دشمن به قدرت اول نظامی منطقه ای ایران اعتراف کرده است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی گفت : اقتدار نظامی در عرصه مبارزه با دشمن، را وادار به اعتراف کرده که بگوید نظام ی ایران قدرت اول نظامی منطقه است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی گفت:: اقتدار نظامی در عرصه مبارزه با دشمن، را وادار به اعتراف کرده که بگوید نظام ی ایران قدرت اول نظامی منطقه است.
کارشناس ارشد مسائل بین المللی گفت: ترامپ اعلام کرده برای مقابله با ایران به ت کنونی عربستان نیازمندیم؛ او با این جمله کوتاه به قدرت منطقه ای ایران اعتراف کرده و اعلام می کند، به تنهایی نمی تواند…
قائم مقام مجمع بیداری ی با تاکید بر اینکه امروز قدرت اول منطقه است، گفت: دشمن در منطقه ش ت سختی خورده است و کاری از آن ها ساخته نیست.
جامعه اطلاعاتی در گزارش موسوم به «ارزی تهدیدهای جهانی» به قدرت نظامی ایران اعتراف کرده است.
معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا (ص) با بیان اینکه دشمن در برابر قدرت نظامی این ملت آشفته، سردرگم، ناتوان و عاجز است، تصریح کرد: دشمن از روی عجز و ناتوانی راه ناجوانمردانه را در پیش گرفته و حملات خود را متوجه اقتصاد و معیشت شما کرده است.
«مرکز مطالعات استراتژیک و بین الملل» ضمن اعتراف به ناتوانی در مقابله با قدرت منطقه ای ایران، چارچوبی را برای تدوین سیاست ضدایرانی ت ترامپ در پسا پیشنهاد می دهد.
حاجی دلیگانی گفت: ی حرم با خون خود صدها کیلومتر دورتر از مرزهای کشورمان، حرکت دشمن را در نطفه خفه کرده اند.
دزفول گفت: دشمن به ناتوانی خود در جنگ رو در رو با نظام ی اعتراف کرده به همین علت، فرهنگ ایران ی را نشانه رفته است ? و به همین جهت ما باید با رویکردی ولایی محور و ارزش مدار به مقابله…
همشهری آنلاین: جانشین فرمانده کل با بیان اینکه در شرایطی که تمام منطقه درگیر بحران و ناامنی هستند، ایران ی با صلابت و مقتدر، در امنیت و آرامش به سر می برد گفت: اینکه رئیس جمهور در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد منفعلانه از قدرت نظام ما سخن گفت،نه تنها ادبیات او تهدیدآمیز نبود، بلکه اعتراف عاجزانه ای به ظهور یک قدرت مهارناپذیر بود.
تعاون ت اصلاحات گفت: امروز دوست و دشمن می گویند که ت خاتمی پاک ترین ت پس از انقلاب بوده نگاه ما اصلاح طلبان به مردم است نه به قدرت. ما به دنبال حفظ قدرت نیستیم.
ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به قدرت اثرگذار ایران ی در منطقه گفت: دشمن به دنبال فشل جلوه دادن قدرت ایران ی است.
جانشین فرمانده کل با بیان اینکه در شرایطی که تمام منطقه درگیر بحران و ناامنی هستند، ایران ی با صلابت و مقتدر، در امنیت و آرامش به سر می برد ،گفت: اینکه رئیس جمهور در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد منفعلانه از قدرت نظام ما سخن گفت،نه تنها ادبیات او تهدیدآمیز نبود، بلکه اعتراف عاجزانه ای به ظهور یک قدرت مهارناپذیر بود.
آنچه مهم می نماید این مسئله است که غربی ها و رسانه های پرشمار آن ها از مرحله «استتار قدرت ایران» عبور کرده اند.
ائمه شهرستانهای استان زنجان با اشاره به عهد شکنی ها و قدرت در منطقه تاکید د: در حال حاضر قدرت در منطقه رو به تضعیف است.
عضو انجمن مطالعات حوزه علمیه قم با اشاره به تحولات منطقه ، گفت: به خوبی شاهد هستم که دشمن هم به این موضوع اعتراف می کند که بدون خواست و نفوذ ایران هیچ تحولی در منطقه روی نمی دهد.
موقت تهران با بیان اینکه به گفته یک مقام ارشد یی قدرت دفاعی ایران قدرت نظامی را مهار کرده است، گفت: امروز ایران موجب امنیت منطقه و حتی اروپا شده است.
مشهد- معاون هماهنگ کننده پاسداران انقلاب ی گفت: دشمنان اعتراف می کنند ایران کشور قدرتمندی بوده و در اوج قدرت خود قرار دارد.
همشهری آنلاین: جانشین فرمانده کل ایستادگی را رمز پیروزی بر دشمن دانست و گفت: به برکت انقلاب ی قدرت و تسلط بر منطقه از بین رفته است.
فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیاء گفت: به گواهی تاریخ تنها راه عقب راندن دشمن گستاخ از مواضع ظالمانه اش ایستادگی، استقامت و حفظ آمادگی است. دشمن بداند ما از تقویت مؤلفه های قدرت نظامی و قدرت ملی…
موقت تهران با بیان اینکه به گفته یک مقام ارشد یی قدرت دفاعی ایران قدرت نظامی را مهار کرده است، گفت: امروز ایران موجب امنیت منطقه و حتی اروپا شده است.
فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا گفت: به گواهی تاریخ تنها راه عقب راندن دشمن گستاخ از مواضع ظالمانه اش ایستادگی، استقامت و حفظ آمادگی است. دشمن بداند از تقویت مؤلفه های قدرت نظامی و قدرت ملی کوتاه نخواهیم آمد.
جانشین فرمانده کل ایستادگی را رمز پیروزی بر دشمن دانست و گفت: به برکت انقلاب ی قدرت و تسلط بر منطقه از بین رفته است.
کارشناس ارشد شکده csis بعد از بررسی شرایط منطقه ، را ارهایی را به ت ترامپ و متحدین منطقه ای ت پیشنهاد می دهد تا بتوانند قدرت ایران در منطقه را مهار کنند.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج قروه با بیان اینکه امروز ایران ی در اوج عزت و سرافرازی قرار دارد به قدرت نظامی کشور اشاره نمود و گفت: امروز قدرت نظامی ما به گونه ای است که سران کشورهای اروپایی و یی به ان اعتراف می کنند و توان محاسبه ان را ندارند.
فرمانده نیروی دریایی پاسداران گفت: پس از اینکه ایران ی امریکا در خلیج فارس ش ت داد به قدرت بازدارندگی دست یافتیم و یی ها به این موضوع اعتراف د.
رئیس مجلس شورای ی، قدرت ایران در عرصه های مختلف را عامل غرض ورزی دشمن دانست و گفت: ایران صاحب فن است و به همین سبب دشمن با تمام توان درحال غرض ورزی علیه است.
رئیس مجلس شورای ی، قدرت ایران در عرصه های مختلف را عامل غرض ورزی دشمن دانست و گفت: ایران صاحب فن است و به همین سبب دشمن با تمام توان درحال غرض ورزی علیه است.
دشمن در پی استمرار خسارت محض به دیگر مؤلفه های قدرت ساز ایران (از جمله توان موشکی و قدرت منطقه ای) است و متاسفانه جریانی خاص نقش جاده صاف کنی این نقشه شوم را ایفا می کند.
همشهری آنلاین: فرمانده قرارگاه پ ند هوایی خاتم الانبیا گفت: به گواهی تاریخ تنها راه عقب راندن دشمن گستاخ از مواضع ظالمانه اش ایستادگی، استقامت و حفظ آمادگی است. دشمن بداند از تقویت مؤلفه های قدرت نظامی و قدرت ملی کوتاه نخواهیم آمد.
عاملان جنایت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل در منطقه بی سیم تهران پس از دستگیری به ارتکاب جنایت و نزاع برای قدرت نمایی اعتراف د.
مقام های ارشد پنتاگون در نشستی در یک کمیته فرعی مجلس سنای به افزایش قدرت موشکی و توانمندی های نظامی ایران اعتراف د.
همشهری آنلاین: معاون فرهنگی و اجتماعی پاسداران انقلاب ی گفت: ایران ی که در سال ۵۷ حتی کمترین قدرت دفاعی از خود نداشت، اکنون در ۴۰ سالگی پیروزی انقلاب به نخستین قدرت نظامی و دفاعی منطقه دست یافته است.
معاون فرهنگی و اجتماعی پاسداران انقلاب ی گفت: ایران ی که در سال 57 حتی کمترین قدرت دفاعی از خود نداشت، اکنون در 40 سالگی پیروزی انقلاب به نخستین قدرت نظامی و دفاعی منطقه دست یافته است.
یک نشریه یی در گزارشی تحلیلی نوشت: ایران با افزایش نفوذ و قدرت خود در منطقه خاورمیانه توانسته است به شکل قابل توجهی ساختار قدرت در این منطقه را از طریق اقدامات عملی و پر خطر به نفع خود تغییر شکل دهد.
عاملان جنایت در نزاع دسته جمعی منجر به قتل در منطقه بی سیم تهران پس از دستگیری به ارتکاب جنایت و نزاع برای قدرت نمایی اعتراف د.
مشاور ارشد فرمانده حسین (ع) کشور گفت: نمی گذریم دشمن نگاه چپ به دین و کشور و ما بیندازد، خود دشمن هم می داند با مصاحبه هایی که فرماندهایشان انجام می دهند می گویند دیگر نباید گفت گزینه نظامی روی میز است چرا که ایران حدود سی و چند سال پیش نا ممکن را ممکن کرده است و الان که به یک قدرت نظامی تبدیل شده است و نمی شود حمله کرد.
اصفهان - فرمانده قدس گفت: دشمن جاهل و نادان است چرا که قدرت در منطقه پادگانی، پایگاهی و استعماری نیست.
با شلیک موشک های سطح به سطح با برد ۷۰۰ کیلومتر به ، ایران هم انتقام حملات تروریستی در تهران را گرفت و هم شان و اعتبار یک قدرت نظامی، منطقه ای و حتی جهانی را به دست اورد.
۱۵ قدرت فرابشری و خاص جوکر

جوکر به عنوان شرورترین دشمن بتمن، دارای تعدادی قدرت فرابشری و خاص است که زومجی در این مطلب ۱۵ عدد از این قدرت‌ها را فهرست کرده است.

فرمانده کل گفت: در جنگ تحمیلی گرفتن شهر و منطقه هدف دشمن بود و امروز ناامید سازی و بی اعتماد سازی دو هدف عمده دشمن است و هر ی حرفی بزند و کاری کند که ملت را ناامید کند به دشمن کمک کرده است.
همشهری آنلاین: رییس جمهور اظهارات دشمنان ملت ایران در رابطه با قدرت موشکی ایران را از روی نادانی آنها دانست و گفت:دشمن فکر می کند قدرت ما تنها موشک است و این در حالی است که قدرت ما ایمان این ملت است؛ البته موشک هم نیاز داریم و دشمن باید بداند هر چه نیاز داشته باشیم درست می کنیم و به حرف های شما ذره ای اعتنا نخواهیم کرد.
جانشین فرمانده با تاکید بر اینکه ایران همه عرصه های نبرد نظامی دشمن را مسدود کرده است، گفت: ما در انتخاب را ارهای نظامی برای غلبه بر منافع حیاتی دشمن دست برتر را داریم.
جانشین فرمانده کل پاسداران گفت: جنگ خاتمه یافت اما توطئه های دشمن باقی ماند. ما هرکجا با دشمن درگیر شدیم، قوی تر شدیم؛ این شاید مخصوص ملت ایران باشد. شاید تفکر این است که مواجهه با قدرت های بزرگ ش ت آور است اما اینجا بر ع شد.
جانشین فرمانده کل پاسداران انقلاب ی با تاکید بر این که «امروز در حوزه موشکی در هر بعد، هر حجم دلخواه و با دقت بالا توانمندی داریم و دشمن از این می ترسد» گفت: باید از ایران همه راه های غلبه دشمن را می بستیم و ظرفیت اجرای آتش را روی منافع حیاتی دشمن ایجاد کنیم و دشمن در حال تلاش برای محروم سازی ما از این قدرت بازدارنده است.
معاون پاسداران با بیان اینکه دشمن به دنبال فرسایش قدرت است، گفت: دنیای غرب امروز نگران است در منطقه غرب آسیا بلوک قدرت شکل بگیرد چون بیداری به وجود می آید که احیاء کننده یک هویت است.
مولوی عبدالعزیز خالقی با بیان اینکه بنیه عملی قدرت ایران بوده و اگر توانمندی در نظام است به دلیل وحدت همه جانبه با است گفت: ترامپ معلومات نداشته و سخنانش از روی ترس است.
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: دشمن با قدرت وارد عرصه جنگ اقتصادی شده است و به واقع نسبت به گذشته باید تفاوتی در رفتارها داشته باشیم و کمربندها را محکم تر ببنیدیم و صرفه جویی در عرصه های مختلف را مد نظر قرار دهیم.
همشهری آنلاین: جانشین فرمانده کل ایران ب ان اینکه زمانی که مردم بدانند یگان های نظامی با قدرت آماده مقابله با دشمن هستند احساس امنیت می کنند گفت: آمادگی های نظامیان در زمان صلح برای دشمنان پیغام دارد و او را دچار تز ل می کند و در آرایش دشمن خلل ایجاد می کند.
جانشین فرمانده با تاکید بر اینکه ایران همه عرصه های نبرد نظامی دشمن را مسدود کرده است، گفت: ما در انتخاب را ارهای نظامی برای غلبه بر منافع حیاتی دشمن دست برتر را داریم.
کارشناس مسائل بین الملل گفت: ما چه اعلام و چه پنهان ، زیرساخت های درون کشور بدون تکیه بر عوامل خارجی ایران را به عنوان یک قدرت برتر منطقه ایجاد کرده است.
عبدالملک الحوثی انصارالله یمن تاکید کرد که قدرت نظامی و کمیته های مردمی این کشور در حال پیشرفت است و دشمن باید نسبت به این مسئله آگاه باشد.
یک کارشناس مسائل گفت: استکبار جهانی، رژیم صهیونیستی و سعودی ها در تلاشند تا مانع توسعه نفوذ و قدرت ایران در منطقه شوند.
خبرگزاری یی دیفنس نیوز در تحلیلی به توانمندی موشکی ایران اعتراف کرده و آن را مرموز می داند. این خبرگزاری موشک کمین2 ایران را مشابه موشک های یی معرفی کرد.
جانشین فرمانده کل ایستادگی را رمز پیروزی بر دشمن دانست و گفت: به برکت انقلاب ی قدرت و تسلط بر منطقه از بین رفته است.
مشاور عالی حسین (ع) با بیان اینکه تلاش دشمن برای فشار بر ایران، نشان از قدرت ملت ایران دارد، گفت: قدرت موشکی ایران محصول خون و مقاومت است و انی که آهنگ شوم سازش را می سرایند با وصیت مخالف هستند.
ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: تمام فعالیت ها و فشارهای دشمن به دلیل قدرت فزاینده نظام ایران است و از آن هراس دارد.
رئیس پیشین بخش مطالعات موساد گفت: ریاض از افزایش قدرت آنچه را که محور شیعی نامید نگران است و نمی تواند تغییری در منطقه داشته باشد. نیز قادر به تغییر در منطقه نیست.
فرهنگ و ارشاد ی ت دهم گفت: پیروزی انقلاب ی ایران معادله قدرت در منطقه را تغییر و با 39 سال ایستادگی در برابر نظام سلطه عامل ش ت نقشه های دشمن در منطقه و کشورهای ی است.
بررسی قدرت نظامی ایران همواره برای طرف‎های خارجی و ناظران منطقه ای و بین المللی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده است.
دزفول با اشاره به دفاع جانانه نیروهای مسلح از تمامیت ارضی کشور گفت: پیام ملت ایران به دشمن ، قدرت و صلابت است.
ولی فقیه در استان زنجان گفت: دشمن امروز دارای قدرت سخت بوده و نتوانسته در برابر قدرت نرم نظام ی کاری از پیش ببرد.

بازیکن عراقی تیم فوتبال استقلال بعد از تساوی برابر ایران گفت که قدرت ایران مانع از صدرنشینی تیمش شده است.

نوشته اعتراف ستاره عراق به قدرت تیم ملی ایران ! اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | parsfootball پدیدار شد.

در این عملیات یگان های ضد زره خیلی خوب کار د و تلفات خوبی از دشمن گرفتند. قدرت مانور دشمن نیروهای زرهی اش بود و ضد زره، تانک و نفربر زیادی از دشمن زد.
امور خارجه کشورمان در نشست شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد گفت: سیاست های مداخله جویانه قدرت های خارجی، نان منطقه را از نعمت کرامت و محروم کرده است.
فرمانده طرقبه ش ز گفت: هزاران شهید تقدیم انقلاب ی شد و همین امر کشور را به قدرت اول منطقه ای تبدیل کرد امروز انقلاب ی الگویی برای کشورهایی شده که در پی استقلال و عدم وابستگی به قدرت ها هستند.
کارشناس امور نظامی عربستان اعتراف کرد که ائتلاف م سعودی دریافته است که میزان توانمندی پ ند هوایی انصارالله یمن بسیار بالا رفته است.
رئیس جمهوری فرانسه در سخنانی با بیان اینکه ایران یک قدرت منطقه ای است، گفت: نقش آفرینی تهران در حل و فصل بحران های منطقه ای ضروری است.
جانشین فرمانده کل پاسداران انقلاب ی گفت: رئیس جمهور می گوید «ایران در عرض ۱۲ دقیقه می تواند خاورمیانه را کند» این اعتراف دشمن حاکی از قدرت ماست.
دزفول - ایرنا - دزفول با تجلیل از حضور حماسی مردم در پای صندوق های اخذ رای گفت:انتخابات حماسی ، دشمن را وادار کرد تا بار دیگر به عظمت ملت ایران اعتراف کند.
کارشناس امور نظامی عربستان اعتراف کرد که ائتلاف م سعودی دریافته است که میزان توانمندی پ ند هوایی انصارالله یمن بسیار بالا رفته است.
در پرتو دستاوردهای بزرگ و توانمندی های خیره کننده دفاعی است که اکنون ایران جایگاه شایسته خود را به عنوان «قدرت برتر» منطقه ای تثبیت کرده است.
میشل عون ایران را قدرت منطقه ای دانست که نمیتوان نقش آنرا در تحولات منطقه نادیده گرفت.
یی ها نمی توانند مانع توسعه و قدرت روزافزون ایران در مسائل مختلف شوند. ما باید بر اساس منافع کشورمان پیش رویم، ما باید با قوت و قدرت آنچه را که مصلحت نظام و مردم است انجام دهیم و آنچه که منافع ملی ما ایجاب می کند را در دستور کار خود قرار دهیم. تجربه کاملاً ثابت کرده هر زمان ما با زبان ضعف، مصالحت و انعطاف با دشمن صحبت کردیم،آنها گستاخ تر شده اند...
همشهری آنلاین: فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء (ص) نکات مهمی درباره روش و چگونگی غافلگیر دشمن در جنگ احتمالی آینده با استفاده از ابتکارات جدید و از طریق «قدرت ترکیبی» برای ش ت دشمن را بیان کرد.
«استفان و » نظریه پرداز برجسته روابط بین الملل در یادداشت اخیر خود در نشریه «فارن پالیسی» به راهبرد ترامپ در قبال خاورمیانه و آرایش موازنه قدرت در این منطقه پرداخته است. و در این یادداشت تفکر سیاستمداران درخصوص تبدیل شدن ایران به یک قدرت مسلط منطقه ای را نقد کرده و آن را ناشی از سرگردانی گفتمان سیاست خارجی می داند تا وضعیت فعلی ایران.
موقت تهران با اشاره به اینکه «دشمنان در تلاش برای تامین امنیت رژیم صهیونیستی در منطقه هستند»، یادآور شد: دشمن به خوبی می داند اگر بخواهد آسیبی به ایران بزند تل آویو و حیفا با خاک ی ان خواهد شد.
فرمانده کل پاسداران با اشاره به اینکه دشمن به قدرت دفاعی و امنیتی بی نظیر ایران اقرار می کند، مدیریت جهادی را نیز ضروری امروز کشور دانست.
آرمان شرق: فرمانده نیروی هوافضای پاسداران گفت: ملت ایران برآیند اقدامات را به صورت قدرت نظامی مشاهده می کنند که امروز در منطقه خاورمیانه قدرت نظامی ایران حرف نخست را می زند و دیگران اعم از دوست و…
مسئول روابط عمومی گفت: در ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی، قدرت دشمن چند برابر بود، اما بر خلاف تصور دشمن، امروز تابلویی از ش ت های پی در پی او پیش روی ما است.
فرمانده کل پاسداران انقلاب ی گفت: روز به روز دشمن در حال کوچک، ضعیف، خوار و ذلیل شدن است؛ هرچند که با قدرت رسانه های خود این تضعیف را برع نشان می دهند اما پس از پیروزی انقلاب تاکنون هیچ کدام از هدف ها و برنامه های دشمنان در منطقه محقق نشده است. این بزرگ ترین دستاورد انقلاب است.
مسئول روابط عمومی گفت: در ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی، قدرت دشمن چند برابر بود، اما بر خلاف تصور دشمن، امروز تابلویی از ش ت های پی در پی او پیش روی ما است.
سخنگوی ارشد نیرو های مسلح گفت: ایران قدرت اصلی منطقه و خلیج فارس است، اما همواره از تسلط خود برای امنیت کشور های حاضر در این نقطه حساس جهان استفاده کرده است.
اعتراف مجری شبکه الجزیره به قدرت و پیشرفت ایران در برنامه زنده.
جانشین فرمانده پاسداران با اشاره به اقتدار امروز ایران در عرصه های مختلف گفت: امروز دشمن از «قدرت موشکی ایران» به شدت می ترسد.
جانشین فرمانده کل پاسداران انقلاب ی با تاکید بر این که «امروز در حوزه موشکی در هر بعد، هر حجم دلخواه و با دقت بالا توانمندی داریم و دشمن از این می ترسد» گفت: باید از ایران همه راه های غلبه دشمن را می بستیم و ظرفیت اجرای آتش را روی منافع حیاتی دشمن ایجاد کنیم و دشمن در حال تلاش برای محروم سازی ما از این قدرت بازدارنده است.
انقلاب ی در مراسم بیست و نهمین سالگرد رحلت حضرت (رحمه الله) : امروز جوانان ما کاری د که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم و دشمن می داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد.
اسدآباد با بیان اینکه استکبار جهانی و سردمداران یی قدرت ی ما را نمی توانند نظاره گر باشند، گفت: اگر وجود ملت کم رنگ باشد و از اخم دشمن بترسیم آنان چیره تر می شوند اما وقتی با حضور گسترده وارد شویم به عقب کشانده خواهند شد.
«چا ل» س رست رژیم صهیونیستی اعلام کرد روسیه و دیگر قدرت های جهانی باید مانع افزایش قدرت نظامی ایران در شود زیرا تهدیدی برای منطقه خواهد بود....
تنازع قدرت و بی ثباتی در خاندان آل سعود باعث اثرات فوری و عمیق منطقه ای و بین المللی می شود چرا که عربستان با دلارهای هنگفت نفتی خود هم در نقاط دیگر سرمایه گذاری کرده و هم در منطقه بعضی کشور ها را با پول همسوی خود کرده و از آنجایی اساس تمام این توازن ها پول های عربستان است، با چالش قدرتی که ممکن است در عربستان صورت بگیرد، این توازن می تواند به هم بریزد و آشوبی منطقه ای ایجاد کند.
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع گفت: مولفه های گوناگون ملی از جمله قدرت دفاعی توانسته است قدرت بازدارندگی را در سطحی فراتر از جریانات مداخله گر در منطقه قرار دهد به حدی که علاوه بر افزایش قدرت سخت و…
ولی فقیه در استان اسان رضوی گفت: عده ای مصلحت قدرت ی خود را در دست گذاشتن با دشمن دیدند.
نخست سابق قطر اعتراف کرد که زمانی کشورش در توطئه های ریاض و شماری از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علیه ایران و یمن شرکت داشته است اما به محض پشیمانی به دشمن عربستان تبدیل شده است.
تنازع قدرت و بی ثباتی داخل خاندان باعث اثرات فوری و عمیق منطقه ای وبین المللی می شود چرا که عربستان با دلارهای هنگفت نفتی خود هم در نقاط دیگر سرمایه گذاری کرده و هم در منطقه بعضی کشور ها را با پول همسوی خود کرده و از آنجایی اساس تمام این توازن ها پول های عربستان است، با چالش قدرتی که ممکن است در عربستان صورت بگیرد، این توازن می تواند به هم بریزد و آشوبی منطقه ای را ایجاد کند.
این همه نیروی شهادت طلب را در ایران می بینم با خود می گویم ایران، امروز ابر قدرت ایدئولوژیک جهان است. درست است دشمن پیچیدگی سلاح های مدرن را درک کرده ولی قدرت درک پیچیدگی های انسان باانگیزه را ندارد.
جانشین فرمانده کل پاسداران با تاکید بر اینکه تمامی را ارهای نظامی دشمن کاملا مسدود شده است، گفت: ما در همه عرصه های نبرد نظامی دشمن را مسدود کرده ایم و امروز در انتخاب را ارهای نظامی برای غلبه برمنافع…
حقوقی و امور مجلس وزارت دفاع گفت: مولفه های گوناگون ملی از جمله قدرت دفاعی توانسته است قدرت بازدارندگی را در سطحی فراتر از جریانات مداخله گر در منطقه قرار دهد به حدی که علاوه بر افزایش قدرت سخت و نرم در منطقه، وزارت دفاع با ۱۰ کشور منطقه ای و قدرت های مطرح جهانی توانسته همکاری ها و دیپلماسی دفاعی خود را ارتقاء بخشد.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا گفت: به رئیس جمهور پیشنهاد می کنم قدرت را از نظامیان خود در منطقه سؤال کند و بداند که یکی از ارکان قدرت دفاعی و ملی ایران است.
فرمانده نیروی دریایی گفت: قدرت های خارجی ناامنی کنترل شده ای را برای حضور مداوم خود در این منطقه ایجاد کرده اند.
همشهری آنلاین: رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس گفت: محور تمام برنامه های دشمن بی تاثیر نقش ایران در منطقه و ش تن وحدت داخلی کشور است.
تولیت آستان قدس رضوی گفت: افول قدرت یک مسئله جدی است. همانگونه که قدرت نرم ما در حال افزایش است قدرت روز به روز در حال کاهش است.
فرمانده صاحب ا مان(عج) استان اصفهان، با تشریح مولفه های قدرت ، گفت: قدرت نظامی ایران ی قابل مقایسه با هیچ قدرت دیگری نیست.
تهران-ایرنا- سخنگوی وزارت امور خاجه با رد بیانیه کمیته چهار جانبه عربی از اینکه برخی کشورهای منطقه همچنان بر موضع دشمنی و استمرار حرکت باطل اصرار می ورزند و دشمن مشترک امت ی را به فراموشی س اند،…
امروز جوانان ما کاری د که ما به قدرت اول موشکی منطقه تبدیل شده ایم و دشمن می داند که اگر یکی بزند، ده تا می خورد
امور خارجه انگلیس اعتراف کرد که دیگر برکناری رئیس جمهور از قدرت قابل اجرا نیست.