مافیای رسانه ای برای جهش نرخ ارز در سال آینده بذ اشی می کند بانک مرکزی عنوان اضافه برداشت بانک های خصوصی را به وام تغییر داد برون سپاری و خصوصی سازی در حیطه نفت خطرناک است

مومنی اظهار داشت:همچنین برای به هم ریختن صنعت نفت آبادان که یکی از خوشنام ترین و باکیفیت ترین مراکز آموزش عالی کشور است، در لابه لای یکی از تبصره های بودجه سال 98 یک تصمیم در مورد نظام آموزش عالی…
مومنی اظهار داشت:همچنین برای به هم ریختن صنعت نفت آبادان که یکی از خوشنام ترین و باکیفیت ترین مراکز آموزش عالی کشور است، در لابه لای یکی از تبصره های بودجه سال 98 یک تصمیم در مورد نظام آموزش عالی می گیرند که از این عدم شفافیت و آشفتگی ها بوی خوش به مشام نمی رسد
مومنی اظهار داشت:همچنین برای به هم ریختن صنعت نفت آبادان که یکی از خوشنام ترین و باکیفیت ترین مراکز آموزش عالی کشور است، در لابه لای یکی از تبصره های بودجه سال 98 یک تصمیم در مورد نظام آموزش عالی می گیرند و از این عدم شفافیت و آشفتگی ها بوی خوش به مشام نمی رسد
مومنی اظهار داشت:همچنین برای به هم ریختن صنعت نفت آبادان که یکی از خوشنام ترین و باکیفیت ترین مراکز آموزش عالی کشور است، در لابه لای یکی از تبصره های بودجه سال 98 یک تصمیم در مورد نظام آموزش عالی می گیرند و از این عدم شفافیت و آشفتگی ها بوی خوش به مشام نمی رسد
مومنی اظهار داشت:همچنین برای به هم ریختن صنعت نفت آبادان که یکی از خوشنام ترین و باکیفیت ترین مراکز آموزش عالی کشور است، در لابه لای یکی از تبصره های بودجه سال 98 یک تصمیم در مورد نظام آموزش عالی…
در حالی که بدهی بانک های تی روند نزولی را طی می کند، اضافه برداشت بانک های خصوصی در دی ماه با 8490 میلیارد تومان افزایش نسبت به ماه قبل به رقم۶۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای مدیریت اضافه برداشت بانک ها و همراهی و اهتمام مدیران عامل بانک ها در این رابطه که باعث کاهش اضافه برداشت نسبت به پنج ماه پیش شده است قدردانی کرد.
طی ۱۷ سال گذشته فقط دو بار بانک مرکزی اضافه برداشت بانک ها را به خط اعتباری تبدیل کرده است و این سیاست یک بار در سال ۹۴ و بار دیگر در شهریور ماه ۹۶ عملیاتی شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی گفت: قرار شد در مهلت ۳ تا ۴ ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تأدیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.
بانک های غیر تی و خصوصی مدام از بانک مرکزی اضافه برداشت د و این اقدام موتور تولید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شد.
در صورت عدم انجام اقدامات جدی در راستای کاهش و نهایتا تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد بانک مرکزی، به دلیل در تضاد بودن آن با اه اقتصاد کلان سیاستگذارای پولی و برنامه جدی بانک مرکزی برای جلوگیری از آن می تواند منجر به برخورد انضباطی با بانک مورد نظر شود.
رئیس کل بانک مرکزی، با ابلاغ بخشنامه ای، بانک ها را م م به تسویه مانده اضافه برداشت از حساب جاری نزد این بانک کرد.
بانک های غیر تی و خصوصی مدام از بانک مرکزی اضافه برداشت د و این اقدام موتور تولید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شد.
یک کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به اینکه بانک ها با بدهی سر خود را گرم کرده و دارایی های خود را به املاک تبدیل کرده و آنها را حبس کرده اند خاطر نشان کرد: یکی از دلایل عدم اغماض بانک ها از نرخ های سود کلان این است که عمدتاً چون هزینه های مالی داشته و توان پرداخت نرخ های بالای بازار بین بانکی را ندارند به اضافه برداشت و ایجاد بدهی روی می آورند.
فرشاد مومنی می گوید اقدام اخیر بانک مرکزی که تصمیم به ارایه وام به بانکها دارد و از بانکهای خصوصی وثیقه هم می پذیرد، می تواند برای اقتصاد ملی خطرناک باشد چرا که ممکن است بانکهای خصوصی مستغلات خود را در قالب وثیقه به بانک مرکزی س و در پروسه عدم بازپرداخت وامها بحران خود را به بانک مرکزی منتقل کنند.
نقطه اصلی مشکلات اقتصادی و نقدینگی حاکم بر جامعه، رفتار غیراصولی بانک ها است. علاوه بر این عدم نظارت و ضعف عملکردی بانک مرکزی، سبب منفعل شدن بانک مرکزی در قبال رفتارهای تورم زای بانک ها شده است.
در حالی که بدهی بانک های تی روند نزولی را طی می کند، اضافه برداشت بانک های خصوصی در دی ماه با ۸۴۹۰ میلیارد تومان افزایش نسبت به ماه قبل به رقم ۶۷ هزار و ۳۳۰ میلیارد تومان رسیده است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی همچنان در روندی رو به رشد قرار داشته و از حدود ۱۱۵ هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است. این افزایش برداشت با رشدی قابل توجه و تامل برانگیز در مورد بانک های خصوصی رقم می خورد.
بانک ها همچنان به برداشت های هزاران میلیاردی خود از بانک مرکزی ادامه داده اند و بانک مرکزی در حالی برای آن ها خط و نشان کشیده که این روند وجاهت ندارد و مقابل این اقدام بانک ها خواهد ایستاد و تنبیه انضباطی د ی دارد که تاکنون برنامه خود برای تعدیل این بدهی و همچنین برداشتن زمینه ها و عوامل ورود بانک ها به برداشت از بانک مرکزی را اعلام نکرده است
بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی به 84 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که این رقم معادل 35.8 درصد از کل پایه پولی است و با جمعیت 80 میلیون نفری کشور، بانک مرکزی برای بقای بانک های خصوصی به ازای هر ایرانی یک میلیون و 24 هزار تومان هزینه کرده است.
بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی به ۸۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان رسید که این رقم معادل ۳۵.۸ درصد از کل پایه پولی است و با جمعیت ۸۰ میلیون نفری کشور، بانک مرکزی برای بقای بانک های خصوصی به ازای هر ایرانی یک میلیون و ۲۴ هزار تومان هزینه کرده...
نقطه اصلی مشکلات اقتصادی و نقدینگی حاکم بر جامعه، رفتار غیراصولی بانک ها است. علاوه بر این عدم نظارت و ضعف عملکردی بانک مرکزی، سبب منفعل شدن بانک مرکزی در قبال رفتارهای تورم زای بانک ها شده که اثرات آن به صورت تورم به کشور و مردم تحمیل شده است.
بانک های غیر تی و خصوصی مدام از بانک مرکزی اضافه برداشت د و این اقدام موتور تولید رشد نقدینگی در اقتصاد ایران شد.
عضو هیات مدیره و معاون مالی بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی یکی از مهم ترین عوامل رشد پایه پولی کشور است، گفت: خوشبختانه بانک ملی ایران با مدیریت و کنترل منابع و مصارف در سال جاری، نه تنها در ردیف بانک های بد ار به بانک مرکزی نیست، بلکه میانگین مانده حساب این بانک نزد بانک مرکزی نیز مثبت است.
هفته گذشته نرخ سود بانکی و سایر بازارهای موازی مانند س خودروسازی ها و صندوق های سرمایه ثابت در ابلاغیه هشت بندی بانک مرکزی تعدیل شد. اما یک اتفاق بسیار مهم دیگر در هفته گذشته روی داد که در سایه کاهش نرخ سود، از نگاه رسانه ها جا ماند. در کنار کاهش نرخ سود س ها، کاهش جریمه اضافه برداشت بانک ها از ٣٤ درصد به ١٨ درصد از سوی بانک مرکزی نیز کلید خورد.
یک کارشناس اقتصادی پیشنهاد توقف طرح ادغام چند بانک را به رئیس کل بانک مرکزی داد و گفت: تصور آنکه اصلاح نظام بانکی صرفاً مرادف با ادغام چند بانک است بسیار بسیار خطرناک است و به جز تسریع برون ریزی لایه های اجتماعی بحران دستاوردی دیگری ندارد.
محمدرضا جمشیدی؛ دبیر کل کانون بانک های خصوصی درخصوص شایعات به وجود آمده برای بانک آینده اظهارداشت: س گذاران این بانک و همه بانک ها و موسسات دارای مجوز از بانک مرکزی نگران نباشند چراکه بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها نظارت و از حقوق س گذاران صیانت می کند.
خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس کانون بانک های خصوصی نوشت: بانک مرکزی در حال انجام طرح جامعی در حوزه فناوری بوده که در این باره نظرات بسیاری از مراجع مانندکانون بانک های خصوصی وشورای هماهنگی بانک های تی را بررسی کرده است.
بانک ها همچنان به برداشت های هزاران میلیاردی خود از بانک مرکزی ادامه داده اند و بانک مرکزی در حالی برای آن ها خط و نشان کشیده که این روند وجاهت ندارد و مقابل این اقدام بانک ها خواهد ایستاد و تنبیه انضباطی…
کارشناس مدیریت مالی با اشاره به ظرفیت های مصوبه تهاتر 110 هزار میلیارد تومانی بدهی های ت، پیمانکاران، بانک ها و بانک مرکزی، گفت: با اوراق تسویه و تعیین سقف برای آن می توان ایجاد بدهی ت و اضافه برداشت بانک ها از بانک مرکزی را محدود کرد.
بدهی بانک های خصوصی به بانک مرکزی به 84 هزار و 740 میلیارد تومان رسید که این رقم معادل 35.8 درصد از کل پایه پولی است و با جمعیت 80 میلیون نفری کشور، بانک مرکزی برای بقای بانک های خصوصی به ازای هر ایرانی یک میلیون و 24 هزار تومان هزینه کرده است.
مردم قم در مجلس شورای ی گفت: بانک مرکزی در برخورد با بانک های خصوصی متخلف کوتاهی می کند، این بانک ها با دادن سودهای بالا به دنبال جذب سرمایه های مردم هستند.
برداشت بانک ها از #بانک_مرکزی، از عوامل موثر در افزایش پایه پولی و رشد تورم به شمار می رود. این بدهی ها عمدتاً به دلیل بی انضباطی مالی بانک ها و یا تنگنای اعتباری برای تأمین منابع لازم برای تسهیلات تکلیفی ایجاد می شود. بانک های خصوصی با ۶۷ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان بدهی را دارند.
محمدکهندل: راه برون رفت بانک ها از چالش های وضع موجود ادغام نیست. این نوع مدیریت بانک مرکزی و عدم استقلال آن و حاکمیت بانک های تجاری با توجه به سیاست درب های چرخان مدیران آن در نظام بانکی پتانسیل استقلال فکری و پاسخ دادن به روند موجود را دارا نیست
رئیس کل بانک مرکزی از افزایش نظم در فعالیت های خزانه خبر داد و گفت: اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کنترل شد.
عضو هیأت علمی شهید بهشتی با بیان اینکه تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ت با بانک ها و بانک ها با بانک مرکزی علاوه بر صحه گذاشتن و تثبیت چرخه معیوب گذشته، آنها را تشویق می کند که فرایند پرهزینه را ادامه دهند.
بانک ملت تنها بانک دربین بانک های خصوصی است که 32% کل درامد بانک های کشور را به خود اختصاص داده و نماد آن در بازاربورس باز وسهام آن قابلیت معامله دارد
عضو هیات مدیره و معاون مالی بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی یکی از مهم ترین عوامل رشد پایه پولی کشور است، گفت: خوشبختانه بانک ملی ایران با مدیریت و کنترل منابع و مصارف در سال جاری، نه تنها در...
رقم بدهی های بانک های غیر تی به بانک مرکزی به ۵۶ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان رسیده است که این رقم نسبت به ماه قبل ۶ هزار میلیارد تومان، در ۸ ماهه امسال ۴۸.۱ درصد و در ۱۲ ماه منتهی به آبان ماه ۱۴۸.۵ درصد رشد داشته است.
رئیس کل بانک مرکزی از افزایش نظم در فعالیت های خزانه خبر داد و گفت: اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کنترل شد.
مجموعه بدهی بانک ها به بانک مرکزی و برداشت های آنها تا بیش از ۱۰۹ هزار میلیارد تومان است
دستورالعمل عملیات بازار باز، با تکیه بر عرضه اوراق مالی و بدهی، تهاتر این اوراق با مطالبات بانک ها، معامله اوراق در بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانک ها با وثیقه گذاری اوراق و امکان فروش اوراق از سوی بانک مرکزی در حال تدوین است.
دستورالعمل عملیات بازار باز، با تکیه بر عرضه اوراق مالی و بدهی، تهاتر این اوراق با مطالبات بانک ها، معامله اوراق در بازار بین بانکی، اضافه برداشت بانک ها باوثیقه گذاری اوراق و امکان فروش اوراق از سوی بانک مرکزی در حال تدوین است.
دبیرکل کانون بانک های خصوصی با تأکید بر اینکه بانک ها این بار تصمیمی به تغییر نرخ سود ندارند، گفت: دفعات قبل هم بانک ها به درخواست بانک مرکزی نظرات شان را اعلام می د.
دبیرکل کانون بانک های خصوصی با تأکید بر اینکه بانک ها این بار تصمیمی به تغییر نرخ سود ندارند، گفت: دفعات قبل هم بانک ها به درخواست بانک مرکزی نظرات شان را اعلام می د.
هرچند که از سرعت رشد بدهی بانک ها به بانک مرکزی کاسته شده، اما همچنان میزان آن افزایشی بوده و تا ۱۱۲ هزار میلیارد تومان پیش رفته است. بانک های خصوصی رکوردار این بدهی هستند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای ی معتقد است بانک مرکزی عزم جدی برای مقابله با قانون شکنی های بانک های خصوصی ندارد.
رکنا: تعدادی از بانک های خصوصی که پیش از این مطیع دستورات بانک مرکزی بودند مدتی است که نرخ سود را از ۱۵ به ۱۸ درصد افزایش داده اند.
به روزرسانی تصویر آماری نظام بانکی کشور از سوی بانک مرکزی نشان می دهد سرگروه فشار به پایه پولی و انتشار پول پرقدرت اضافه برداشت های بانک ها از حساب بانک مرکزی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی گفت: قرار شد در مهلت ۳ تا ۴ ماه آینده بانک هایی که بیشتر از میزان متعارف، اضافه برداشت دارند مکلف باشند نسبت به تادیه آن به بانک مرکزی اقدام کنند.
یک کارشناس مسائل اقتصادی ضمن اشاره به اینکه بانک ها با بدهی سر خود را گرم کرده و دارایی های خود را به املاک تبدیل کرده و آنها را حبس کرده اند خاطر نشان کرد: یکی از دلایل عدم اغماض بانک ها از نرخ های سود کلان این است که عمدتاً چون هزینه های مالی داشته و توان پرداخت نرخ های بالای بازار بین بانکی را ندارند به اضافه برداشت و ایجاد بدهی روی می آورند.
سیر صعودی بدهی بانک های غیر تی، خصوصی و موسسات اعبتاری به بانک مرکزی جریانی است که انگار قابل توقف نیست به طوری که بدهی این بانک ها در سه ماهه اول امسال هم 7340 میلیارد تومان رشد داشته است.
برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند آنهم بدون ب اجازه از بانک مرکزی.
رئیس فرا یون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از دریافت اسناد متقن درباره تأیید مجوز سود کاذب برای دو بانک خصوصی از سوی بانک مرکزی خبر داد.
در 10 ماهه امسال، بدهی ت به بانک مرکزی با 37.7 درصد رشد به 33 هزار و 620 میلیارد تومان و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با 30.6 درصد افزایش به 109 هزار و 200 میلیارد تومان رسید.
رئیس کل بانک مرکزی خواستار پایبندی بانک ها و موسسات اعتباری به دستورالعمل های بانک مرکزی در زمینه نظام های پرداخت به ویژه سقف عمومی تراکنش ها شد.
طی روزهای اخیر گزارش های سوءاستفاده یک بانک از گپ 11 روزه ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی و س گیری با نرخ سود بالا که منجر به ازدحام در شعب این بانک شده است منتشر شد، در عین حال تکاپو در شعب این بانک برای…
در بده و بستان های بانکی در نهایت متضرر اصلی مردم هستند؛ چرا که بانک های خصوصی در صورت افزایش بدهی های خود به ناچار سرمایه های اصلی خود که س های مردم هستند را به عنوان بدهی های کلان خود یعنی بدهی به بانک مرکزی پرداخت کرده و از طرفی حقوق سهام داران خود را پرداخت می کنند
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: این انتقاد که بانک های خصوصی طلا و ارز یداری می کنند را قبول ندارم و آن را فرافکنی و اتهام می دانم.
رئیس کل بانک مرکزی در حالی اصلاح ناترازی بانک ها را نخستین گام در اصلاح نظام بانکی عنوان کرده که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش مانده بدهی حدود ۴۳ درصدی بانک ها به بانک مرکزی است که در این میان بدهی بانک های تجاری و تخصصی افزایش یافته، اما بدهی بانک های غیر تی...
رییس کل بانک مرکزی ایرلند بخش مرکزی بحران مالی ٢٠٠٨ را عمومی ریسک بانکداری خصوصی می دانست. وقتی بنا شد شورای پول و اعتبار به مصاف بانک بسیار پر تخلف تات برود و یک مصوبه بسیار تند علیه آن گذراند، بانک تات به سرعت شروع به توزیع دستگاه پوز کرد
بر اساس مجوز بانک مرکزی، سقف برداشت از خودپردازهای بانک ملی ایران برای کارت های این بانک از فردا یکم اسفند ماه تا 15 فروردین ماه به 500 هزار تومان افزایش می یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در حالی اصلاح ناترازی بانک ها را نخستین گام در اصلاح نظام بانکی عنوان کرده که آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش مانده بدهی حدود ۴۳ درصدی بانک ها به بانک مرکزی است که در این میان بدهی بانک های تجاری و تخصصی افزایش یافته، اما بدهی بانک های غیر تی و موسسات غیربانکی بیش از دو برابر شده است.
مدیر کل فناوری اطلاعات بانک مرکزی از افزایش سقف برداشت از عابربانک ها بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان از روز ۲۰ اسفندماه سال جاری تا ۱۵ فروردین سال آینده خبر داد.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از طرح جدید این بانک برای کارت اعتباری ید کالای ایرانی خبر داد و گفت: در حال بررسی طرحی هستیم که با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت کارت اعتباری ویژه کالای ایرانی طراحی کند.
سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که اگرچه درباره صورت ها مالی بانک ها با سازمان حسابرسی اختلاف نظرهایی وجود دارد و سازمان حسابرسی صورت های مالی بانک ها را تایید نمی کرد
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به رقم رشد 55 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک های تجاری، تی و خصوصی و رسیدن حجم کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 115 هزار میلیارد تومان که در نماگرهای اقتصادی هیمن بانک آمده است، گفت: رقمی که ما داریم بدهی بانک ها به بانک مرکزی 25 تا 26 هزار میلیارد تومان است.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی با تاکید بر نظارت بانک مرکزی بر عملکرد بانک ها، گفت: س گذاران نگران نباشند
در حالی در پایان سال گذشته مجموع بدهی بانک ها و موسسات اعتباری به بانک مرکزی با رشد حدود ۲۰ درصدی همراه بوده که در این بین بدهی بانک های تجاری و تخصصی برخلاف دوره های قبل ریزش حدود ۱۳ درصدی داشته، اما در سوی مقابل این بدهی بانک های خصوصی است که بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی عوض شد؛ سیف رفت

رییس کل بانک مرکزی تغییر کرد؛ هیات ت امروز به عبدالناصر همتی به‌عنوان رئیس کل جدید بانک مرکزی رای اعتماد داد.

چند روز پیش رییس کل بانک مرکزی در اقدامی جالب توجه گفت که با بانک های پرداخت کننده سود بیش از ۲۰ درصد به شدت برخورد خواهد کرد.این در حالی است که یک بانک خصوصی پس از این اقدام نرخ سود روزشمار خود را یک درصد کم کرد!
طرح قانون بانک مرکزی هیچ را اری برای برون رفت از وضعیت فعلی نظام بانکی کشور ارائه نداده است وصرفا بر دامنه مشکلات موجود خواهد افزود.
رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به رقم رشد 55 هزار میلیارد تومانی بدهی بانک های تجاری، تی و خصوصی و رسیدن حجم کل بدهی بانک ها به بانک مرکزی به 115 هزار میلیارد تومان به نقل از نماگرهای همین بانک، گفت: رقمی که ما داریم بدهی بانک ها به بانک مرکزی 25 تا 26 هزار میلیارد تومان است.
پذیرش اجرای عملیات بازار باز به معنای تغییر اساسی در نگاه تئوریک بانک مرکزی به مقوله ماهیت پول از ماهیتی برون زا به پدیده درون زا است و این تغییر نگرش می تواند منشاءتحولات اساسی در بانک ها باشد.
بر اساس تأکید بانک مرکزی مبنی بر کنترل سقف مبالغ تراکنش انتقال کارتی (اعم از شت و داخلی) و تراکنش ید، سقف برداشت کارتی درگاه های الکترونیک بانک سپه تغییر کرد.
بر اساس تأکید بانک مرکزی مبنی بر کنترل سقف مبالغ تراکنش انتقال کارتی (اعم از شت و داخلی) و تراکنش ید، سقف برداشت کارتی درگاه های الکترونیک بانک سپه تغییر کرد.
در پی پرداخت سود ۲۲ تا ۲۳ درصد از سوی یک بانک خصوصی به س های ی اله ای که تا قبل از ۱۱ شهریور ماه قرارداد آن منعقد می شود، ازدحام زیادی در شعب این بانک به وجود آمده است.
بدهی بانک ها به بانک مرکزی در پایان آذر ماه امسال به 104 هزار و 790 میلیارد تومان بالغ شده است که نسبت به اسفند سال گذشته 21 هزار و 160 میلیارد تومان (25.3) افزایش نشان می دهد.
بدهی بانک های غیر تی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی پس از ر خط اعتباری س گذاران موسسات غیرمجاز به ۶۹ هزار و ۹۶ میلیارد تومان رسیده است که در نسبت به نیمه اول سال ۹۲ بالغ بر ۲۰.۸ برابر شده است.
عضو هیأت علمی شهید بهشتی با بیان اینکه تهاتر ۱۱۰ هزار میلیارد تومان از بدهی ت با بانک ها و بانک ها با بانک مرکزی علاوه بر صحه گذاشتن و تثبیت چرخه معیوب گذشته، آنها را تشویق می کند که فرایند پرهزینه را ادامه دهند.
اقتصاددانان در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی، بر ضرورت حفظ ارزش پول ملی و احیای اعتماد به نظام بانکی تاکید د و خواستار تعمیق بازار ثانویه ارز و جلوگیری از اضافه برداشت بانک ها شدند.
بر اساس ارزی و گزارش منتشر شده از سوی وزارت کشور؛ از ابتدای سال 1396 تا تاریخ 20 فروردین ماه سال 1397،بانک آینده، در بین بانک های خصوصی، از نظر مبلغ و تعداد تسهیلات پرداختی، رتبه اول را به خود اختصاص داده است.
بانک مرکزی با هدف تسهیل عملیات بانکی برای مردم، مجوز برداشت از حساب جاری اشخاص حقیقی را بدون ارائه چک و از طریق حواله ساتنا و پایا صادر کرد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تشکیل بازار آنی ارز در کشور گفت: الان فقط روی معاملات نقد برنامه ریزی می کنیم و بعداً حواله ها هم اضافه می شود.
اقتصاد در نامه ای به محمد باقر نوبخت خواستار ایجاد زمینه تهاتر بدهی ت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک ها از محل مطالبات ت از بانک ها شده در حالی که طبق گزارش بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ت بدهی سنگینی به بانک ها دارد.
ضروری است س گذاران، مجاز بودن بانک ها مورد توجه قرار دهند.
رئیس کل بانک مرکزی از افزایش نظم در فعالیت های خزانه خبر داد و گفت: اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی کنترل شد.
در پی پرداخت سود ۲۲ تا ۲۳ درصد از سوی یک بانک خصوصی به س های ی اله ای که تا قبل از ۱۱ شهریور ماه قرارداد آن منعقد می شود، ازدحام زیادی در شعب این بانک به وجود آمده است.
بانک صادرات ایران یکی از ١١ بانک معرفی شده بانک مرکزی برای فروش ارز خدماتی است و این مزیت نیز به مجموعه ارزی بانک صادرات ایران اضافه شده است.
رکنا: بانک مرکزی برای بقای بانک های خصوصی به ازای هر ایرانی یک میلیون و ۲۴‎هزار تومان هزینه کرده است.
برخی از بانک های خصوصی که در سنوات قبل هم سردمدار افزایش نرخ سود بوده اند، بار دیگر نرخ های سود را برای جذب مشتری بالا برده اند آنهم بدون ب اجازه از بانک مرکزی.
مشاور رئیس کل سازمان خصوصی سازی گفت: مقرر شد زیرمجموعه های بانک ها از طریق سازمان خصوصی سازی واگذار شوند که در آینده ای نزدیک سازوکار این واگذاری مشخص می شود.
بدهی بانک های غیر تی، خصوصی و موسسات اعتباری به بانک مرکزی پس از ر خط اعتباری س گذاران موسسات غیرمجاز به 69 هزار و 96 میلیارد تومان رسیده است که در نسبت به نیمه اول سال 92 بالغ بر 20.8 برابر شده است.
عضو کمسیون برنامه وبودجه مجلس شورای ی گفت: شرایط اقتصادی کشور روزهای پرتنشی را می گذراند و باتوجه به رشد فزاینده نقدینگی در سال های اخیر برای کاهش تورم، بانک ها بخصوص بانک های خصوصی نقش موثری ایفا د و در اعتباردهی به دیگر بخش های اقتصادی عملکرد خوبی داشته اند.
نقطه اصلی مشکلات اقتصادی و نقدینگی حاکم بر جامعه رفتار غیراصولی بانک ها است. علاوه بر این عدم نظارت و ضعف عملکردی بانک مرکزی، سبب منفعل شدن بانک مرکزی در قبال رفتارهای تورم زای بانک ها شده که اثرات آن…
بانک مرکزی همچنان قصد افزایش سقف برداشت روزانه از خودپرداز بانک ها را ندارد. اما برای ایام نوروز مجوز افزایش از۲۰۰ هزار را به ۵۰۰ هزار تومان برای بانک هایی که متقاضی باشند صادر خواهد کرد.
قائم مقام بانک مرکزی از اتمام حجت بانک مرکزی با مدیران عامل بانک ها خبر داد و افزود: بانک مرکزی برای رعایت نرخ سودهای جدید، در چارچوب قانون و اختیارات این بانک اقدام به تنبیه بانک های متخلف خواهد کرد.
بانک های خصوصی که تا پیش از این با نرخ سود 20 تا 23 درصد س افتتاح می د، با تاکید اخیر رئیس کل بانک مرکزی، نرخ های سود س جدید را به 20 درصد کاهش داده اند.
ید سهام بانک های چینی از سوی سهامداران بخش خصوصی در مراحل نهایی به سر می برد و بانک مرکزی چین، مجوز لازم برای این اقدام را صادر کرده و اکنون توپ در زمین ولی الله سیف قرار دارد.
موضوع مدیریت غیرقانونی پورزرندی در اصلی ترین منبع مالی شهر تهران کار را به جایی رساندکه بانک مرکزی در نامه سرگشاده خود خطاب به مدیرعامل بانک شهر به صراحت عنوان می کند تعلل عامدانه وی در کناره گیری از سکان داری بانک شهر در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است چرا که صلاحیت وی از سوی بانک مرکزی سلب شده است.
بانک مرکزی با رد ادعای یکی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری درباره ورش تگی بانک ها، هشدار داد که در صورت تکرار، این بانک به عنوان «مدعی» از طریق مراجع قضایی اقدام خواهد کرد.
بعد از اعلام اسامی بانکهای دارای بدهی و فاقد بدهی به بانک مرکزی در پروژه اوراق اسناد خزانه، اکنون بانکها می گویند دلیل بد اری شان، برداشت شبانه و فاقد مجوز بانک مرکزی در سال ۹۰ بوده است.
رییس جمهور درحالی از دستور خود به بانک مرکزی برای عدم صدور مجوز جدید برای بانک های خصوصی خبر داده که پیش از این در ت هم صدور مجوز بانک های جدید ممنوع شده بود.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانک ها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داد.
دبیرکل کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی از تقاضای بانک ها برای به جریان افتادن کارمزد خدمات الکترونیکی از سوی بانک مرکزی خبر داد.