دیدار فرماندهان پ ند هوایی خاتم الانبیاء ص با انقلاب

فرماندهان و مسئولان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء ظهر امروز با انقلاب دیدار گفتگو د.
فرماندهان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) با فرمانده کل قوا دیدار د.
فرماندهان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ایران، ظهر امروز با حضرت آیت الله فرمانده معظم کل قوا دیدار د.
فرماندهان و مسئولان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ایران، ظهر یکشنبه دوازدهم شهریور با حضرت آیت الله فرمانده معظم کل قوا دیدار د.
فرماندهان و مسئولان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ایران، ظهر امروز (یکشنبه) با فرمانده کل قوا دیدار د.
همزمان با نوزدهم بهمن ماه سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با حضرت (ره) و روز نیروی هوایی، جمعی از فرماندهان، افسران، خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ایران و قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) صبح امروز ( ) با حضرت آیت الله معظم انقلاب ی دیدار د.
جمعی از فرماندهان، افسران، خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ایران و قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) صبح امروز با فرمانده معظم کل قوا دیدار د.
همزمان با نوزدهم بهمن ماه سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با حضرت (ره) و روز نیروی هوایی، جمعی از فرماندهان، افسران، خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ایران و قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) صبح امروز ( ) با حضرت آیت الله معظم انقلاب ی دیدار د.
فرماندهان و کارکنان قرارگاه پ ند هوایی با حضور در حرم (ره) با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب ی تجدید میثاق د.
در ایام سالگرد تشکیل قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) ، فرماندهان و مسئولان این قرارگاه، ظهر امروز (یکشنبه) با حضرت آیت الله فرمانده معظم کل قوا دیدار د.
فرمانده جدید قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) از جمله فرماندهان با سابقه نیروهای مسلح در حوزه پ ندی محسوب شده و دارای سابقه چند ساله خدمت در جبهه های دفاع مقدس است.
فرمانده کل قوا در دیدار با فرماندهان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء مطرح د: قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا خط مقدمِ دفاع از حیثیت و موجودیت کشوراست.
تجدید میثاق فرماندهان و کارکنان پ ند هوایی خاتم الانبیاء با آرمان های (ره)
فرماندهان و مسئولان قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) ظهر امروز با فرمانده معظم کل قوا دیدار د.
انقلاب اخیرا در حکمی سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد را به عنوان فرمانده جدید قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) منصوب د.
انقلاب اخیرا در حکمی سرتیپ ستاد علیرضا صباحی فرد را به عنوان فرمانده جدید قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) منصوب د.
معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) بر وم ارتقای تجهیزات و توانایی های این قرارگاه تأکید د.


معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) بر وم ارتقا تجهیزات و…

فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، از بخش های مختلف این بازدید کرد.
فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) با حضور در افسری پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، از بخش های مختلف این بازدید کرد.
جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی صبح امروز با انقلاب دیدار د.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء پاسداران انقلاب ی گفت: در سال 97 بیش از 40 ابر پروژه با مبلغ 118 هزار میلیارد تومان توسط قرارگاه خاتم الانبیا در کشور به اتمام می رسد.
به مناسبت نوزدهم بهمن ماه سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با حضرت (رحمه الله) و روز نیروی هوایی، جمعی از فرماندهان، افسران، خلبانان و کارکنان نیروی هوایی ایران و قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) صبح امروز (پنجشنبه) با حضرت آیت الله فرمانده معظم کل قوا دیدار د.
در سالروز بیعت تاریخی همافران با حضرت در ۱۹ بهمن ۵۷، فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار د.
حضرت آیت الله ، انقلاب دو سال پیش در دیدار با فرماندهان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا، به این مهم اشاره د که «دشمن باید بفهمد که اگر تهاجم کند، ضربه محکمی خواهد خورد و دفاع ما شامل پاسخگویی نیز خواهد بود».
صبح امروز در سالروز بیعت تاریخی همافران با در ۱۹بهمن١٣۵٧ فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی با انقلاب دیدار د.
در سالروز بیعت تاریخی همافران با حضرت در ۱۹ بهمن ۵۷، فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با حضرت آیت الله معظم انقلاب ی دیدار د.
در سالروز بیعت تاریخی همافران با حضرت در ۱۹ بهمن ۵۷، فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار می کنند.
ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه ت یب و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص)، مظلومیت انقلاب و نظام را می رساند، گفت: بنده اطلاع دارم تمام درآمدی که قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) به دست می آورد ج محرومیت ز در کشور می شود.
در سالروز بیعت تاریخی همافران با حضرت در ۱۹ بهمن ۵۷، فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار د.
عبادالله عبداللهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) پاسداران انقلاب ی دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد ی عمران است.
جمعی از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی صبح امروز با فرمانده کل قوا دیدار خواهند کرد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پی انتصاب فرمانده جدید قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، در پیام هایی جداگانه به وی تبریک گفت و از تلاش های خالصانه فرمانده پیشین این قرارگاه تقدیر کرد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پی انتصاب فرمانده جدید قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، در پیام هایی جداگانه به وی تبریک گفت و از تلاش های خالصانه فرمانده پیشین این قرارگاه تقدیر کرد.
معاون رییس جمهور و رییس سازمان انرژی اتمی ایران در پی انتصاب فرمانده جدید قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء، در پیام هایی جداگانه به وی تبریک گفت و از تلاش های خالصانه فرمانده پیشین این قرارگاه تقدیر کرد.


قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) بیانیه ای در حمایت از اقدام ارزشمند حمله موشکی به مواضع…

ع نوشته رویداد های امروز با موضوع بیانات معظم انقلاب در جمع فرماندهان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص)، ت یب میراث فرهنگی توسط زباله هاو درگذشت کارگر کارخانه آج زی دهدشت منتشر شد.
حضرت آیت الله در حکمی سرتیپ علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب د.
حضرت آیت الله در حکمی سرتیپ علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب د.
همشهری آنلاین: فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) به مناسبت فرارسیدن دهم شهریور ماه سالروز تشکیل این قرارگاه با همراهی جمعی از فرماندهان پ ند هوایی با آرمان های بنیان گذار ایران تجدید میثاق کرد.
مراسم تودیع عبادالله عبداللهی و معارفه سعید محمد فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) صبح یکشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۷ با حضور سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل پاسداران انقلاب ی برگزار شد.
در سالروز بیعت تاریخی همافران با حضرت در ۱۹ بهمن ۵۷، فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار می کنند.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) گفت: مجموع نیروهایی که در قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) در کل کشور مشغول به فعالیت هستند به صورت مستقیم ۲۰۰ هزار نفر است.
حضرت آیت الله در حکمی سرتیپ علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب د.
مراسم ختم سرتیپ علی اکبر قویدل از فرماندهان پیش وت نیروی زمینی در دوران دفاع مقدس و اولین رئیس ستاد قرارگاه فرماندهی خاتم الانبیاء(ص) عصر امروز ۱۲ دی با حضور جمعی از مسئولان و فرماندهان نیروهای مسلح در مسجدالرضا تهران برگزار شد.

فرمانده معظم کل قوا قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء را «خط مقدمِ دفاع از حیثیت و موجودیت کشور» خواندند و تأکید د: باید با کار و تلاش بی وقفه، استعدادهای پرشمار نیروی انسانی را شکوفا کنید.

نوشته بیانات انقلاب در دیدار مسئولان پ ند هوایی اولین بار در اخبار پدیدار شد.

فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار د.
همشهری آنلاین: حضرت آیت الله در حکمی سرتیپ علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب د.
قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء هم مطابق قانون، مالیات های خود را می پردازد و مشکلی خاصی بین مجموعه قرارگاه خاتم و سازمان امور مالیاتی وجود ندارد.
جانشین قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) گفت: فرزندان شما در خاتم الانبیاء(ص) چهارمین ابر پروژه جهان را ساختند و این پروژه 9 ماه زودتر از موعد تعریف شده و در اوج تحریم ها اتفاق افتاد.
حضرت آیت الله در حکمی سرتیپ علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب د.
تفاهم نامه همکاری بنیاد مسکن انقلاب ی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) برای بازسازی مناطق ز له زده استان کرمانشاه امروز به امضای علیرضا تابش و سرتیپ پاسدار عبادالله عبداللهی رسید.
گردهمایی فرماندهان قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (ص) با حضور فرمانده این قرارگاه برگزار شد.
قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) در بیانیه ای ضمن تبریک و تشکر، حمایت قاطع خود از اقدام به موقع و مهم نیروی هوافضای را اعلام کرد.
قرارگاه محرومیت ز خاتم الانبیاء(ص)به جهت کمک به کاهش فقر و محرومیت، تحکیم پیوند مردم با آرمانهای انقلاب ی، اثبات کارآمدی نظام ی و نیز بهبود وضعیت معیشتی مردم به ۱۰۰ نوعروس بی بضاعت گچسارانی ج ه اهدا کرد.
فرماندهان و کارکنان قرارگاه پ ند هوایی با حضور در حرم (ره) با آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب ی تجدید میثاق د.
دیدار روز دوشنبه چند تن از فرماندهان ارشد پاسداران انقلاب ی با رئیس جمهور در کانون توجه خارجی و داخلی قرار گرفت اما از آنجا که پاسداران درخصوص مباحث جلسه بیانیه ای صادر نکرد، بعضی از جریانات…
رئیس بنیاد مسکن انقلاب ی گفت: ۸ هزار مورد اسکان به صورت موقت توسط قرارگاه خاتم الانبیاء(ص) برای بنیاد مسکن به انجام می رسد.
فرمانده کل پاسداران انقلاب ی به همراه عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) و فرماندهان لشکری و کشوری، در سفر به منوجان از پروژه های اقتصاد مقاومتی این شهرستان بازدید کرد .
فرمانده کل به مناسبت سالروز تاسیس قرارگاه پ ند هوایی حضرت خاتم الانبیاء(ص) طی پیامی بیان داشت: آسمان ایران در حصار امنیت و دیوار نفوذناپذیر قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) است.
حضرت آیت الله در حکمی سرتیپ علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب د.
فرمانده کل به مناسبت سالروز تأسیس قرارگاه پ ند هوایی حضرت خاتم الانبیاء(ص) در پیامی تأکید کرد آسمان ایران در حصار امنیت و دیوار نفوذناپذیر قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا(ص) است
حضرت آیت الله در حکمی سرتیپ علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب د.
جمعی از فرماندهان و پیش وتان قرارگاه ی رزمی خاتم الانبیا در دوران دفاع مقدس با انتشار بیانیه ای از شهردار منتخب تهران حمایت د.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء گفت : قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء 32 هزار میلیارد تومان از ت طلب دارد که 1000 میلیارد تومان این طلب مربوط به استان کرمان می باشد.
سرلشکر غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیاء (ص) امروز به همراه معاونین این قرارگاه و معاونین ستادکل نیروهای مسلح در بازدید از قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آمادگی قدرت پ ندی کشور در برابر تهدید م ین را مورد ارزی قرار داد.
انقلاب ی در دیداری صمیمانه با جمعی از ان و فرماندهان ، از تلاش های در عرصه ی موشکی تقدیر د.
جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح ظهر یکشنبه با حضرت آیت الله معظم انقلاب ی دیدار د.
فرماندهان عالیرتبه پاسداران انقلاب ی با رییس جمهور دیدار د.
دقایقی پیش، دیدار جمعی از فرماندهان بسیج و ان سراسر کشور، با حضرت آیت الله انقلاب ی آغاز شده است.
نمیانده سابق مجلس شورای ی به بیان خاطره ای از دیدار معظم انقلاب با جمعی از فرماندهان دفاع مقدس و رهنمودهای ایشان در آن دیدار، پرداخت.
پیرو انتشار اطلاعیه مورخ ۹۶.۹.۵ بانک مرکزی درباره فاقد مجوز بودن فعالیت موسسه قرض الحسنه خاتم الانبیاء به اطلاع می رساند: منظور از موسسه یاد شده در اطلاعیه بانک مرکزی، «موسسه قرض الحسنه خاتم الانبیاء قائمشهر» است.
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: کار عظیمی که قرارگاه خاتم الانبیاء انجام داد و عملا توطئه و ترامپ را خنثی کرد خودکفایی در تولید بنزین است.
در پی دستور عبداللهی فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء پس ازبازدید از روستاهای توابع س ل ذهاب و ازگله، اقلام موردنیاز توسط موسسات زیرمجموعه تهیه و به مناطق ز له زده ارسال شد.
فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار می کنند.
دیدار نوروزی حضرت آیت الله معظم انقلاب ی ظهر امروز (یکشنبه) با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح صورت گرفت.
شفقنا- حضرت آیت الله در حکمی سرتیپ علیرضا صباحی فرد را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء (صلی الله علیه و آله) آجا منصوب د. متن حکم فرمانده کل قوا به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم سرتیپ علیرضا صباحی فرد نظر به تعهد و شایستگی و تجارب ارزنده، شما را به سمت فرمانده قرارگاه پ ند هوائی […]
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) با بیان این که « فعالیت اقتصادی نمی کند و بالغ بر 30هزار میلیارد تومان از ت طلب داریم» گفت: قرارگاه خاتم رقیب بخش خصوصی نیست، هم اکنون 5 هزار پیمانکار و 200هزار نیرو با این قرارگاه همکاری دارند.
بر اساس اعلام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص) ۲۸۰ کیلومتر خط آهن مترو با ۱۵۰ ایستگاه از دستاورد های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) در عرصه حمل و نقل به شمار می رود.
جمعی از فرماندهان بسیج و ان سراسر کشور، با حضرت آیت الله انقلاب ی دیدار د.
رو مه نوشت: دیدار فرماندهان عالی رتبه پاسداران انقلاب ی با رئیس جمهور و وجی این دیدار در مقطع حساس کنونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به این رویداد باید در چارچوب انسجام داخلی توجه شود.
همشهری آنلاین: فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) گفت: انقلاب ی با ی حضرت (ره) روح خود باوری و عدم وابستگی را در کالبد نیروهای مسلح زنده کرد و اقتدار امروز ایران ی نتیجه ی همین استقلال و خودکفایی است.
پیرو انتشار اطلاعیه مورخ ۹۶.۹.۵ بانک مرکزی درباره فاقد مجوز بودن فعالیت موسسه قرض الحسنه خاتم الانبیاء به اطلاع می رساند: منظور از موسسه یاد شده در اطلاعیه بانک مرکزی، «موسسه قرض الحسنه خاتم الانبیاء قائمشهر» است.
ساعاتی پس از یورش موشکی پاسداران به مراکز در دیرا ور ، حضرت آیت الله انقلاب ی در دیداری صمیمانه با جمعی از ان و فرماندهان ، با قدردانی از تلاش های در عرصه ی موشکی فرمودند: «کارتان خیلی عالی بود، خداوند از شماها قبول کند. این، عبادت ماه رمضان است.»
رئیس جمهور در دیدار فرماندهان عالی رتبه از خدمات و تلاش های نیروهای پاسداران انقلاب ی قدردانی کرد.
فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء(ص) گفت: هیچ مماشاتی با دشمن نداریم و این را از یاد گرفته ایم، باید مراقب مواضع فرهنگی باشیم؛ چرا که دشمن به دنبال ایجاد خلل در آن است.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) از اعزام نیرو و ماشین آلات به مناطق ز له زده خبر داد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) گفت: ۱۸۳پروژه عمرانی و صنعتی طی دوران ت یازدهم در حوزه حمل و نقل، نفت و گاز، سدسازی، صنعت و معدن و آی تی به اتمام رسیده است که این نشان از همکاری مستمر قرارگاه خاتم با ت برای پیشبرد اه عالی نظام مقدس است.
مردم آمل در مجلس شورای ی به جوسازی های برخی رسانه های بیگانه در خصوص روابط بین پاسداران انقلاب ی و ت اشاره کرد و گفت: دیدار روز گذشته رییس جمهوری با فرماندهان ارشد خط بطلانی بر شائبه های ایجاد شده بود.
معظم انقلاب ی در دیدار جمعی از فرماندهان ارشد نیروهای مسلح گفت: علت افزایش حملات دشمنان احساس خطر آنان از قدرت فزاینده ایران است.
خاتم اردکان در سومین دیدار خود در رقابت های والیبال جام باشگاه های جهان باز هم ش ت خورد.
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) از اعزام نیرو و ماشین آلات به مناطق ز له زده خبر داد.


قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء هم مطابق قانون، مالیات های خود را می پردازد و مشکلی خاصی بین…

رئیس دفتر نظامی فرماندهی معظم کل قوا در آیین تکریم و معارفه فرماندهان قدیم و جدید کل به بیان نظرات معظم انقلاب در خصوص این فرماندهان پرداخت.
فرماندهان و جمعی از کارکنان نیروی هوایی ، صبح امروز با انقلاب ی دیدار می کنند.
ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، با صدور احکامی سلطنتی تعدادی از بلندپایه ترین فرماندهان کشورش را برکنار کرده است. ژنرال عبدالرحمان بن صالح بنیان، رئیس ستاد کل ، یکی از فرماندهان است. فرماندهان نیرو های زمینی و هوایی هم از کار بر کنار شده اند.
نشست مشترک شهردار تهران با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) به منظور رفع مشکلات و موانع در انجام پروژه های شهری امروز به میزبانی قرارگاه خاتم برگزار شد.
فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء گفت: طی ۹ سال اخیر تجهیزات قرارگاه ۵ برابر شده و نیروی انسانی هم ۱۰ درصد رشد داشته است. تمام این توفیق ها با عزم و اراده نیروی انسانی و با کمترین هزینه ها به دست آمده است.
نشست مشترک شهردار تهران با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) به منظور رفع موانع موجود در مسیر اجرای پروژه های شهری امروز در محل قرارگاه خاتم برگزار شد.
نشست مشترک شهردار تهران با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) به منظور رفع مشکلات و موانع در انجام پروژه های شهری امروز به میزبانی قرارگاه خاتم برگزار شد.
یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و آستان قدس رضوی مالیاتی های قانونی خود را می پردازند.
یک مقام مسئول در سازمان امور مالیاتی گفت: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و آستان قدس رضوی مالیات های قانونی خود را می پردازند.
تهران- ایرنا- بانک مرکزی بار دیگر اعلام کرد: موسسه قرض الحسنه خاتم الانبیاء قائمشهر هیچگونه مجوزی از این نهاد ندارد و فعالیتش در سراسر کشور غیرقانونی است.
پیکر پاک و مطهر یکی از ی گمنام دوران هشت سال دفاع مقدس در صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان آرام می گیرد.
نشست مشترک شهردار تهران با فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) به منظور رفع مشکلات و موانع در انجام پروژه های شهری روز دوشنبه در سالن جلسات قرارگاه خاتم برگزار شد.