قرائت گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان به تعویق افتاد

میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در این نشست بررسی شد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه قرائت گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش به پایان رسید، گفت: ارائه گزارش در صحن علنی مجلس در نوبت قرار می گیرد و خلاصه آن در صحن قرائت خواهد شد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه قرائت گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش به پایان رسید، گفت: ارائه گزارش در صحن علنی مجلس در نوبت قرار می گیرد و خلاصه آن در صحن قرائت خواهد شد.
رودسر در مجلس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در اوایل مهرماه در صحن علنی پارلمان خبر داد.
زینب صفری در رو مه اعتماد نوشت: گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان قرار است همین هفته در کمیسیون آموزش قرائت شود. این چندمین بار است که جبار کوچکی نژاد، رییس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان وعده قرائت این گزارش را می دهد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس زمان تقریبی قرائت گزارش کمیسیون درباره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را در صحن علنی مجلس اعلام کرد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از قرائت گزارش نهایی این تفحص در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد.
قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و بررسی گزارش تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از ۲ باشگاه پرسپولیس و استقلال در دستورکار هفته آینده مجلس است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به گزارش قرائت شده کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس، از تخلف 15 هزار میلیارد تومانی در این صندوق خبر داد.
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درمورد تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در صحن علنی مجلس قرائت شد.
گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در نشست علنی امروز مجلس قرائت شد.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ارائه گزارش تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان به این کمیسیون گفت: این گزارش مهرماه قرائت خواهد شد و عدد دقیق تخلفات آ شهریور ماه مشخص می شود.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به گزارش قرائت شده کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در مجلس، از تخلف 15 هزار میلیارد تومانی در این صندوق خبر داد.
جبار کوچکی نژاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی با اشاره به ارائه گزارش تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان به این کمیسیون اظهار داشت: این گزارش مهرماه قرائت خواهد شد و رقم دقیق تخلفات آ …
رودسر در مجلس از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در اوایل مهرماه در صحن علنی پارلمان خبر داد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از این صندوق، مهرماه امسال در صحن مجلس قرائت می شود.
عضو هیئت تحقیق و تفحص از ذیره فرهنگیان از قرائت گزارش این هیئت در اوایل مهر در صحن علنی پارلمان خبر داد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی از قرائت گزارش هیأت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه روز دوشنبه هفته آینده این کمیسیون خبرداد.
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس گفت: گزارش های «صندوق ذخیره فرهنگیان» و «سانحه اتوبوس دانش آموزان هرمزگانی» تقریباً آماده است و پس از بررسی در مجلس، قرائت خواهد شد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از قرائت گزارش نهایی این تفحص در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از این صندوق، مهرماه امسال در صحن مجلس قرائت می شود.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: گزارش نهایی تحقیق و تفحص از این صندوق، مهرماه امسال در صحن مجلس قرائت می شود.
عضو کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به ارائه گزارش تحقیق و تفحص صندوق ذخیره فرهنگیان به این کمیسیون گفت: این گزارش مهرماه قرائت خواهد شد و عدد دقیق تخلفات آ شهریور ماه مشخص می شود که اکنون به 13 هزار میلیارد تومان رسیده است.
رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای ی گفت: قرائت دومین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند شش ماهه اجرای به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: برای مشخص شدن ابعاد مختلف پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه باید منتظر قرائت گزارش تیم تحقیق و تفحص در صحن علنی مجلس باشیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس از احتمال موکول شدن قرائت گزارش ی مجلس به سال آینده خبر داد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: هیئت مدیره صندوق ذخیره فرهنگیان، تخلفات بانک سرمایه و شرکت پتروفرهنگ را پذیرفته اند.
رو مه ایران نوشت:«تخلف و ارتکاب جرم، در صندوق ذخیره فرهنگیان نهادینه شده است»؛ این جمله ای است که در نخستین پاراگراف بخش مربوط به تخلفات عمده در صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت ها و مؤسسات تابعه در گزارش…
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان معتقد است؛ دو برادری که از ابتدا صندوق ذخیره فرهنگیان را مدیریت می د، باعث انحراف صندوق شدند.
در این گزارش به موارد همچون عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، بانک سرمایه و بد اران بانکی پرداخته شده است.
صندوق ذخیره فرهنگیان در واکنش به مطلب «صندوق ذخیره فرهنگیان پس از ۲۲ سال؛ بهبود معیشت معلمان یا سوددهی برای مدیران» توضیحاتی را در خصوص تاثیرگذاری این صندوق در معیشت فرهنگیان ارائه کرده است.
میرحمایت میرزاده با اشاره به جلسه هیات تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان اظهار کرد: کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در جلسه امروز خود گزارش کارشناسان از هلدینگ های مختلف را مورد بررسی قرار داد.
قرائت گزارش نایب رئیس کمیسیون آموزش از روند جلسات مربوط به حادثه دانش آموزان هرمزگانی و جمع بندی تحقیق وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از مهم ترین دستورکارهای هفته آینده کمیسیون های مجلس است.
جبار کوچکی نژاد داشت: این گزارش در حدود 4000 صفحه تنظیم و ارائه شد و خلاصه ای از آن به زودی در صحن مجلس قرائت می شود.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: در حال حاضر کار تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به اتمام رسیده و گزارش آن پس از تدوین نهایی، در هفته آینده تحویل هیئت رئیسه مجلس داده می شود.
عضو هیئت رئیسه کمیته تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه سود به دست آمده ازصندوق در طول این سال ها بسیار ناچیز بود،محور اصلی گزارش کمیته متبوع خود را شرکت های صوری وابسته به این صندوق اعلام کرد
صندوق ذخیره فرهنگیان در واکنش به مطلب «صندوق ذخیره فرهنگیان پس از 22 سال؛ بهبود معیشت معلمان یا سوددهی برای مدیران» توضیحاتی را در خصوص تاثیرگذاری این صندوق در معیشت فرهنگیان ارائه کرده است.
یکی از تصمیمات مهم در جهت ساماندهی فرهنگیان تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان بود که در برنامه دوم توسعه ت را موظف به اجرای آن کرد. اما الان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از جنجالی ترین موضوعات روز حساب…
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با بیان اینکه اموال صندوق ذخیره فرهنگیان به زمین چسبیده و روی هوا نیست که ببرند، گفت: مدیرعامل سابق صندوق با سمت س رستی بانک سرمایه در زندان است.
نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درمورد تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، با ارجاع این گزارش به قوه قضاییه موافقت د.
ابوالقاسم خسروی عضو سابق کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس/در آستانه قرائت نتایج تحقیق و تفحص مجلس از احقاق حقوق معلمان در صندوق ذخیره فرهنگیان، شفاف سازی بزرگترین رقم تخلف و سوء مدیریت بیش از 8 هزار میلیاردی در این صندوق که متعلق به شریفترین قشر جامعه است باید در اولویت قرار گیرد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از تائید گزارش این کمیته در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از تائید گزارش این کمیته در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش گفت: دریافتی ۸ میلیاردی یک مدیر در ۲۱ ماه و تصرف در زمین ۷۴ میلیاردی از جمله ابهامات مُصَرح در۵۸۰ صفحه گزارش و ۳۸۰۶ برگ سند تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است.
مسئول ستاد راهبری انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هییت امنای صندوق ذخیره گفت: سه نفر از فرهنگیان به عنوان عضو هیئت امنا و بازرس به مدت ۴ سال در صندوق ذخیره انتخاب شدند.
نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون آموزش در خصوص تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت د.
نمایندگان مجلس پس از استماع گزارش کمیسیون آموزش در خصوص تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با ارجاع این گزارش به قوه قضائیه موافقت د.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از نهایی شدن گزارش کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
نایب رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: گزارش نهایی پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به قوه قضاییه ارسال شد و اسامی را هم به دستگاه قضایی ارائه دادیم.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: دستگاه های مختلف تی اسناد لازم را در مهلت مقرر در اختیار مجلس قرار ندادند و هدف ت این بود که «گزارش صندوق ذخیره فرهنگیان» قبل از انتخابات ریاست جمهوری آماده نشود.
سخنگوی کمیسیون آموزش به حضور اسبق آموزش و پرورش در کمیسیون اشاره کرد و گفت: امروز جمع بندی نهایی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان صورت نگرفت، چون سایر مسئولان وقت صندوق در نشست.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: طرحی در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان در دست تهیه داریم تا وضعیت تی یا خصوصی بودن این صندوق مشخص شود و باید اساسنامه آن تغییر کند.
خبرگزاری فارس جزئیات گزارش مصوب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را منتشر کرد.
همشهری آنلاین: رئیس فرا یون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس از ارائه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه به قوه قضائیه خبرداد و گفت:طبق این گزارش ۱۶ هزار میلیارد تومان از منابعی که حیف و میل شده برگردانده می شود.
۲ گزارش تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بنگاه های اقتصادی صندوق بازنشستگی کشوری و عدم اجرای قانون تضمین ید محصولات اساسی کشاورزی، هفته آینده در مجلس قرائت می شود.
عضو کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به تخلفات بخش های مربوط به خودرو و مسکن در شرکت های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره کرد.
علیرغم تخلف کارگزار این پروژه، مسئولان صندوق هیچ اقدامی در راستای استیفای حقوق فرهنگیان انجام نداده و با وجود آنکه باید در زمان عقد تفاهمنامه مبلغی به ارزش 10 درصد از اعتبار پروژه به عنوان تضمین از کارگزار دریافت می شد، با بی توجهی مدیران صندوق تنها یک فقره چک به عنوان وثیقه از کارگزار پروژه دریافت می شود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای ی گفت: اکنون گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان در کمیسیون آموزش و تحقیقات آماده و در جلسات در حال ارائه است و گزارش دیوان محاسبات و تیم کارشناسان هم به کمیسیون ارائه خواهد شد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: طرحی در خصوص صندوق ذخیره فرهنگیان در دست تهیه داریم تا وضعیت تی یا خصوصی بودن این صندوق مشخص شود و باید اساسنامه آن تغییر کند.
آموزش و پرورش گفت: میزان فساد در صندوق ذخیره فرهنگیان ۱۰ هزار میلیارد تومان نیست، اینکه تا قبل از نهایی شدن گزارش گروه تحقیق و تفحص مجلس عددی اعلام شود، خلاف قانون است.
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به ایستگاه آ رسیده است و در حالی که فرهنگیان منتظر اعلام نتایج نهایی، برخورد با متخلفان و بازگرداندن پول های از دست رفته هستند، سؤالات بسیاری درباره تأثیرگذاری این صندوق بر وضعیت معیشت فرهنگیان مطرح است.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، «پیشنهاد رشوه از سوی یکی از مسئولان ارشد این صندوق»، «بناگذاشتن اولین آجر دیوار کج صندوق در زمان »، و زوایای دیگر تخلفات و گزارش ۵ هزار برگی تحقیق و تفحص از این صندوق را تشریح کرد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: با توجه به اتمام مهلت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان درخواست تمدید این زمان را کرده ایم و به این صورت احتمالا 6 ماه دیگر بررسی تخلفات این صندوق تمدید می شود و اعضا هیات تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان نامه تمدید 6ماهه روند تحقیق و تفحص را به هیات رئیسه تحویل داده است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس از ارائه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تا سه هفته دیگر در صحن علنی مجلس خبر داد.
جزئیات گزارش مصوب کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را منتشر شد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش گفت: دریافتی ۸ میلیاردی یک مدیر در ۲۱ ماه و تصرف در زمین ۷۴ میلیاردی از جمله ابهامات مُصَرح در۵۸۰ صفحه گزارش و ۳۸۰۶ برگ سند تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان است.
رئیس تیم تحقیق و تفحص مجلس شورای ی از صندوق ذخیره فرهنگیان درباره سرنوشت بازگشت متهم میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان به کشور توضیحاتی را ارائه کرد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از تائید گزارش این کمیته در کمیسیون آموزش مجلس خبر داد.
سخنگوی هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آ ین وضعیت پرداخت بدهی، بد ار ۵۰۰ میلیارد تومانی این صندوق را تشریح کرد.
سخنگوی هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آ ین وضعیت پرداخت بدهی، بد ار 500 میلیارد تومانی این صندوق را تشریح کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش تحقیق و تفحص از عملکرد بنگاه های اقتصادی صندوق های بازنشستگی کشوری را در صحن علنی قرائت کرد.
رئیس تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان درباره سرنوشت بازگشت متهم میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان به کشور توضیحاتی را ارائه کرد.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: گزارش هیئت آماده شده اما باید دفاعیات طرف مقابل را هم شنید و بعد در این زمینه تصمیم نهایی گرفت.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان معتقد است که پول فرهنگیان در صندوق ذخیره در قالب شرکت ها باقی مانده اما تخلفاتی صورت گرفته است.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان معتقد است که پول فرهنگیان در صندوق ذخیره در قالب شرکت ها باقی مانده اما تخلفاتی صورت گرفته است.


رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان آ ین جزئیات فرار فرد متهم در پرونده صندوق ذخیره…

رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به حجم بالای تخلفات در این صندوق گفت: پراکندگی کار در رسیدگی به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان، کار را برای هیأت تحقیق و تفحص از این صندوق دشوار…
سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس با اعلام دریافت اطلاعات جدید از تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: با توجه به ضرورت بررسی این اطلاعات با کمک دیوان محاسبات کشور تصمیم بر آن شد که گزارش نهایی تحقیق و تفحص از این صندوق 21 آذر نهایی شود.
گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات درباره تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان جهت ارائه به صحن مجلس به احتمال زیاد روز هفته آینده نهایی خواهد شد.
بررسی ایرادات شورای نگهبان به بودجه ۹۷ ، سوال از وزرای کشور و ارتباطات، ارائه گزارش تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان و لایحه اصلاح بخشی از ساختار ت ( ادغام وزارتخانه ها) از مهمترین دستور کارهای مجلس در هفته جاری خواهد بود.
عضو هیئت رئیسه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از حضور وزرای پیشین آموزش و پرورش در جلسات این هیئت خبر داد.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه ساختار فعلی صندوق ذخیره را حذف و چند شرکت عمده و بزرگ ایجاد می کنیم، گفت: صندوق ذخیره را از حیات خلوت بودن خارج می کنیم.
مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان فرهنگیان از انجام اقدامات اصلاحی در ساختار این صندوق خبر داد و گفت: تلاش کردیم تا زمینه های انحراف صندوق را از بین ببریم و سعی می کنیم خطاهای گذشته در فرآیند مدیریتی تکرار نشود.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تعدادی از متهمان مالی صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت شدند و برخی هم تعهد دادند که در صورت از زندان مبالغ تخلف شده را به خزانه بازمی گردانند.
همشهری آنلاین: مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از ورود شرکت های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس و فرابورس خبر داد و گفت: باید اصلاح ساختار سرمایه اتفاق بیفتد و سرمایه هایمان را از جایی که سوددهی پایین…
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان درخواست مناظره با ت برای بررسی فساد ۸ هزار میلیارد تومانی را دارد که در این رابطه صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام آمادگی کرده است.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: گزارش تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان بدون دخ ل های تهیه شده است.
عضو اصلاح طلب شورای شهر زنجان با اشاره مسائل مربوط به صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: دوستان ما به وامهای میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان س وش گذاشتند اما به والله این پولها از پول صغیر حرام تر است.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان از ورود شرکت های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان به بورس و فرابورس خبر داد و گفت: باید اصلاح ساختار سرمایه اتفاق بیفتد و سرمایه هایمان را از جایی که سوددهی پایین دارد به تدریج به سمت حاشیه سود خوب ببریم.
رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: طبق تماس های انجام شده این کمیته با متهم اصلی از صندوق ذخیره فرهنگیان، از وی خواستیم سریعاً به کشور باز گردد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تاکنون چند نفر متهم مرتبط با پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان را در هنگام وج از کشور و در فرودگاه از هواپیما پایین آورده و برگردانده اند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه اموال فرهنگیان عمدتاً به زمین چسبیده است و در هوا نیست که ی آن را ببرد، گفت: به درخواست مکرر فرهنگیان جهت دریافت خودروی خارجی، ۳۲۷ دستگاه خودرو توزیع شد.
مسئول ستاد راهبری انتخابات نمایندگان فرهنگیان در هیات امناء صندوق ذخیره ازبرگزاری مرحله دوم انتخابات صندوق ذخیره فرهنگیان در روزهای یکشنبه و دوشنبه ۲۳و۲۴ اردیبهشت ماه در اردوگاه شهید باهنر تهران خبر داد.
رئیس «کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان» گفت: در بررسی هایمان به هر کدام از شرکت های زیر مجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان ورود کردیم جای پایی از تخلف وجود داشت لذا در حال حاضرقوه قضائیه هم می تواند به مبحث حقوقی وقضایی این پرونده ورود کند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه اموال فرهنگیان عمدتاً به زمین چسبیده است و در هوا نیست که ی آن را ببرد، گفت: به درخواست مکرر فرهنگیان جهت دریافت خودروی خارجی، ۳۲۷ دستگاه خودرو توزیع شد.
مدیرعامل شرکت فرآیند نوین صندوق ذخیره فرهنگیان کشور گفت: تاسیس بانک فرهنگیان در اولویت برنامه صندوق ذخیره فرهنگیان کشور قرار دارد
رئیس تیم تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان درباره سرنوشت بازگشت متهم میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان به کشور توضیحاتی را ارائه کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیگیری دستگاه قضایی برای تحقق وعده فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان، از دستگیری تعدادی از مدیران متخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد.
رئیس کمیته هسته ای مجلس شورای ی گفت: قرائت دومین گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از روند شش ماهه اجرای به بعد از تعطیلات مجلس موکول شد.
جلسه دادگاه نبیل رجب از برجسته ترین م عین بحرین با قرائت نامه اعتراض وی به عدم حضورش در جلسات دادگاه به اختلال کشیده شد و به تعویق افتاد.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به حجم بالای تخلفات در این صندوق گفت: پراکندگی کار در رسیدگی به تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان، کار را برای هیأت تحقیق و تفحص از این صندوق دشوار کرده است.
رئیس کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان از ارائه درخواست تمدید ۳ ماهه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به هیئت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: متاسفانه ت به شدت مسیرها را برای ما می بندد و نیروها…
عضو کمیسیون تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به اینکه در بحث مشخص شدن رانت ها و تخلفات نیاز به همراهی دستگاه قضایی و بازرسی کشور داریم، گفت: با اعمال فشار مدیران صندوق ذخیره وام هایی پرداخت شده است.
انتخابات عضویت فرهنگیان در صندوق ذخیره با انتخاب سه نفر از فرهنگیان و راه ی آن ها به صندوقی که سال ها به عنوان تاریکخانه ای برایشان شناخته می شد، همراه شد.
سخنگوی کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان به تشریح ابعاد گسترده تخلف در بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت و گفت: تاکنون 50 نفر از سهامداران و مشتریان خاص این دو موسسه توسط مراجع قضایی بازداشت یا ممنوع ال وج شده اند.