مدارس تیزهوشان بر سر دوراهی

آموزش و پرورش گفت: حذف آزمون از ورودی پایه هفتم به معنی حذف مدارس تیزهوشان نیست، بلکه آزمون مدارس تیزهوشان نیز شامل مصوبه اخیر حذف آزمون می شود.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به اینکه تنوع مدارس در کشور کاهش خواهد یافت، گفت: مدارس تیزهوشان حذف نمی شوند بلکه توسعه آنها کنترل خواهد شد.
س رست مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان از توقف روند افت کیفیت در مدارس تیزهوشان خبر داد.
آموزش وپرورش در جلسه شورای سیاست گذاری مدارس غیر تی، حذف آزمون از مدارس تیزهوشان رابه معنای حذف این مدارس ندانست و گفت: برگزاری هرگونه آزمون و شبه آن در مدارس غیر تی ممنوع است.
فهیمه سادات طباطبایی - خبرنگار: حاشیه های مدارس تیزهوشان (سمپاد) گویا تمامی ندارد و فقط از شکلی به شکل دیگر تبدیل می شود.
فهیمه سادات طباطبایی|خبرنگار:«حذف مدارس سمپاد در دوره اول متوسطه» وارد فصل تازه ای از بحث و اختلاف نظرها شد؛ به شکلی که در آ ین مورد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «قرار شد این موضوع در شورای عالی…
هر ی و از جمله جناب عزت الله ضرغامی حق دارد م ع یا مخالف مدارس تیزهوشان باشد اما نکته اینجاست که همین فرد در سخنرانی که ۲ سال پیش انجام داده و فایل آن موجود است، به صراحت از مدارس تیزهوشان انتقاد می کند.
در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع مدرسه شامل مدارس «مدارس تی»، «غیر تی»، «تیزهوشان»، «نمونه تی»، «هیأت امنایی»، «تربیت بدنی»، «معارف ی»، «ایثارگران»، «دانش آموزان استثنایی»، «بزرگسالان»، «مدارس وابسته به نهادهای مختلف»، «مدارس سماء وابسته به آزاد ی»، «مدارس شبانه روزی»،«از راه دور»، «ماندگار»، «مدارس هوشمند» و «شبانه» و... در سراسر...
محمدعلی مظاهری، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی شهید بهشتی، خواستار تغییر ساختار مدارس «سمپاد» از تیزهوشان به سمت استعدادپروری شد.
محمدعلی مظاهری، رئیس دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی شهید بهشتی، خواستار تغییر ساختار مدارس «سمپاد» از تیزهوشان به سمت استعدادپروری شد.
رئیس فرا یون فرهنگیان مجلس شورای ی با بیان اینکه حذف تیزهوشان به معنای رها نخبه های کشور است و این اقدام دانش آموزان را به سمت مدارس غیر تی سوق می دهد، گفت: با این اقدام مدارس تی تضعیف…
عمدتا انی وارد این مدارس می شوند که تقویت شده باشند. اصطلاحاً دوپینگ شده ها هستند و تیزهوش نیستند.
هر ی و از جمله جناب عزت الله ضرغامی حق دارد م ع یا مخالف مدارس تیزهوشان باشد اما نکته اینجاست که همین فرد در سخنرانی که ۲ سال پیش انجام داده و فایل آن موجود است، به صراحت از مدارس تیزهوشان انتقاد می کند.
در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع مدرسه شامل مدارس «مدارس تی»، «غیر تی»، «تیزهوشان»، «نمونه تی»، «هیأت امنایی»، «تربیت بدنی»، «معارف ی»، «ایثارگران»، «دانش آموزان استثنایی»، «بزرگسالان»، «مدارس وابسته به نهادهای مختلف»، «مدارس سماء وابسته به آزاد ی»، «مدارس شبانه روزی»،«از راه دور»، «ماندگار»، «مدارس هوشمند» و «شبانه» و... در سراسر ایران داریم و این در حاالی است که تعدد مدارس همواره مورد نقد صاحبنظران بوده است، حال سوال این است آیا خود مسئولان آموزش و پرورش هم اقبالی به این مدارس نشان داده اند یا نه؟
س رست مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان گفت: حداکثر شهریه دریافتی در مدارس تیزهوشان ۶ میلیون تومان است و دریافت بیش از این میزان تخلف است.
س رست مرکز ملی پرورش استعداد های درخشان گفت: حداکثر شهریه دریافتی در مدارس تیزهوشان ۶ میلیون تومان است و دریافت بیش از این میزان تخلف است.


آموزش وپرورش در جلسه شورای سیاست گذاری مدارس غیر تی، حذف آزمون از مدارس تیزهوشان رابه معنای…

تعدادی از نمایندگان در نامه ای به رئیس جمهور خواستار جلوگیری از تعطیلی مدارس تیزهوشان شدند.
آموزش و پرورش گفت: دانش آموزان ابت از آماده شدن برای آزمون های تیزهوشان، نمونه تی و مدارس خاص رها شدند.
مصوبه وزارت آموزش و پرورش مبنی بر ممنوعیت برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه تی و تیزهوشان سئوالات و سردرگمی هایی را ایجاد کرده است که مخالفان و موافقان جدی دارد.
رئیس اداره آموزش وپرورش بجستان گفت: یک از عللی که در شهرستان بجستان نخبه کمتر داریم می توان نبود مدرسه تیزهوشان، مدرسه نمونه ای که اصول و قواعد مدرسه نمونه را داشته باشد و مدرسه غیرانتفاعی نام برد و نبود این گونه مدارس باعث شده تیزهوشان شهرستان به ای مجاور برای تحصیل در مدارس تیزهوشان آن شهرستان ها عزیمت کنند.
فهیمه سادات طباطبایی|خبرنگار:«حذف مدارس سمپاد در دوره اول متوسطه» وارد فصل تازه ای از بحث و اختلاف نظرها شد؛ به شکلی که در آ ین مورد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «قرار شد این موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از کارشناسی های لازم مطرح شود و هر تصمیمی که شورا اتخاذ کند، رویه اجرا باشد.
مدارس استعدادهای درخشان یا همان تیزهوشان، معادل ۵۰ درصد شهریه مدارس غیر تی را به عنوان شهریه دریافت می کنند، این در حالی است که نخبه شدن با پرداخت شهریه های سنگین گره خورده است.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش از جایگزینی طرح استعدادی شهاب به جای مدارس سمپاد خبر داد و گفت: طی ۳ سال به تدریج مدارس سمپاد به مدارس تی تبدیل خواهند شد.
در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع مدرسه شامل مدارس «مدارس تی»، «غیر تی»، «تیزهوشان»، «نمونه تی»، «هیأت امنایی»، «تربیت بدنی»، «معارف ی»، «ایثارگران»، «دانش آموزان استثنایی»، «بزرگسالان»، «مدارس وابسته به نهادهای مختلف»، «مدارس سماء وابسته به آزاد ی»، «مدارس شبانه روزی»،«از راه دور»، «ماندگار»، «مدارس هوشمند» و «شبانه» و... در سراسر ایران داریم و این در حاالی است که تعدد مدارس همواره مورد نقد صاحبنظران بوده است، حال سوال این است آیا خود مسئولان آموزش و پرورش هم اقبالی به این مدارس نشان داده اند یا نه؟
با نگاهی به مدارس مناطق مرفه سنندج نظیر مدارس نمونه، تیزهوشان، غیرانتفاعی ها و ... و مقایسه آنها با مدارس حاشیه نشین و خصوصاً مناطق منفصل شهری، در می م که تفاوت ساختاری زیادی در همه ابعاد وجود دارد.
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر تعدد آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان گفت: وما حذف آزمون و یا تجمیع چند آزمون با یکدیگر طرح کارآیی نیست و نیاز به مطالعه همه جانبه دارد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: اعضای شورا بر ضرورت عدم تفکیک دانش آموزان با استعدادهای برتر از سایر دانش آموزان و تقویت طرح «شهاب» تأکید کرده و تأسیس مدارس تیزهوشان را با ویژگی های خاص، در حد ضرورت و حداقلی تعیین د.
ثبت نام دانش آموزان در مدارس تی و یا غیر تی دغدغه بسیاری از خانواده هایی است که نگران آینده فرزندان خود هستند و این نگرانی زمانی به اوج می رسد که با شهریه های چند میلیونی مدارس غیر انتفاعی و حرف های…
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه در سند تحول بنیادین اصل بر عدم تفکیک و جداسازی دانش آموزان است گفت: پیش بینی ام برای سال 1400 حذف مدارس تیزهوشان نیست اما قطعا این مدارس کنترل و مدیریت خواهند…
فهیمه سادات طباطبایی - خبرنگار: آنقدر در ۵ ماه گذشته حواشی مدارس تیزهوشان زیاد بوده که نام آن بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان ها افتاده است؛
فهیمه طباطبایی-خبرنگار: اعتراض ها به حذف مدارس سمپاد و نمونه تی بعد از ۲ هفته همچنان ادامه دارد.
تجربه، کشف، تخیل و خیال بافی در کنار همکاری و کار گروهی به معنای واقعی. از کلاس و نیمکت و تخته سیاه خبری نیست؛ بچه ها در مدارس طبیعت رها هستند چون خودشان بلدند با طبیعت ارتباط برقرار کنند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به این که تاسیس مدارس استعدادهای درخشان بسیار سختگیران خواهد بود گفت: دانش آموزان صاحب استعدادهای برتر باید در مدارس عادی به تحصیل بپردازند.
یک کارشناس آموزشی گفت:با وجود انتقادهای متعدد به حذف آزمون تیزهوشان، این طرح به نفع دانش آموزان است چرا که تا سن 9 سالگی شخصیت پذیری دانش آموزان تکمیل شده و باید به جای ترغیب به آزمون های درسی، آموزش های لازم برای جامعه پذیری آنها در مدارس ارائه شود.
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس فرا یون فرهنگیان مجلس اظهار داشت: تا به امروز هیچ دلیل محکمی مبنی بر اینکه چرا از بین حدود ۲۰ نوع مدرسه که حدود ۱۵ مورد آن غیر تی است و قریب به اتقاق آن ها با آزمون، دانش آموز می گیرند، تیزهوشان قربانی آزمون و تنوع مدارس شده است.
همشهری آنلاین: رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به برخی انتقادات مبنی بر تعدد آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان گفت: وما حذف آزمون و یا تجمیع چند آزمون با یکدیگر طرح کارآیی نیست و نیاز به مطالعه همه جانبه دارد.
آموزش و پرورش حذف آزمون مدارس سمپاد و نمونه تی را عاملی برای بازگشت نشاط و شاد به دانش آموزان دانست.
معاون آموزش ابت آموزش و پرورش با بیان اینکه پیگیر حل مشکل «راهبران آموزش» در مدارس روستایی و عشایری از جهت تأیید کد پرسنلی و تأمین اعتبار هستیم، گفت: امسال جلوی گسترش مدارس تیزهوشان را در پایه…
در حال حاضر بیش از ۲۰ نوع مدرسه شامل مدارس «مدارس تی»، «غیر تی»، «تیزهوشان»، «نمونه تی»، «هیأت امنایی»، «تربیت بدنی»، «معارف ی»...
رئیس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با اشاره به اینکه هم اکنون بیشتر دانش آموزان سختکوش در مدارس سمپاد جذب می شوند تا تیزهوش ها، گفت: در حال اجرای اقداماتی برای افزایش کیفیت مدارس سمپاد هستیم.
مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، نحوه ورود دانش آموزان پایه هفتم به مدارس تیزهوشان را اعلام کرد.
معاون آموزش ابت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بر اساس تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش برگزاری آزمون های تستی در دوره ابت ، استفاده از کتب کمک آموزشی و ورود موسساتی که به این بهانه وارد مدارس ابت می شدند همگی ممنوع شد گفت: همچنین دیگر آزمون ورودی مدارس نمونه تی و تیزهوشان برگزار نمی شود.
همشهری آنلاین: معاون آموزش ابت وزارت آموزش و پرورش با بیان این که بر اساس تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش برگزاری آزمون های تستی در دوره ابت ، استفاده از کتب کمک آموزشی و ورود موسسه هاییی که به این بهانه وارد مدارس ابت می شدند؛همگی ممنوع شد، گفت: دیگر آزمون ورودی مدارس نمونه تی و تیزهوشان نیز برگزار نمی شود.
معاون آموزش ابت وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه بر اساس تصمیم شورای عالی آموزش و پرورش برگزاری آزمون های تستی در دوره ابت ، استفاده از کتب کمک آموزشی و ورود موسساتی که به این بهانه وارد مدارس ابت می شدند همگی ممنوع شد گفت: همچنین دیگر آزمون ورودی مدارس نمونه تی و تیزهوشان برگزار نمی شود.
تهران (پانا) - آموزش و پرورش بر حذف امتحانات ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه تی به عنوان گام اول برای کاهش استرس دانش آموزان خبر داد.
آموزش و پرورش حذف آزمون مدارس سمپاد و نمونه تی را عاملی برای بازگشت نشاط و شاد به دانش آموزان دانست.
مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، در اطلاعیه ای نحوه ورود دانش آموزان پایه هفتم به مدارس تیزهوشان را تشریح کرد.
رئیس فرا یون فرهنگیان مجلس گفت: تا به امروز هیچ دلیل محکمی مبنی بر اینکه چرا از بین حدود ۲۰ نوع مدرسه که حدود ۱۵ مورد آن غیر تی است و قریب به اتفاق آنها با آزمون، دانش آموز می گیرند، تیزهوشان قربانی آزمون و تنوع مدارس شده است.
رئیس فرا یون فرهنگیان مجلس گفت: تا به امروز هیچ دلیل محکمی مبنی بر اینکه چرا از بین حدود ۲۰ نوع مدرسه که حدود ۱۵ مورد آن غیر تی است و قریب به اتقاق آنها با آزمون، دانش آموز می گیرند، تیزهوشان قربانی آزمون و تنوع مدارس شده است.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: سال گذشته 250 هزار نفر در آزمون تیزهوشان ثبت نام د که از این میان 15 هزار نفر موفق به راهی به مدارس تیزهوشان شدند یعنی 235 هزار نفر، ش ت را تجربه کرده اند.
رئیس فرا یون فرهنگیان مجلس با اشاره به این که روش تلفیقی در آموزش تیزهوشان با کلاس های درس ۴۰ نفری موفق نخواهد شد، گفت: سابقه افرادی که طرفدار حذف مدارس سمپاد هستند بررسی تا مشخص شود چه تعداد از آن ها مدرسه غیر تی دارند.
مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، نحوه ورود دانش آموزان پایه هفتم به مدارس تیزهوشان را اعلام کرد.
در «گزارش ۱۰۰ روزه آموزش و پرورش ت یازدهم» یکی از مشکلات بخش مشارکت های مردمی و مدارس غیر تی، «توسعه بی رویه مدارس نمونه تی و مدارس پرورش استعداد های درخشان» عنوان شده است.
حذف آزمون مدارس استعدادهای درخشان و نمونه تی در پایه هفتم اگر چه منجر به پایان دادن آزمون های مختلف در دوره ابت می شود اما موفقیت این طرح با نحوه اجرای آن ارتباط تنگاتنگی دارد.
تهران (پانا) - آموزش و پرورش بر حذف امتحانات ورودی مدارس تیزهوشان و نمونه تی به عنوان گام اول برای کاهش استرس دانش آموزان خبر داد.
همشهری آنلاین: معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به افزایش بی رویه مدارس سمپاد در گذشته گفت: پرونده هایی به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش می آید مبنی بر اینکه دانش آموزان محصل در مدارس کف نمره را ب نمی کنند و درخواست می دهند که برای تحصیل یک سال دیگر آنها در مدرسه فرصت داده شود.
زمان و شرایط شرکت در آزمون مدارس تیزهوشان و نمونه تی متوسطه دوم اعلام شد
روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش: طرح حذف آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول تیزهوشان که پیش از این در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شده بود، لغو شد.
از ساعات اولیه امروز ی اعتراض آمیز نسبت به مصوبه اخیر آموزش و پرورش مبنی بر حذف آزمون های ورودی مدارس تیزهوشان و حذف مدارس سمپاد مقابل این وزارتخانه شکل گرفته است.
هر پدر و مادری علاقه مند به حضور فرزند خود در بهترین مدارس است. گاهی مدارس غیرانتفاعی هدف والدین می شوند و آنها با جان و دل مبالغ هنگفتی را برای ثبت نام فرزندان خود در این مدارس می پردازند. به رغم تصور اغلب افراد تعداد مدارس تی خوب نیز در سطح کشور بسیار زیاد است.
هر پدر و مادری علاقه مند به حضور فرزند خود در بهترین مدارس است. گاهی مدارس غیرانتفاعی هدف والدین می شوند و آنها با جان و دل مبالغ هنگفتی را برای ثبت نام فرزندان خود در این مدارس می پردازند. به رغم تصور اغلب افراد تعداد مدارس تی خوب نیز در سطح کشور بسیار زیاد...
معاون آموزشی آموزش و پرورش شهرستان اردل از راهی سه دانش آموز اردلی به مدارس استعدادهای درخشان خبر داد.
آموزش و پرورش درباره مدارس لاکچری گفت: مدارس لاکچری، خیلی مدارس شیک و تمیزی هستند اما درونشان فرقی با مدارس عادی ندارد و بخشی از نظام تعلیم و تربیت را مورد تهدید قرار داده اند.
دانش آموزان تهرانی مدارس استعدادهای درخشان و نیز دانشجویان ورودی 96 رشته پزشکی سه تی شهر تهران که در این مدارس تحصیل می کرده اند، نظرات متفاوتی نسبت به ابزارهای کمکی کنکور سراسری دارند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که نخبگان مدارس تیزهوشان تهران توجهی به تبلیغات وسیع برخی از مؤسسات کنکور ندارند و صرفا انتخاب های خاص خودشان را دارند.
در دستورالعمل تقویت و اجرای فرهنگ در مدارس که به ادارات کل آموزش و پرورش و مدارس سراسر کشور ابلاغ شده است بر پخش اذان به وقت شرعی از بلندگوهای مدارس تأکید شده است.
براساس دستورالعمل اجرایی آزمون ورودی مدارس استعدادهای درخشان، نتایج آزمون ورودی دبیرستان های دوره اول و دوم استعدادهای درخشان، اوایل تیرماه سال جاری، بعد از برگزاری آزمون ورودی مدارس نمونه تی اعلام می شود و به این ترتیب ۲۴ هزار دانش آموز وارد مدارس سمپاد خواهند شد.
مدیر برنامه ریزی امور المپیادها و آزمون های مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به اینکه دانش آموزانی که در آزمون مدارس سمپاد ثبت نام کرده اند برای تکمیل فرآیند ثبت نام مراجعه کنند، گفت: خانواده ها…
هوش های بدنی،کلامی،بین فردی، درون فردی و...در کجای این فرایند قرار دارند؟/این مدارس،محصول جلسات اداری اند و پشتوانه علمی ندارند.
معاون آموزش ابت وزارت آموزش وپرورش با اشاره به اینکه آزمون مدارس تیزهوشان از کنکور بسیار دشوارتر است، گفت: هم اکنون با نوع آموزش ها و ساختمان مدارس کودکی را از دانش آموزان یده ایم.
رییس مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش پژوهان جوان با تاکید بر اینکه مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر حذف آزمون های سمپاد و حذف تدریجی این مدارس هنوز به عنوان قانون به ما ابلاغ نشده است، گفت: نگرانی هایی درباره از دست دادن تیزهوشان، استعدادهای برتر، ابعاد اجرای طرح شهاب به عنوان طرح جایگزین استعدادی داریم.
هوش های بدنی- ی، کلامی-زبانی، بین فردی، درون فردی، منطقی-ریاضی، فضایی، موسیقیایی و نیز هوش هیجانی در کجای این فرایند قرار دارند؟/ این مدارس، محصول جلسات و تصمیم گیری های اداری اند و هیچ پشتوانه علمی ندارند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی گفت: ابتدا مدارس نمونه تی حذف شد و گام بعدی حذف مدارس سمپاد است در حقیقت رقیبان مدارس غیر تی در حال حذف هستند و این مسئله با عد آموزشی در تعارض است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه دانش های بنیادی گفت: ابتدا مدارس نمونه تی حذف شد و گام بعدی حذف مدارس سمپاد است در حقیقت رقیبان مدارس غیر تی در حال حذف هستند و این مسئله با عد آموزشی در تعارض است.
دستورالعمل آزمون ورودی مدارس دوره دوم متوسطه استعداد های درخشان (تیزهوشان) و نمونه تی سال ۹۸-۹۷ توسط مرکز سنجش وزارت آموزش وپرورش به استان ها ابلاغ شد.
آموزش وپرورش با اشاره به اینکه کمبود نیروی انسانی مهمترین چالش مهر ۹۷ است، گفت:در هفته های آینده برنامه های جدیدی برای مدارس تیزهوشان ارائه می کنیم.
مدیر برنامه ریزی امور المپیادها و آزمون های مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به اینکه دانش آموزانی که در آزمون مدارس سمپاد ثبت نام کرده اند برای تکمیل فرآیند ثبت نام مراجعه کنند، گفت: خانواده ها فریب سایت های جعلی در این رابطه را نخورند.
از مدارس شهرستان ز له زده س ل ذهاب بازدید کردیم و می توان گفت 50 درصد مدارس این شهر و روستاهای آن ت یب شده اند و برخی از مدارس هم صد درصد از بین رفته اند.
آموزش و پرورش در خصوص تعطیلی پیش از موعد مدارس گفت: با توجه به تعطیلات مکرر مدارس در سال جاری، مدارس تا آ ین روز سال دایر خواهند بود.
برخی مدارس غیر تی تهران به رغم تعطیلی مدارس به دلیل آلودگی هوا، از معلمان خواستند که در مدارس حضور داشته باشند.
همشهری آنلاین: رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور درباره جمع آوری مدارس کپری گفت: : مدارس کپری را نمی توان جمع آوری کرد هرچند در سال های پیش هم در خصوص جمع آوری این مدارس اقدام هایی انجام شد اما به دلیل معماری ویژه این مدارس و تطابقی که با وضعیت اقلیمی مناطق مختلف ایران دارد ما به دنبال تدوین و برنامه ریزی برای بهینه سازی و استانداردسازی این مدارس هستیم.
معاون آموزش ابت وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در مدارس ابت ارزشی کیفی را چند سالی است که اجرا می کنیم عنوان کرد: برگزاری آزمون ورودی مدارس تیزهوشان در پایه هفتم با این سیاست تناقض آشکار داشت.
مدیرکل مدارس غیر تی آموزش و پرورش با بیان اینکه هیچ دستورالعملی در رابطه با شروع سال تحصیلی آینده به مدارس غیر تی ارسال نشده است، گفت: دریافت شهریه در پیش ثبت نام این مدارس ممنوع است.
یکی از دغدغه های دانش آموزی بحث سرویس مدارس است که پیش از شروع مدارس خانواده ها را درگیر می کند و تا حدود یک ماه بعد از فصل مدارس نیز ادامه دارد. در گذشته تهیه سرویس مدارس بر عهده خانواده ها بود و به طور مستقل و یا گروهی در هرمنطقه برای گرفتن سرویس اقدام می د که این امر مشکلات و گاهی هم مسائل امنیتی به همراه داشت.
سامانه های «شهریه مدارس غیر تی»، «طرح ید خدمات آموزشی»، «صدور مجوز مدارس و مراکز غیر تی»، «نظارت بر عملکرد مدارس غیر تی» و «پورتال جامع سازمان مدارس غیر تی و مشارکت های مردمی» رونمایی شد.
مدیرکل مدارس غیر تی آموزش وپروش با اشاره به اینکه پیش ثبت نام در مدارس غیر تی در صورت دریافت هزینه ممنوع است، گفت:تمام هزینه هایی که خانواده ها به مدارس غیر تی می پردازند، شهریه نیست.
ثبت نام سنجش هوش داوطلبان پایه هفتم مدارس تیزهوشان از شنبه ۱۹ داد آغاز و تا روز پنج شنبه (۲۴ داد) ادامه دارد.
سید محمد بطحایی در خصوص آ ین روز کار مدارس، گفت: مدارس تا آ ین روز باز خواهند بود و به دلیل تعطیلی های بسیار زیادی که در سال تحصیلی داشتیم، از خانواده ها و همکاران خواهش می کنم برای باز بودن مدارس مشارکت بیشتری داشته باشند.
دانش آموزان تهرانی مدارس استعدادهای درخشان و نیز دانشجویان ورودی 96 رشته پزشکی سه تی شهر تهران که در این مدارس تحصیل می کرده اند، نظرات متفاوتی نسبت به ابزارهای کمکی کنکور سراسری دارند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که نخبگان مدارس تیزهوشان تهران توجهی به تبلیغات وسیع برخی از مؤسسات کنکور ندارند و صرفا انتخاب های خاص خودشان را دارند.
دانش آموزان تهرانی مدارس استعدادهای درخشان و نیز دانشجویان ورودی 96 رشته پزشکی سه تی شهر تهران که در این مدارس تحصیل می کرده اند، نظرات متفاوتی نسبت به ابزارهای کمکی کنکور سراسری دارند. نظرسنجی ها حاکی از آن است که نخبگان مدارس تیزهوشان تهران توجهی به تبلیغات وسیع برخی از مؤسسات کنکور ندارند و صرفا انتخاب های خاص خودشان را دارند.
مشاور آموزش و پرورش گفت: حساب یکپارچه مدارس مخصوص مدارس تی است و شامل مدارس غیر تی و غیر انتفاعی نمی شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: در کنار مدارس غیر تی با امکانات ویژه نیاز است حاکمیت از مدارس تی حمایت کند تا شاهد ایجاد یک شکاف قابل توجه میان مدارس تی و غیر تی نباشیم.
سخنگوی کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس با اشاره به اینکه برخی خانواده ها حاضرند برای ثبت نام فرزندشان در مدارس غیر تی چک سفید امضا کنند، گفت: در مدارس تی اگر خانواده ها پولی نپردازند، هیچ مهری مدارس…
هوش های بدنی- ی، کلامی-زبانی، بین فردی، درون فردی، منطقی-ریاضی، فضایی، موسیقیایی و نیز هوش هیجانی در کجای این فرایند قرار دارند؟/ این مدارس، محصول جلسات و تصمیم گیری های اداری اند و هیچ پشتوانه علمی ندارند.
مسئول هوشمند سازی مدارس شهرتهران گفت: حدود ۵۰ درصد مدارس شهر تهران هوشمند شده اند. این بدان معنا نیست که از نظر تجهیزات مدارس را ۵۰ درصد تجهیز کرده ایم، بلکه منظور آن است که بسیاری از مدارس پیشرو هستند و کار های جدیدی انجام می دهند در حالیکه ممکن است تعداد رایانه های در اختیارشان کم باشد.
«گام نخست را برداشتیم. دانش آموزان ابت از آماده شدن برای آزمون های تیزهوشان، نمونه تی و مدارس خاص رها شدند.» وقتی که آموزش و پرورش این جمله را در صفحه توییتر خود منتشر کرد، کاربران این شبکه اجتماعی با درود و سلام به استقبالش رفتند، تصمیم جدید آموزش و پرورش را بارها بازنشر دادند.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره برگزاری آزمون ورودی مدارس خاص غیر تی متوسطه اول گفت: مسئولان ذیربط با هماهنگی خود مدیران مدارس چاره شی کرده اند تا آنها نیز همانند مدارس سمپاد و نمونه تی آزمونی برگزار نکنند، بنابراین مدارس خاص غیر تی در سال آینده آزمون نخواهند داشت.
رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر تی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در دستورالعمل نظارت بر مدارس غیر تی شاخص ها، معیارها و ملاک هایی برای ارزی مدارس مشخص شده که اغلب همان معیارهایی هستند که باید…
مدیر برنامه ریزی امور المپیادها و آزمون های مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان با اشاره به اینکه دانش آموزانی که در آزمون مدارس سمپاد ثبت نام کرده اند برای تکمیل فرآیند ثبت نام مراجعه کنند، گفت: خانواده ها فریب سایت های جعلی در این رابطه را نخورند.
این روزها خبرهای ناگوار دیگری شنیده می شوند؛ حذف مدارس تیزهوشان.
اورکی گفت: ۳۷۰دانش آموز دختر و پسر ایذه ای برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان به رقابت می پردازند.
مردم همدان در مجلس شورای ی با بیان اینکه دانش آموزان را قربانی بی تدبیری خود نکنیم، گفت: مدرسه فروشی و خصوصی سازی و ضربات سنگین به مدارس تی و مبارزه بی امان با مدارس تیزهوشان، نمونه تی و شاهد آبرویی برای معدل باقی نگذاشته است
مدارس تی برای والدین دانش آ موزان هم تکلیف سنگینی درنظر گرفته اند؛ تکلیفی تحت عنوان «کمک مالی» به مدارس که ظاهرش «داوطلبانه» ولی در عمل اجباری است و ادامه فعالیت مدارس بستگی به این کمک های به اصطلاح داوطلبان دارد. علت آن هم پرداخت نشدن سرانه مدارس از سوی ت است.
خانواده ها از اقدام برخی مدارس تی برای دریافت پول هنگام ثبت نام خبر می دهند، مدیرکل پاسخگویی به شکایات آموزش وپرورش معتقد است که دریافت پول هنگام ثبت نام در مدارس تی ممنوع است و گروه های بازرسی در این رابطه نظارت میدانی و سیستمی بر مدارس دارند.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به اینکه عمر مفید مدارس در ایران پایین است، گفت: معتقد به حذف مدارس کپری نیستم.