلف تهران باتوجه به موقعیت دسترسی و منطقه طبق ج باید از متری ۵ میلیون تا ۲۲ میلیون تومان هزینه صرف کرد.
برای ید آپارتمان ۴۰ متری با عمر ۱۸ ساله بنا در محدوده نارمک به سرمایه ۳۶۰ میلیون تومانی نیاز است.
برای ید آپارتمان ۳۰ متری با عمر ۳۰ ساله بنا در خیابان جنت آباد شمالی به سرمایه ۴۰۰ میلیون تومانی نیاز است
قیمت واحدهای مس ی در تهران بسته به متراژ، منطقه، شرایط آب و هوایی، دسترسی محلی و مناطق مختلف تعیین می شود. قیمت برخی از واحدهای نوساز در تهران به شرح ج زیر است:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22 گانه شهری تهران طی داد ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 70 متری در مناطق 22 گانه شهری تهران طی داد ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
برای ید یک آپارتمان ۷۰ متری در منطقه شمال تهران باید ۵۳۰ میلیون تومان پرداخت کرد.
برای ید واحد ۶۰ متری با عمر ۵ ساله بنا در محدوده نارمک به سرمایه حدود ۶۷۵ میلیون تومانی نیاز است.
برای ید واحد ۶۰ متری با عمر ۵ ساله بنا در محدوده نارمک به سرمایه حدود ۶۷۵ میلیون تومانی نیاز است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان کلنگی در مناطق 22گانه شهری تهران طی تیر ماه 97 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان ۷۰متری در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی آبان ماه ۹۷ است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
مظنه رهن و اجاره آپارتمان های زیر 100 متر در منطقه مرزداران تهران مشخص شد.
در ادامه این گزارش مظنه رهن و اجاره در مناطق مختلف تهران را مشاهده می کنید.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده اجاره آپارتمان ۱۰۰متری در مناطق شهری تهران می باشد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده اجاره آپارتمان 70متری در مناطق مختلف شهری تهران در تیر ماه 97 است.
برای ید آپارتمان ۱۲۵ متری نوساز در منطقه تهران نو به سرمایه ۶۷۵ میلیون تومانی نیاز است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان کلنگی در مناطق 22گانه شهری تهران طی تیر ماه 96 است.لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان کلنگی در مناطق 22گانه شهری تهران طی داد ماه 96 است.لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
برای ید آپارتمان در غرب تهران باید از متری ۷ میلیون تا ۱۴ میلیون تومان هزینه کرد.
مظنه قیمت ید وفروش آپارتمان های با متراژ های 70 تا120 متری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان کلنگی در مناطق 22گانه شهری تهران طی اردیبهشت ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان کلنگی در مناطق 22گانه شهری تهران طی مرداد ماه 96 است.لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان کلنگی در مناطق 22گانه شهری تهران طی اسفند ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
هر متر مربع آپارتمان در محدوده خیابان همیشه بهار در شرق تهران 8 میلیون تومان قیمت دارد به طوریکه برای ید یک واحد 125 متری با عمر یک ساله بنا به سرمایه یک میلیارد تومانی احتیاج است.
یک واحد ۲۵۰ متری واقع در اشرفی اصفهانی ۵۰۰ میلیون تومان قیمت گذاری شده است.
یک واحد ویلایی ۷۷ متری در محدوده مجیدیه جنوبی، با مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان معامله می شود.
برای ید واحد ۵۵ متری با عمر ۳ ساله بنا در محدوده سی متری جی به سرمایه حدود ۳۱۵ میلیون تومانی نیاز است.
یک قطعه زمین ۱۲۵ متری واقع در دارآباد ۶۲۵ میلیون تومان برای فروش گذاشته شده است.
یک واحد آپارتمان ۱۰۵ متری واقع در حکیمیه با قیمت ۹۵۰ میلیون تومان معامله می شود.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده اجاره آپارتمان ۷۰ متری در مناطق مختلف شهری تهران در داد ماه ۹۷ است. بنابر عرف بازار، درازای کم یک میلیون تومان از ودیعه، ۳۰ هزار تومان به اجاره بهای ماهیانه اضافه می شود. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
برای ید آپارتمان مس ی ۹۷ متری با عمر ۳۰ ساله بنا در منطقه خواجه نصیر به سرمایه ۳۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نیاز است.
برای ید واحد مس ی در محدوده غرب و شمال غربی تهران با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی طبق ج زیر باید از متری ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان تا بیش از ۸ میلیون تومان هزینه پرداخت کرد.
برای ید آپارتمان های کلنگی در شهر تهران تقریبا باید از متری ۳ میلیون تومان تا بیش از ۱۸ میلیون تومان هزینه صرف کرد.
میزان گزارش داد: برای ید آپارتمان مس ی ۹۷ متری با عمر ۳۰ ساله بنا در منطقه خواجه نصیر به سرمایه ۳۵۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان نیاز است.
یک دستگاه آپارتمان ۸۰ متری واقع در قیطریه، خیابان چیذر میدان رز با مبلغ یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان معامله می شود.
برای اجاره واحدهای با متراژ بالا در تهران باید از 20 میلیون تومان تا 320 میلیون تومان ودیعه پرداخت کرد.
یک دستگاه آپارتمان ۱۵۰ متری واقع در سعادت آباد، خیابان مروارید با مبلغ ۶ میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان معامله می شود.
برای ید آپارتمان 50متری در تهران باید از 155 میلیون تومان تا 350 میلیون تومان هزینه کرد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده اجاره آپارتمان 100متری در مناطق شهری تهران در اسفند است. بنابرعرف بازار، درازای کم یک میلیون از ودیعه، 30 هزار به اجاره بهای ماهیانه اضافه می شود.
برای ید آپارتمان نوساز ۵۵ متری در منطقه نارمک به حدود ۵۰۰ میلیون تومان سرمایه نیاز است.


آمارها از شهر تهران نشان می دهد بیشترین رشد قیمت و معاملات مربوط به واحدهای مس ی بالاتر از سطح…

برای اجاره یک واحد نقلی در مناطق مختلف تهران باید از 5 میلیون تومان تا 60 میلیون تومان و دیعه پرداخت کرد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده اجاره آپارتمان ۷۰متری در مناطق مختلف شهری تهران در دی ماه ۹۷ است. بنابر عرف بازار، درازای کم یک میلیون تومان از ودیعه، ۳۰ هزار تومان به اجاره بهای ماهیانه…
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت:یک واحد آپارتمان با 134 متر زیربنا در محدوده پاکدشت ، نرسیده به پاکدشت ، فرون اباد بر 24 متری ، با قیمت 134 میلیون تومان بفروش می رسد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده اجاره آپارتمان 100متری در مناطق شهری تهران در اردیبهشت ماه 96 است. بنابرعرف بازار، درازای کم یک میلیون تومان از ودیعه، 30 هزار تومان به اجاره بهای ماهیانه اضافه می شود.لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران میباشد:
مظنه فروش املاک کلنگی در تهران
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده اجاره آپارتمان 100متری در مناطق شهری تهران در مرداد ماه 96 است. بنابرعرف بازار، درازای کم یک میلیون تومان از ودیعه، 30 هزار تومان به اجاره بهای ماهیانه اضافه می شود.لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران میباشد:
یک دستگاه آپارتمان ۱۱۰ متری واقع در نیاوران، کاشانک با مبلغ ۸۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اجاره، معامله می شود.
یک دسنگاه آپارتمان نوساز در محدوده ی شهرک غرب، فلامک هر متر به قیمت ۱۵ میلیون تومان است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان کلنگی در مناطق ۲۲ گانه شهری تهران طی داد ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای ۶ سال در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی مهر ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای ۱۰ سال در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی مهر ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای 3 سال در مناطق 22 گانه شهری تهران طی تیر ماه 97 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای ۳ سال در مناطق ۲۲ گانه شهری تهران طی مهر ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای 6 سال در مناطق 22گانه شهری تهران طی تیر ماه 97 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای 10 سال در مناطق 22گانه شهری تهران طی تیر ماه 97 است.
برای اجاره یک واحد آپارتمان 40 متری با عمر 16 سال در محدوده مجیدیه باید 22 میلیون تومان ودیعه و یک میلیون و 500 هزار تومان اجاره پرداخت کرد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای ۱۰ سال در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی شهریور ماه ۹۷ است
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای ۶ سال در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی آبان ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22گانه شهری تهران
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان ۷۰ متری در مناطق ۲۲ گانه شهری تهران طی دی ماه ۹۶ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 3 تهران طی اسفند ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
برای ید آپارتمان ۱۳۵ متری با عمر ۱۶ ساله بنا به سرمایه ۹۵۰ میلیون تومانی نیاز است.
برای ید واحد ۶۵ متری با عمر ۷ ساله در پونک به سرمایه ۷۶۰ میلیون تومانی نیاز است.
برای ید واحد ۶۰ متری با عمر ۵ ساله بنا در د ده المپیک به سرمایع ۵۳۰ میلیون تومانی نیاز است.
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: قیمت اجاره یک باب مغازه 50 متری در محدوده اوین درکه، با مبلغ 60 میلیون تومان ودیعه و 8 میلیون تومان اجاره معامله می شود.
در ج زیر شاهد قیمت معاملات انجام شده آپارتمان های 70 متری در شهر تهران هستید که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
این ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 100 متری در مناطق 22گانه شهری تهران طی داد ماه 96 است.
برای ید واحد ۶۰ متری با عمر ۵ ساله بنا در د ده المپیک به سرمایع ۵۳۰ میلیون تومانی نیاز است.
برای ید واحد ۶۵ متری با عمر ۷ ساله در پونک به سرمایه ۷۶۰ میلیون تومانی نیاز است.
مظنه قیمت انواع پژو، سمند و ال نود در نمایندگی و بازار را مشاهده نمایید.
در ادامه این گزارش مظنه قیمت آپارتمان در جزیره کیش را مشاهده می کنید.
قیمت اجاره یک باب مغازه ۵۰ متری در محدوده اوین درکه، با مبلغ ۶۰ میلیون تومان ودیعه و ۸ میلیون تومان اجاره معامله می شود.
برای ید آپارتمان ۱۳۰ متری با عمر ۳۰ ساله بنا در محدوده ستارخان به سرمایه ۹۵۰ میلیون تومانی نیاز است.
اقتصاد آنلاین - نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 3 تهران طی اسفند ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران…
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان نوساز در مناطق شهری تهران طی شهریور ماه 96 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان نوساز در مناطق شهری تهران می باشد.
آنچه در زیر می آید قیمت معاملات انجام شده رهن و اجاره خانه با متراژ پایین در تهران طی اردیبهشت ماه 97 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان نوساز در مناطق شهری تهران طی آبان ماه ۹۷ است.
بر اساس اطلاعات خام بازار املاک از یکم تا هفدهم فروردین ماه سال جاری ۴۱۲ مورد معامله مسکن در شهر تهران انجام شده است.