درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی برای تأمین آب شرب

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قرار است در جلسه سران قوا، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی جهت تأمین آب شرب روستایی موردبررسی قرار گیرد.


عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی، ماجرای برداشت ۳۶۰ میلیون دلاری ت از صندوق توسعه ملی با نامه…

عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی، ماجرای برداشت ۳۶۰ میلیون دلاری ت از صندوق توسعه ملی با نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه را تشریح کرد.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: قرار است این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شود تا در صورت اذن معظم انقلاب، منابعی برای آب رسانی به روستاها از صندوق توسعه ملی برداشت شود.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی، ماجرای برداشت ۳۶۰ میلیون دلاری ت از صندوق توسعه ملی با نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه را تشریح کرد.
رئیس مجلس شورای ی با بیان اینکه متولی لایحه برداشت از صندوق توسعه ملی برای توسعه روستاها مشخص نیست، گفت: برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی خلاف سیاست های کلی نظام است.
عضو ناظر در صندوق توسعه ملی با اشاره به برداشت ۳۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی از سال ۹۰ به این سو برای تولید و اشتغال گفت: هویت صندوق توسعه ملی برای تسهیلات دهی تعریف نشده است.
ت اجازه ندارد بدون دستور ی از منابع این صندوق برداشت کند، اما این 70 درصد تسهیلاتی که از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شده است، بر اساس اقدام هیات امنایی صندوق و ...
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تشریح سه ابهام در خصوص منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۶، گفت: ت به دنبال آن بود که یک عددی را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کند که دیوان محاسبات متوجه می شود و با نامه نگاریهای انجام شده این روند متوقف شد.
سخنگوی کمیسیون عمران گفت:نمایندگان با برداشت ت از صندوق توسعه ملی برای جبران کمبود های بودجه عمرانی شدیدا مخالف هستند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: مدیرعامل بانک صنعت و معدن در این کمیسیون خواستار افزایش سرمایه به میزان ۲ میلیارد دلار در لایحه بودجه ۹۸ و برداشت از صندوق توسعه ملی برای حمایت بیشتر از پروژه های ملی و کلان شد.
مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان بر مصوبه قبلی اش درباره برداشت از صندوق توسعه ملی اصرار کرد.
عضو اتاق بازرگانی تهران با برداشت ت از صندوق توسعه ملی مخالفت کرد.
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه تنها راه تأمین اعتبارات سقف دوم لایحه بودجه ۹۸، برداشت از صندوق توسعه ملی است، اعلام کرد: تداوم این گونه تکالیف از سوی ت ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی را زیر سؤال…
مرکز پژوهش های مجلس با تاکید بر اینکه تنها راه تأمین اعتبارات سقف دوم لایحه بودجه ۹۸، برداشت از صندوق توسعه ملی است، اعلام کرد: تداوم این گونه تکالیف از سوی ت ماهیت وجودی صندوق توسعه ملی را زیر سؤال خواهد برد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس جزئیات شش ابهام طرح برداشت ۱.۵میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی برای اشتغا ایی را تشریح کرد.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان لایحه بودجه ٩٧، در بخش «برداشت از منابع صندوق توسعه ملی و ملاحظات سیاست گذار پولی و ارزی» آورده است که تأسیس صندوق توسعه ملی و تخصیص منابع ارزی آن به بنگاه های اقتصادی برای تأمین کالاهای سرمایه ای به صورت ارزی این نوید را می داد...
رییس مجلس شورای ی با تشریح روند اخذ مجوز از ی برای برداشت از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۷ گفت که برای این کار باید ی سیاست های کلی را تغییر می داد. ایشان این کمک را انجام دادند، کاری که برای کمک به ت بود.
عضو ناظر مجلس در صندوق توسعه ملی، ماجرای برداشت ۳۶۰ میلیون دلاری ت از صندوق توسعه ملی با نامه رئیس سازمان برنامه و بودجه را تشریح کرد.
ت یازدهم با چهار برداشت، ۴.۱، ۱.۲، ۱.۴ و ۱۰ میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی مجموعا در حدود ۱۶.۷ میلیارد دلار برداشت د.
ت در لایحه بودجه ۹۷ برداشت ۵.۸ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای استفاده در ۱۱ عنوان مصرفی بودجه از جمله بودجه صدا و سیما، توسعه مکران و پرداخت پاداش بازنشستگان آموزش و پرورش را مطرح کرده است.
گفت: اینکه اشتغال ۱۱میلیون نفر در ۲۸سال گذشته، با وجود درآمدهای ارزی قابل توجیه نیست،طرح ت برای برداشت از صندوق توسعه ملی بابت اشتغال،بی ثمر است.


رئیس مجلس در واکنش به انتقاد مصطفی کواکبیان در برداشت از صندوق توسعه برای کمک به ز له زدگان گفت که…

نمایندگان مجلس اجازه برداشت ۳۵۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی به صورت تسهیلات را برای ت صادر د.
سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از بررسی لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی با حضور کار خبر داد.
در مهم ترین گام ها در راستای بررسی جزئیات بودجه، نمایندگان به تبصره ای رای موافق دادند که به ت اجازه می دهد از صندوق توسعه ملی برداشت کند؛ تبصره ای که یک بار به دلیل اصرار مجلسی ها بر مبهم بودن و نیز…
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برداشت ۱.۵میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی منجر به ایجاد اشتغال نمی شودو
رئیس مجلس شورای ی، گفت: برداشت 200 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی در نشست سران قوا مطرح شد و معظم انقلاب اذن انجام آن را دادند.
ت در لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور پیشنهاد داده است ری منابع صندوق های بازنشستگی برای پرداخت مستمری، از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی تامین شود.
رئیس فرا یون اشتغال و تولید مجلس درباره آ ین وضعیت اشتغا ایی گفت: هدف اصلی این میزان برداشت پول از صندوق توسعه ملی از سوی ت افزایش اشتغال روستاییان و مناطق محروم است که باکارمزد 4 درصد پرداخت می شود.
رییس مجلس شورای ی گفت: اذن برداشت ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای کمک به مناطق ز له زده را از ی گرفته ایم.
ج صندوق توسعه ملی از دخل آن سبقت گرفت و منابع این صندوق بین نسلی با برداشت های سه گانه خالی شده است.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ بند و تبصره ۴ لایحه بودجه ت که مربوط به برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه بود، به طور کامل حذف شد.
رئیس مجلس شورای ی گفت: اذن برداشت ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق برای کمک به مناطق ز له زده را از ی گرفته ایم.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با تشریح سه ابهام در خصوص منابع صندوق توسعه ملی در سال ۹۶، گفت: ت به دنبال آن بود که یک عددی را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کند که دیوان محاسبات متوجه می شود و با نامه نگاریهای انجام شده این روند متوقف شد.
مدیر کل امور مجلس سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور: ت برای توسعه گردشگری روستایی، طرح یک فوریتی مجلس رابرای برداشت یک میلیون و نیم دلار معادل ارزی از صندوق توسعه در جهت توسعه صنایع گردشگری با هدف توسعه اشتغال روستایی مطرح کرده است.
معاون اول رئیس جمهور از موافقت انقلاب برای برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای شرکتهای دارویی، خبر داد و گفت: افزایش نرخ بنزین در شرایط فعلی شدنی نیست و جامعه کشش ندارد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: امیدواریم مجلس در هفته های آینده لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق ذخیری ارزی را در اولویت کاری خود قرار دهد.
رئیس مجلس شورای ی گفت: برداشت 200 میلیون دلاری از صندوق توسعه ملی در نشست سران قوا مطرح شد و معظم انقلاب اذن انجام آن را دادند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد برداشت ت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۹۷ را مغایر قانون برنامه دانست و گفت: ت برای پرداخت بخشی از هزینه جاری به منابع صندوق روی آورده است.
رئیس مجلس گفت: منبع دیگری برای کمک به ز له زده گان جز صندوق توسعه ملی وجود نداشته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به موافقت معظم انقلاب مبنی بر برداشت ۵۰۰ میلیون یورو از صندوق توسعه ملی برای رفع بدهی های بیمه ها گفت: اخیراً برداشت از این مبلغ آغاز شده که امیدواریم عمده مطالبات پرداخت شود.
عضو هیات رئیسه کمیسیون تلفیق از موافقت انقلاب با برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 از موافقت ی با برداشت مجموعاً 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در بودجه 97 خبر داد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مغایرت برداشت از صندوق توسعه ملی با قانون برنامه ششم توسعه، بند 18 اقتصاد مقاومتی و اساسنامه صندوق توسعه ملی، درخصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی، گفت: چند سال است می گوییم ت برای ادامه قانون هدفمندی یارانه ها، مجددا لایحه بدهد.
همشهری آنلاین: نمایندگان مجلس در مصوبه ای به برداشت ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای کمک به ز له زدگان رای دادند.
بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق؛ بند و تبصره ۴ لایحه بودجه ت که مربوط به برداشت ۲۰ هزار میلیارد تومانی از منابع صندوق توسعه بود، به طور کامل حذف شد.
همان طور که در ج فوق مشاهده می شود از سهم 560 هزار میلیارد ریالی صندوق توسعه ملی، 210 هزار میلیارد ریال آن به صورت برگشت از منابع برداشت خواهد شد و بیش از 258 هزار میلیارد ریال از منابع ورودی صندوق بهصورت تسهیلات و س گذای بر صندوق توسعه ملی تحمیل یا تعیین تکلیف شده است که همه این موارد با بند «10» سیاست های کلی برنامه ششم مبنی بر استقلال مصارف صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه ای و قوانین عادی، تعارض دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه برداشت 1.5 میلیارد دلاری ت از صندوق توسعه ملی برای اشتغال پول پاشی در اقتصاد است، گفت: با این کار حجم نقدینگی و تورم افزایش می یابد.
نمایندگان محل مصارف حاصل از برداشت صندوق توسعه ملی را جهت تحقق اه قانون برنامه ششم توسعه در سال ۹۷ را تعیین د.
رئیس مجلس گفت: منبع دیگری برای کمک به ز له زده گان جز صندوق توسعه ملی وجود نداشته است.
برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت به سال جاری افزایشی حداقل ١٥٢ درصدی خواهد داشت. این حقیقت که در ج بند «و» تبصره ٤ ماده واحده لایحه بودجه سال ١٣٩٧ عیان است.
همشهری آنلاین: مجلس شورای ی به ت اجازه داد که معادل ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان برای تحقق اه مندرج در قانون برنامه ششم از صندوق توسعه ملی از ورودی سال ۹۷ برداشت کند.
رئیس مجلس شورای ی از موافقت ی برای برداشت ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه برای کمک به مناطق ز له زده خبر داد.
در حالی سکوت معنادار ت درباره برداشت های غیرقانونی و مبهم از صندوق توسعه ملی ادامه دارد که احمد توکلی مدعی شده ت قصد دارد از این صندوق مالیات هم بگیرد!
هنوز ماجرای برداشت 4 میلیارد دلاری ت از صندوق توسعه ملی از ذهن ها پاک نشده است که آ سر، همه تقصیرها گردن اشتباه بانک مرکزی افتاد.
یک اقتصاددان، درباره ابلاغیه اخیر ت برای برداشت 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال گفت: این اعتبارات برای وج از بحران بیکاری تاثیری ندارد؛ بلکه باید یک برنامه مدون برای معضل بیکاری تدوین…
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: علیرغم اعتراف قائم مقام صندوق توسعه ملی مبنی بر رسیدن کف گیر به ته صندوق در اقدامی عجیب گزارش آماری صندوق از ابتدای شروع فعالیت این ت از روی سایت صندوق توسعه ملی برداشته شده است.
رییس مجلس شورای ی گفت: اذن برداشت ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق برای کمک به مناطق ز له زده را از ی گرفته ایم.
رو مه شرق نسبت به برداشت 152 درصدی از صندوق توسعه ملی ابراز نگرانی کرد.
نمایندگان مجلس مصوب د یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها اختصاص یابد.
مردم تبریز در مجلس شورای ی گفت: ت بودجه دفاعی را در سال ۹۸ کاهش داده و توجیهش این است که و می توانند بودجه خود را از محل صندوق توسعه ملی تأمین کنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای ی گفت: انتظار این بود با منابع یک و نیم میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی شوک اشتغال زایی در کشور ایجاد شود که چنین چیزی حاصل نشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: ت به دنبال آن بود که یک عددی را از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کند که دیوان محاسبات متوجه می شود و با نامه نگاریهای انجام شده این روند متوقف شد.
عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: ت، امسال در لایحه بودجه، ۲ برابر پارسال، یعنی ۵ میلیارد دلار پیش بینی برداشت از صندوق توسعه ملی کرده است که نزدیک به ۱۲ درصد منابع لایحه را تشکیل می دهد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ از موافقت ی با برداشت مجموعاً ۴ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در بودجه ۹۷ خبر داد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 97 از موافقت ی با برداشت مجموعاً 4 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی در بودجه 97 خبر داد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با بیان اینکه تسهیلات به بخش خصوصی برای رونق تولید و صادرات در جریان است، گفت: برداشت ۳ میلیارد دلاری از منابع ما براساس تکلیف بودجه امسال است.
ت در لایحه بودجه سال ۹۷ محل تأمین اعتبارات مورد نیاز مربوط به بنیه دفاعی، شیوه های نوین آبیاری و کشاورزی و صندوق های بازنشستگی را صندوق توسعه قرار داده است.
مجلس شورای ی برای برداشت ت از صندوق توسعه ملی شروط شش گانه ای را مشخص کرد.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای ی گفت: ت می تواند در اجرای طرح های عمرانی که با تامین مالی خارجی (فاینانس) در کشور عملیاتی می شود، 15 درصد آورده خود را از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در مصاحبه با باشگاه خبرنگاران گفته است: ۱.۵ میلیارد دلار برداشت ت از صندوق توسعه برای اشتغا ایی با استفاده از ارتباطات و ها تنها در اختیار افراد خاص قرار گرفت.
عضو کمیسیون عمران مجلس، از عدم تحقق مصوبه مجلس در خصوص برداشت از صندوق توسعه ملی در برخی مواقع انتقاد کرد.
اعضای مجمع نمایندگان استان های شمالی در نامه ای از انقلاب درخواست د اذن و اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی برای مدیریت پسماند را صادر فرمایند.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: حدود ۳۰۰ میلیون دلاری اختلاف حساب درآمد صندوق و فروش نفت وجود دارد که درخواست حسابرسی ویژه کردیم.
برداشت از صندوق توسعه ملی، به نام روستا اما به کام دیگران است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به مغایرت برداشت از صندوق توسعه ملی با قانون برنامه ششم توسعه، بند ۱۸ اقتصاد مقاومتی و اساسنامه صندوق توسعه ملی، درخصوص اصلاح قیمت حامل های انرژی، گفت: چند سال است می گوییم ت برای ادامه قانون هدفمندی یارانه ها، مجدداً لایحه بدهد.
عملکرد صندوق بین المللی پول در این سالها تغییر محسوسی نداشته است بلکه همچنان می توان از این صندوق به عنوان اهرم فشار مالی بر سر کشورهای در حال توسعه برای اجرای درخواست های کشورهای قدرتمند یاد کرد.
قیدِ «دریافت مجوز»، مشخص می کند که هیچکدام از مواردی که ت برای آن ها خواهان برداشت از صندوق توسعه ملی است، مطابق با موارد مندرج در قانون نیست که اگر چنین بود با تصویب در هیئت عامل صندوق، مجوز برداشت صادر می شد و دیگر نیازی به «دریافت مجوز» نبود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: به زودی سامانه ای از سوی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ثبت نام تسهیلات اشتغال روستایی از محل صندوق توسعه ملی ایجاد می شود.
مدیر جهاد کشاورزی گالیکش از پرداخت 13 میلیارد و 32 میلیون ریال تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی در این شهرستان خبر داد.
نمایندگان مجلس به صندوق توسعه ملی مجوز دادند تا معادل ریالی ۱۵۰ هزار میلیارد ریال با نرخ صفر درصد و مطابق برنامه ششم در بانک های کشور س گذاری کند.
کارشناسان اقتصادی می گویند ی اجازه نداد ت، برداشت از صندوق توسعه ملی را شدت بخشد.
تهران - ایرنا - رئیس صندوق توسعه ملی گفت: توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان رکن مهم توسعه افزون بر اشتغال زایی و ثروت آفرینی اقتصادی مورد حمایت این صندوق قرار دارد.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش بیان کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در توسعه حوزه کشاورزی نقش ایفا کند و از ظرفیت های این صندوق در استان باید به شکل عالی استفاده شود.
مدیرعامل صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش بیان کرد: صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی می تواند به عنوان یک ابزار کارآمد در توسعه حوزه کشاورزی نقش ایفا کند و از ظرفیت های این صندوق در استان باید به شکل عالی استفاده شود.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: ۳۰۰ میلیون دلار از منابع صندوق به صورت اشتباهی در بودجه هزینه شد که نوبخت قول داد آن را برگرداند.
احمد توکلی سابق مجلس با بیان اینکه صندوق توسعه ملی درآمدی نداشته و منابع آن امانت است و باید صرف توسعه کشور شود، گفت: ت در اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۵ می خواهد مالیات ۱۰ هزار میلیاردی از صندوق…
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 97 از مهمترین دلیل عدم اجازه این کمیسیون به ت برای برداشت 20 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی می گوید.
مردم تبریز در مجلس شورای ی گفت: باید کمترین دست اندازی و استقراض از صندوق توسعه ملی داشته باشیم، اما ت پیش بینی برداشت 10 میلیارد دلاری از این صندوق را کرده است.
«صندوق توسعه ملی برای قطع وابستگی ت به درآمد نفت ایجاد شد تا راهی باشد برای پیشران و حرکت اقتصاد ایران به سمت توسعه، اما با عدم اجرای قانون و دست اندازی ت به آن، باید منتظر سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی باشیم.»
رئیس جمهور در مجمع ملی سلامت با اعتراض به مصوبه جدید مجلس در افزایش سهم صندوق توسعه، گفته است: ما صندوق حساب ذخیره درست کردیم برای روز مبادا و 20درصد درآمد را ما در سال 94 به صندوق ریختیم. امسال مجلس می گوید 20 درصد کم است و 30 درصد بریزید. اصلاً همه آن را به صندوق بریزید!
دونالد ترامپ در اقدام ضدایرانی جدید خود به نمایندگان در صندوق بین المللی پول و بانک های توسعه بین المللی دستور داد تا به درخواست های ایران برای دریافت وام از این موسسات مالی رای منفی بدهند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: نرخ تسهیلات اعطایی از سوی صندوق توسعه ملی بر اساس مصوبه اقتصاد مقاومتی برای صادرکنندگان 11 درصد است.
تهران- ایرناپلاس- لایحه بودجه سال آینده برای برخی اصلاحات از جمله در زمینه سهم صندوق توسعه ملی به سازمان برنامه و بودجه بازگشته، اما به گفته برخی از کارشناسان، افزایش سهم صندوق توسعه ملی در بودجه، ممکن…
«صندوق توسعه ملی برای قطع وابستگی ت به درآمد نفت ایجاد شد تا راهی باشد برای پیشران و حرکت اقتصاد ایران به سمت توسعه، اما با عدم اجرای قانون و دست اندازی ت به آن، باید منتظر سرنوشت حساب ذخیره ارزی برای صندوق توسعه ملی باشیم.»
سرانجام بعد از اما و اگرهای بسیار برای تعیین سهم واریزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، ت ۲۰ درصد این منابع را به صندوق اختصاص داده است.
همشهری آنلاین: سرانجام بعد از اما و اگرهای بسیار برای تعیین سهم واریزی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی، ت ۲۰ درصد این منابع را به صندوق اختصاص داده است.
فعالیت های صندوق توسعه حمل و نقل از هرگونه مالیات و عوارض معاف است، همچنین در صورت انحلال صندوق، همه اموال و دارایی های آن پس از ب تعهدات و بدهی ها به ت تعلق دارد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی اذعان داشت که در مورد ید هواپیما و ارایه تسهیلات از صندوق توسعه ملی هنوز نه به دار است و نه به بار و هنوز چیزی به صندوق توسعه معرفی نشده است.
فعالیت های صندوق توسعه حمل و نقل از هرگونه مالیات و عوارض معاف است، همچنین در صورت انحلال صندوق، همه اموال و دارایی های آن پس از ب تعهدات و بدهی ها به ت تعلق دارد.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران از برنامه ریزی برای ایجاد صندوق پروژه به منظور تأمین مالی طرح های نگهداشت و تولید نفت خبر داد و گفت: فروش یونیت، فروش اوراق مشارکت و تأمین منابع از صندوق توسعه ملی به عنوان…
در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس جمهور، اولویت های اعطای تسهیلات توسط صندوق توسعه ملی و بودجه سال ۹۷ این صندوق تصویب شد.
تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای ی درلایحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشوربامصوبه ای ت راموظف دبا درخواست بازنشستگی ن با 20 سال سابقه کار بدون محدویت سنی موافقت کند. مصوبه ای که فقط صندوق…
معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد از توقف تولید و توزیع صندوق صدقات خانگی خبر داد و گفت: صندوق صدقات معابر نیز دیگر توسعه نخواهد یافت و در مقابل آن صندوق صدقات اماکن را توسعه خواهیم داد تا این صندوق ها را از خیابانها جمع آوری و به سمت اماکن ببریم.