خیمه شب بازی بانکها با بخشنامه سود

برخی بانکها با رفتار عجیب در هفته گذشته، س بانک های سالم تر را باوعده پرداخت سود بیشتر جذب خود د و اکنون پیامک هایی را در فضای مجازی رد و بدل می کنند که حاوی تقدیر ازبانک مرکزی است.
بخشنامه های غیر حرفه ای بانک مرکزی به بانکها و مشتریان زیان می رساند.
چندروز مانده به پایان عمر رسمی ت یازدهم، کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانکها تصمیم گرفته برای مساعدت با کارمندان بانکها، تمام وام های ید، جعاله و مرابحه ضروری را به روش پلکانی تقسیط کند.
چندروز مانده به پایان عمر رسمی ت یازدهم،کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانکها تصمیم گرفته برای مساعدت با کارمندان بانکها، تمام وام های ید، جعاله و مرابحه ضروری را به روش پلکانی تقسیط کند.
چندروز مانده به پایان عمر رسمی ت یازدهم،کمیسیون هماهنگی ادارات رفاه بانکها تصمیم گرفته برای مساعدت با کارمندان بانکها، تمام وام های ید، جعاله و مرابحه ضروری را به روش پلکانی تقسیط کند.
یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی با دلار ٣٦٠٠ تومانی آغاز شد.
یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی با دلار ٣٦٠٠ تومانی آغاز شد.
صندوق های سرمایه گذاری بانکها،سود بالایی می دادند و بانک مرکزی نتوانسته بود عایدی لازم را از بخشنامه های خود برای کاهش نرخ سود در این مسیر برداشت کند.
یک مقام مسئول ب ان اینکه بیش از هزارشعبه بانک ازابتدای اجرای بخشنامه اخیربانک مرکزی در رابطه باابلاغ نرخ های سودعلی الحساب بازرسی شده اند،گفت:بانکها دراجرای این بخشنامه همکاری خوبی داشتند.
با بخشنامه بانک مرکزی، قرار بر این است که بانکها هم از مردم دلار ب ند. بر این اساس شعب بانکی هر دلار را از مردم ۱۰۵۵۰ تومان یداری کرده و برای مصارف خدماتی مصوب، ۱۱۲۰۰ تومان می فروشند.
یک پژوهشگر ریسک گفت: در ت ریسک در بانکها متمرکز شد. ریسک باید در کشور و بین بخش های مختلف پخش می شد، تمرکز ریسک در بانکها از ظرفیت بانکها عبور کرده است و دیر یا زود باید ریسک یا زیان از بانکها به س گذار منتقل شود.
اگر چه بانک مرکزی در بخشنامه ای اعطای وام با پشتوانه ضمانتی یارانه را ابلاغ کرده بود،اما بانکها اکنون به بهانه مشخص نبودن آینده اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، اجرای آن را متوقف کرده اند.
رئیس جمهور طی بخشنامه ای به کلیه شرکت های تی دستور داد نسبت به انسداد کلیه حسابهای تی در سایر بانکها بجز حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی ایران ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه (1395/12/16) اقدام کنند.
معاون بهداشت ضمن اشاره به خدمات بانکها در مناطق ز له زده گفت: بانکها مسوولیت ساخت یک بیمارستان خصوصی را برعهده گرفته اند.
رئیس جمهور طی بخشنامه ای به کلیه شرکت های تی دستور داد نسبت به انسداد کلیه حسابهای تی در سایر بانکها بجز حسابهای بانکی نزد بانک مرکزی ایران ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ ابلاغ این بخشنامه اقدام کنند.
کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و تقاضا برای دریافت وام از بانکها به اوج می رسد،اما جوابِ منفی است که بر روی هر درخواستی می نشیند؛ گویا بانکها، خزانه اعتباردهی خود را سه قفله د.
گویا این رسم هرساله شده که بانکها دو ماهی از آغاز سال جدید را وام ندهند و نبوددستورالعمل های ابلاغی برای سال جدیدرا بهانه کنند؛اکنون متقاضیان می گویند که بانکها از داد به بعد، وام می دهند.
معاون دادگستری استان زنجان با اشاره به اقدام بانکها در پرداخت تسهیلات گفت: برخی از بانکها آئین نامه های ت را دور می زنند.
همشهری آنلاین: مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: بانکها ورش ته نیستند.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه صورتهای مالی بانکها دارای اشکال بود و همین امر، بانک مرکزی را بر آن داشت که دستور اصلاح صورتهای مالی را بدهد، گفت: بانکها باید بازسازی مالی شوند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی اعلام کرد: بانکها ورش ته نیستند.
گویا این رسم هرساله شده که بانکها دو ماهی از آغاز سال جدید را وام ندهند و نبوددستورالعمل های ابلاغی برای سال جدیدرا بهانه کنند؛اکنون متقاضیان می گویند که بانکها از داد به بعد، وام می دهند.
روی دیگر سکه صورتهای مالی بانکها، طبقه بندی بد اران بانکی،وصول مطالبات معوق،بد اری بانکها به بانک مرکزی و را ارهای وج بانکها از بحران کمبودمنابع را در گفتگو با یک مدیرعامل بانک بخوانید.
روی دیگر سکه صورتهای مالی بانکها، طبقه بندی بد اران بانکی،وصول مطالبات معوق،بد اری بانکها به بانک مرکزی و را ارهای وج بانکها از بحران کمبودمنابع را در گفتگو با یک مدیرعامل بانک بخوانید.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به نحوه برخورد هیات انتظامی با بانکهای متخلف گفت: احکام نظارتی بر بانکها از جرایم نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می شود.
بانک مرکزی به صورت چراغ خاموش، به برخی بانکها اجازه داده تا سقف مشخصی به جذب س با سودهای جذاب بپردازند، درعین حال برخی بانکها هم به موازات آن، اعطای وام با س گذاری را رونق داده اند.
بانکها، شرکتهای بیمه تی، سازمان بورس، صندوق ها، ها و موسسات پژوهشی و دستگاه های ماذون از ی مجاز به دریافت سود از حساب های بانکی مفتوح در بانکها هستند.
اوضاع ب و کار این روزها آنقدر اب است که جایی بهتر و جذاب تر از بانکها برای سرمایه گذاری نیست؛همین هم کافی است که رقابت منفی بانکها بر سر نرخ سود شکل گیرد و پای سودهای موهومی به میان آید.
سود س های کمتر از ی ال طبق بخشنامه بانک مرکزی مشمول سود ۱۰ درصد است و بانکها نمی توانند برای آن سود بالای ۲۰ درصد درنظر بگیرند.
معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی باتکذیب صدور بخشنامه محدودیت تراکنش ussd از جانب بانک مرکزی و شاپرک، گفت: برخی بانکها با تصمیم خود اقداماتی را انجام داده اند که ارتباطی به بانک مرکزی و شاپرک ندارد.
معاون بانک مرکزی با تاکید بر اینکه با هرگونه دور زدن بخشنامه جدید نرخ سود از سوی بانکها به شدت برخورد می شود، گفت: خودروسازان باید نرخ ۱۸درصد در پیش فروش های خود لحاظ کنند.
بانکها مکلف به اجرای دستور شورای پول و اعتبار برای افزایش وام مسکن هستند.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با تشریح دلایل طرح ایده ادغام بانکها ازسوی رئیس کل بانک مرکزی گفت:افزایش سرمایه برای صاحبان سهام فعلا مطلوبیتی ندارد و بانک باید ادغام را برگزیند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به وضعیت نا مناسب کفایت سرمایه بانکها گفت: در این شرایط ادغام بانکها برای تعامل با بانکهای جهان ضروری است.
تهران با اشاره به جولان سوداگری بانکها در بازار مسکن گفت: سوداگری بانکها به گرانی مسکن دامن زده و بدون هیچ نظارتی برخی از بانکها ۴۰۰ هزار خانه یدند تا گران شود و بفروشند.
با اعلام رسمی رئیس کل بانک مرکزی برای آغاز ادغام بانکها، خبرها حکایت از آن دارد که نیروهای مسلح پیشگام شده و قرار است آغازگر تجمیع بانکها و موسسات مالی خود باشند.
یک کارشناس ارشد نظام بانکی مقصر اصلی بالا بودن نرخ سود را بانک مرکزی دانست و گفت: وقتی بانک مرکزی نرخ سود استقراض بانکها را ۳۵ درصد عنوان می کند، بانکها با نرخ ۲۵ درصد از هم قرض می گیرند.
بالا ه پس از گذشت حدود یکماه از ابلاغ بخشنامه پرداخت وام ۵ میلیون تومانی از حساب یارانه نقدی و خودداری بانکها از اجرای آن امروز خبر از اجرایی شدن آن به گوش رسید.
این روزها بازار س گیری از سوی نظام بانکی داغ است و بساط تلفن زدن بانکها به مشتریان خاص رونق گرفته.
به موازات اعلام بسته ارزی ت و کاهش نرخ ها در بازار، بانکها نیز رقابتی را با بازار ارز برای جذب منابع آغاز کرده اند و حتی پای سودهای ۲۲-۲۳ درصدی هم به نظام بانکی دوباره باز شده است.
مقام بانک مرکزی با تشریح جزئیات رتبه بندی بانکها گفت: با نظارت بیشتر، از تعمیم فعالیتهای پرمخاطره و پرریسک بانکهایی که در رتبه بندی نمره بدی ب کنند به سایر بانکها جلوگیری خواهد شد.
چرخه معیوب برخی فعالیت های پولی و به خصوص عملیات بانکی که موسسات اعتباری غیرمجاز انجام می دهند،مدت زیادی است رقابت ناسالمی بین آنها و بانکها و حتی همتایان دارای مجوزشان به راه انداخته است.
مقام بانک مرکزی با تشریح جزئیات رتبه بندی بانکها گفت: با نظارت بیشتر، از تعمیم فعالیتهای پرمخاطره و پرریسک بانکهایی که در رتبه بندی نمره بدی ب کنند به سایر بانکها جلوگیری خواهد شد.
اگرچه قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود س بانکی کاهش یابد، اما روی دیگر سکه نرخ سود تسهیلات است که به گفته مردم، بعید به نظر می رسد از سمت بانکها، چندان مورد استقبال قرار گیرد.
بانک مرکزی به صورت چراغ خاموش، به برخی بانکها اجازه داده تا سقف مشخصی به جذب س با سودهای جذاب بپردازند.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با تشریح دلایل طرح ایده ادغام بانکها ازسوی رئیس کل بانک مرکزی گفت:افزایش سرمایه برای صاحبان سهام فعلا مطلوبیتی ندارد و بانک باید ادغام را برگزیند.
دبیرکل کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با تشریح دلایل طرح ایده ادغام بانکها ازسوی رئیس کل بانک مرکزی گفت:افزایش سرمایه برای صاحبان سهام فعلا مطلوبیتی ندارد و بانک باید ادغام را برگزیند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اصلاح صورتهای مالی بانکها بر اساس استانداردهای ifrs گفت: گام دوم اصلاح صورتهای مالی بانکها برداشته خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از بخشنامه های متعدد ت در حوزه اقتصاد طی ماه های گذشته گفت: بخشنامه های ت آثار ت یبی بر فعالان اقتصادی داشت و بسیاری از بخشنامه های ارزی ضدونقیض است.
اگرچه هنوز نماد برخی بانکها به دلیل عدم اصلاح صورتهای مالی بر اساس استانداردهای ifrs در بورس بسته است، اما از امروز که رسما فصل مجامع بانکها آغاز می شود؛ چشم برخی سهامداران به بورس است.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به نحوه برخورد هیات انتظامی با بانکهای متخلف گفت: احکام نظارتی بر بانکها از جرایم نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می شود.
بخشنامه پرداخت وام ۵ میلیون تومانی با پشتوانه یارانه نقدی به عنوان وثیقه در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه به بانک ها ابلاغ شد و مقرر شد تا بانکها در صورت صلاحدید آن را اجرا کنند.
مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به نحوه برخورد هیات انتظامی با بانکهای متخلف گفت: احکام نظارتی بر بانکها از جرایم نقدی تا انفصال از خدمت مدیران را شامل می شود.
مدیرعامل بورس تهران با بیان اینکه بانکها سهامدار موسسات رتبه بندی می شوند، گفت: بانکها می توانند در این موسسات، ده درصد سهم داشته باشند.
کمتر از دو ماه به پایان سال باقی مانده و تقاضا برای دریافت وام از بانکها به اوج می رسد،اما جوابِ منفی است که بر روی هر درخواستی می نشیند؛ گویا بانکها، خزانه اعتباردهی خود را سه قفله د.
امور اقتصادی و دارایی امروز در نشست با مدیران عامل بانکها بر فروش اموال مازاد بانکها، وج از بنگاه داری و واگذاری شرکتهای تی تاکید کرد.
یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی با دلار ٣٦٠٠ تومانی آغاز شد.
یک مدیر بانکی از نصب نرم افزار مبارزه با پولشویی در بانکها خبر داد و گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی گشایش ال سی با دلار ٣٦٠٠ تومانی آغاز شد.
پس از گذشت 9 سال و نیم از بخشنامه ت قبل، اسحاق جهانگیری اعلام کرده است به منظور اعلام موضع رسمی ت جمهوری ایران در مواقع بروز حوادث ناگوار و در جهت هماهنگی با رویه بین المللی، بخشنامه ت نهم لغو می شود.
در حالی که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است بخشنامه جدید بازگشت ارز حاصل از صادرات باید اصلاح شود، اقتصاد می گوید این بخشنامه حاصل تعامل ت و بخش خصوصی بوده است.
رئیس سازمان حسابرسی با بیان اینکه صورتهای مالی بانکها دارای اشکال بود و همین امر، بانک مرکزی را بر آن داشت که دستور اصلاح صورتهای مالی را بدهد، گفت: بانکها باید بازسازی مالی شوند.
بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای در گذشته، اخذ کارمزد بابت استعلام اطلاعات مشتریان از ثبت احوال را ممنوع اعلام کرده بود، اما اکنون برخی بانکها مبالغ ۲۰۰ تا ۶۰۰ تومانی را از مشتریان طلب می کنند که به طور قطع،…
بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارایه وام به متقاضیان طفره می روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می کنند.
بسیاری از کارمندان شعب بانکی به بهانه نبود اعتبارات کافی از ارایه وام به متقاضیان طفره می روند، اما برخی بانکها مردم را تشویق می کنند تا با س گذاری، ۸۰ تا ۹۰درصد س خود را وام بگیرند.
اوضاع ب و کار این روزها آنقدر اب است که جایی بهتر و جذاب تر از بانکها برای سرمایه گذاری نیست؛همین هم کافی است که رقابت منفی بانکها بر سر نرخ سود شکل گیرد و پای سودهای موهومی به میان آید.
علی رغم دستور العملهای ابلاغی ت اما بانکها با تفسیر و تاویلهای خود از برخی کلمات دستورالعمل، امهال دوساله برای همه اهالی ز له زده گیلانغرب را در ابهام قرار داده اند .
گزارش زیر فتواهای معظم انقلاب درخصوص عملکرد بانکها و شرایطی است که عملکرد بانکها را از منظر شرعی دچار اشکال می کند.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی ت به بانکها در پایان آذر ۹۵ با رشد ۳۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به رقم ۱۷۹ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانکها اگر بتوانند س ارزان قیمت در اختیار کار آفرینان قرار دهند آنها کارگاهی تولید می کنند و چند نفر را مشغول به کار می کنند ولی وقتی نرخ سود خود بانکها بالاست نمی شود.
به موازات اعلام بسته ارزی ت و کاهش نرخ ها در بازار، بانکها نیز رقابتی را با بازار ارز برای جذب منابع آغاز کرده اند و حتی پای سودهای ۲۲-۲۳ درصدی...
ولی فقیه در استان کرمانشاه با اشاره به اینکه بزرگترین مشکلات اصناف کرمانشاه مربوط به بانکها است، گفت: بانکها در حمایت از کارآفرینان و اصناف استان کرمانشاه بیش از پیش به وظایف خود عمل کنند.
اگرچه قرار است طبق بخشنامه بانک مرکزی، نرخ سود س بانکی کاهش یابد، اما روی دیگر سکه نرخ سود تسهیلات است که به گفته مردم، بعید به نظر می رسد از سمت بانکها، چندان مورد استقبال قرار گیرد.
تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: روز یکشنبه بخشنامه مزد را صادر خواهم کرد و این بخشنامه از اول فروردین قابل اعمال خواهد بود.
معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای به وزارتخانه ها و شرکتهای تی، هرگونه تدوین یا اصلاح بخشنامه ها و رویه های اجرایی را تنها با نظر تشکل های ذیربط مجاز دانست.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: چندین علت برای بروز معوقات و عدم پیگیری بانکها وجود دارد که گاها اگر خود بانکها با این تفاسیر شکایت یت کنند به واسطه تقصیرهایشان مقصر می شوند.
گزارش زیر فتواهای معظم انقلاب درخصوص عملکرد بانکها و شرایطی است که عملکرد بانکها را از منظر شرعی دچار اشکال می کند.
اگرچه بانک مرکزی تاکنون یکبار بخشنامه شیوه بازگشت ارز حاصل از صادرات را اصلاح کرده، اما اکنون دوباره های تغییر مجدد این بخشنامه که با عدم اعمال نظر بخش خصوصی ابلاغ شد، به گوش می رسد.
اقتصادنیوز: پس لرزه سیاست ارزی ت صدور ۳۳ بخشنامه در ارتباط با موضوع ارز در پنج ماه گذشته است. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با انتقاد از عملکرد ت از تشدید مشکلات ب وکار در سیل بخشنامه ها خبر می دهند.…
بانک مرکزی با صدور بخشنامه ای، عملیات صرافی بانکها را مجدد با اعمال مقررات جدید مجاز دانست که بر این اساس، بازرگانان می توانند صرافی خود را از فهرست صرافان مجاز انتخاب کنند.
در حالی که ۱۹ اردیبهشت سال گذشته رئیس سازمان هواپیمایی بخشنامه را به ایرلاین های ایرانی ابلاغ کرد، اما اجرای این بخشنامه در برخی ایرلاین ها با اما و اگرهایی همراه بوده است.
بدهی بانکها به بانک مرکزی در 5سال گذشته حدودا 2برابر شده است. اصول علمی بانکداری اضافه برداشت را آ ین راه حل برای جبران نقدینگی می داند ولی عملکرد بانکهای ایرانی کاملا برع است.
رئیس سازمان نظام ی ساختمان در نامه ای به سازمان های نظام ی استان ها از عدم ابلاغ بخشنامه راه به دلیل قانونی نبودن آن خبر داد و گفت: روسای سازمان ها و اعضای هیئت مدیره مجاز به اجرای بخشنامه ی نیستند و با متخلفان برخورد می شود.
اگرچه تب ادغام بانکها، اکنون دیگر فروکش کرده؛ اما در هیچ یک از مجامع بانکها که امسال برگزار شد، صحبتی از رای گیری برای این موضوع مهم نبود، پس پرونده آن را شاید فعلا بتوان مختومه اعلام کرد.
درحالی که سود خالص بانکها در پایان سال 95 به 4 هزار میلیارد تومان رسید که به گفته یک اقتصاد ا هرا سهم هر تهرانی از سود بانکها 10.5 میلیون تومان در سال بوده است.
وزارت آموزش و پرورش طی بخشنامه ای، هرگونه رابطه مالی مدارس، عقد قرارداد و همکاری در موضوع آزمون های زائد و استفاده از کتاب های کمک آموزشی را تخلف از مقررات اعلام کرد.
نادریان گفت: با ادامه مسیر دور اول ت ، ت دوازدهم وضعیت بدتری پیدا خواهد کرد. هدایت نقدینگی و پول مردم به سمت بانکها و شبه بانکها در ۱۵۰۰ روز اول ت عملا کار اقتصادی در ایران را از توجیه خارج کرده است.
پس لرزه سیاست ارزی ت صدور ۳۳ بخشنامه در ارتباط با موضوع ارز در پنج ماه گذشته است. فعالان اقتصادی در بخش خصوصی با انتقاد از عملکرد ت از تشدید مشکلات ب وکار در سیل بخشنامه ها خبر می دهند. به اعتقاد آنها، تصمیم ت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در فروردین ماه...
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مرحله دوم اصلاح صورتهای مالی بانکها منجر به زیان سهامداران نخواهد شد، از توزیع اسکناس نو از هفته جاری در بانکها خبر داد.
مشاور سازمان خصوصی سازی می گوید که سود سهام عد برای ۳۴ میلیون نفر مشمول این طرح، به حساب بانکها واریز شده و بانکها به تدریج در حال واریز آن به حساب مشتریان هستند.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه مرحله دوم اصلاح صورتهای مالی بانکها منجر به زیان سهامداران نخواهد شد، از توزیع اسکناس نو از هفته جاری در بانکها خبر داد.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، هرچند اعطای وام به پشتوانه یارانه واریزی از طریق یارا کارت اعتباری صورت خواهد گرفت، اما بانکها برای پوشش ریسک قطع یارانه واریزی مجاز به دریافت سفته و یا سایر تضامین متعارف شده اند.
رییس خانه معدن گفت: بانکها به قدری برای متقاضیان تسهیلات موانع سخت ایجاد می کنند که در عمل ی قادر به وارد شدن در آن سیستم و دریافت تسهیلات نیست.
به موازات اعلام بسته ارزی ت و کاهش نرخ ها در بازار، بانکها نیز رقابتی را با بازار ارز برای جذب منابع آغاز کرده اند و حتی پای سودهای ۲۲-۲۳ درصدی هم به نظام بانکی دوباره باز شده است.
در شرایطی که بانک مرکزی از دیروز بانکها را م م به رعایت نرخ سود س های بانکی به میزان 15 درصد کرده است که نرخ اوراق خزانه و قرضه ی با فاصله 5 درصدی از نرخ سودی است که بانکها به س ها می پردازند.
ت در بخشنامه ای دستگاه های تی، قوای سه گانه و نهاد های عمومی غیر تی را موظف کرد که ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، هرگونه فعالیت و ارایه خدمات خود را از طریق پیام رسان های اجتماعی داخلی انجام دهند و بستر های لازم در این زمینه را فراهم کنند.
برخی هشدار و برخورد با یداران سکه های پیش فروشی، این روزها به دغدغه های سرمایه گذاران دامن زده و مراجعات س گذاران ارزی به بانکها سرعت گرفته است.
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، تاسیس و انحلال نهادهای پولی و اعتباری از قبیل بانکها، تعاونی های اعتبار و صندوقهای قرض الحسنه، فقط با اخذ مجوز از بانک مرکزی امکان پذیر خواهد بود و مبلغ جریمه بانکهای متخلف به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
اقتصاد از معاونین، مدیران عامل بانکها، بیمه ها، سازمانهای تابعه خواست گزارش عملکرد و پیشرفت برنامه ها و اقدامات خود در خصوص اجرای دقیق بخشنامه تامین و ارتقاء سلامت نظام اداری را بصورت فصلی (سه ماه) اعلام کنند.
بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور از سوی رییس جمهور ابلاغ شد؛ در این بخشنامه تاکید شده بودجه سال آینده باید با رویکرد حفظ ثبات اقتصادی کشور، مهار تورم و صیانت از تولید و اشتغال تدوین شود.
یک فعال بانکی با اشاره به اینکه یکی از متهمان اصلی نقدینگی سرسام آور امروز اقتصاد به خلق پول بی قاعده بانکها مربوط است گفت: اگر قراردادهای صوری اینچنین در بانکها زیاد باشد پس تنها دلیلش ضعف نظارت بانک مرکزی است.
یک فعال بانکی با اشاره به اینکه یکی از متهمان اصلی نقدینگی سرسام آور امروز اقتصاد به خلق پول بی قاعده بانکها مربوط است گفت: اگر قراردادهای صوری اینچنین در بانکها زیاد باشد پس تنها دلیلش ضعف نظارت بانک مرکزی است.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی موارد ۴۵ گانه تأمین ارز بابت مصارف ارزی خدماتی را ابلاغ کرد.
اگرچه اقدام ت برای اعطای اوراق مشارکت ریالی و ارزی، گامی در جهت جمع آوری نقدینگی از بازار به شمار می رود، اما بانکها هم حداکثر استفاده از فضا را کرده و اکنون اوراق، ضامن وام گیرندگان شد.
در حالی رئیس کل بانک مرکزی در واپسین روزهای بهار، وعده بررسی نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار را داده بود که اکنون برخی بانکها، دور جدیدی از افزایش نرخ سود را آغاز کرده اند.
در حالی رئیس کل بانک مرکزی در واپسین روزهای بهار، وعده بررسی نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار را داده بود که اکنون برخی بانکها، دور جدیدی از افزایش نرخ سود را آغاز کرده اند.