حملات توپخانه ای نیروهای یمنی به مراکز مزدوران عربستان

منابع یمنی از حملات توپخانه ای نیروهای و کمیته های مردمی این کشور به مراکز مزدوران ائتلاف م سعودی خبر دادند.
رسانه های یمنی از حملات پهپادی و توپخانه ای یمنی ها به مراکز مزدوران عربستان خبر داد.
مراکز مزدوران ائتلاف م سعودی در استان حجه هدف حملات موشکی و توپخانه ای نیروهای و کمیته های مرمی یمن قرار گرفت.
نیروهای و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به ادامه حملات عربستان، مراکز نظامیان سعودی در پایگاه های عوجبه، الطنانه، و الطور در جیزان را هدف حملات توپخانه ای خود قرار دادند.
در پی حملات پهپادی و توپخانه ای و کمیته های مردمی یمن به مواضع مزدوران عربستان خسارات سنگینی به آن ها وارد شد.
شماری از مزدوران سعودی در حملات توپخانه ای و کمیته های مردمی یمن در تعز کشته یا زخمی شدند.
مزدوران ائتلاف م سعودی روز شنبه مناطقی در تعز واقع در جنوب غرب یمن را هدف حملات سنگین خود قرار دادند که این حملات از سوی نیروهای یمنی دفع شد.
نیرو های یمنی مراکز مزدوران عربستان در سواحل غربی را هدف حملات پهپادی خود قرار دادند.
و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران رژیم سعودی در مناطقی از استان الجوف را به شدت تحت حملات توپخانه ای قرار دادند.
واحدهای توپخانه نیروهای یمنی بامداد پنجشنبه مواضع مزدوران سعودی در چند ناحیه را مورد هدف قرار دادند.
منابع یمنی از حملات توپخانه ای نیروهای یمنی به مواضع نظامیان عربستان سعودی در نجران و عسیر خبر دادند.
نیروهای عربستان منطقه بنی صیاح را در استان صعده یمن با حملات توپخانه ای و موشکی هدف حملات خود قرار دادند که در نتیجه آن چند شهروند یمنی کشته شدند.
یگان توپخانه نیروهای و کمیته های مردمی یمن محل و تجهیزات نظامی مزدوران سعودی در منطقه الحریقیه در شهرک ذباب در استان تعز یمن را هدف قرار دادند.
همزمان با تشدید حملات هوایی ائتلاف م سعودی به مناطق مختلف یمن، شماری از مزدوران این ائتلاف در حملات تلافی جویانه نیروهای یمنی به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند.
توپخانه های و کمیته های مردمی یمن، مواضع مزدوران سعودی را در جبهه های مأرب و شبوة هدف قرار دادند.
رسانه های یمنی از عملیات مشترک یگان پهپادی و توپخانه ای و کمیته های مردمی این کشور علیه م ان در استان البیضاء خبر دادند.
یک منبع نظامی یمنی از دفع حملات سنگین مزدوران به شمال ذباب در تعز در جنوب غرب این کشور خبر داد.
منابع یمنی از حملات توپخانه ای به مواضع م ان و مزدورانشان در استان های حجه و الجوف و کمین های محکم در برابر مزدوران سعودی در جیزان خبر دادند.
در پی دفع حمله مزدوران عربستان به منطقه مرزی میدی از سوی نیروهای یمنی، ده ها تن از آن ها کشته و یا زخمی شدند.
و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان عربستان در شهر مرزی «عسیر» را هدف حملات توپخانه ای گسترده قرار دادند.
منابع یمنی از شلیک یک فروند موشک ز ال 2 به مرکز مزدوران عربستان در اطراف صنعا خبر دادند.
منابع یمنی از شلیک یک فروند موشک ز ال ۲ به مرکز مزدوران عربستان در اطراف صنعا خبر دادند.
نیروهای و کمیته های مردمی یمن مناطقی از نجران و عسیر عربستان را هدف حملات موشکی و توپخانه ای قرار دادند.
نیروهای یمنی در نتیجه حملات سنگین هوایی و توپخانه ای، بخش های از شمال غرب استان حجه را تخلیه د و در آستانه یک خطر جدی هستند.
و کمیته های مردمی یمن در چند منطقه مختلف مراکز مزدوران وابسته به عربستان و خودروهای زرهی نیروهای عربستان را هدف قرار داده و موفق شده اند خسارت هایی را به آنها وارد کنند.
و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به تداوم حملات عربستان، مراکز مزدوران سعودی در شمال صحرای میدی در شمال استان حجه را با یک فروند موشک ز ال 1 هدف قرار دادند.
و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به ادامه عربستان، مواضع نظامی این رژیم در نجران، جیزان و عسیر را هدف حملات توپخانه ای خود قرار دادند.
همراه با بمباران مناطق مختلف یمن از سوی هواپیماها و ناوچه های سعودی، نیروهای و انصارالله یمن حملات توپخانه ای و چریکی خود را در خاک عربستان انجام دادند.
توپخانه و کمیته های مردمی یمن امروز یکشنبه مواضع مزدوران وابسته به ائتلاف سعودی را در استانهای لحج و الضالع گلوله باران کرد.
منابع یمنی از هدف قرار دادن ات نظامیان سعودی و مزدوران آنها در نجران و جیزان واقع در جنوب عربستان توسط نیروهای یمنی خبر دادند.
یگان توپخانه ای و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان سعودی را در نجران، جیزان و عسیر گلوله باران کرد.
نیروهای یمن و کمیته های مردمی با انجام حملات و عملیاتی علیه مواضع مزدوران م سعودی، شماری از آن ها را به هلاکت رساندند و عده ای دیگر را نیز مجروح د.
نیروهای یمنی نظامیان سعودی را در پایگاه المسیال واقع در منطقه عسیر عربستان هدف حملات خم ای قرار دادند.
رسانه های یمنی از حملات موشکی و توپخانه ای به مواضع مزدوران ائتلاف م سعودی خبر دادند.
نیروهای یمن با انجام حملات و عملیاتی علیه مواضع مزدوران م سعودی، شماری از آن ها را به هلاکت رساندند و عده ای دیگر را نیز مجروح د.
نیروهای یمن و انصارالله شنبه شب همزمان سه عملیات موشکی، توپخانه ای و پهپادی را در مناطق «عسیر» و «نجران» واقع در جنوب عربستان انجام دادند.
یگان موشکی یمن و انصارالله اماکن نظامی جنوبی عربستان در نجران را گلوله‎باران کرده و هدف حملات توپخانه‎ای خود قرار داد.
دو یگان موشکی و توپخانه ای یمن و انصارالله دیروز مواضع سعودی و «مزدوران» آنها را در دو جبهه جازان و نجران واقع در جنوب عربستان هدف قرار دادند.
نیرو های و کمیته های مردمی یمن امروز شنبه پیشروی م ان سعودی و مزدوران سودانی در غرب منطقه "مجازه" در جبهه عسیر را متوقف د که در پی این عملیات شماری از م ان به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند.
نیروهای مقاومت یمنی مکان مزدوران سعودی را با موشک هدایت شونده هدف قرار دادند.
حملات توپخانه ای نیروهای و کمیته های مردمی یمن به محل مزدوران سعودی در شرق ذباب منجر به کشته و زخمی شدن شماری از آنها شد.
نیروهای یمن و انصارالله شنبه شب همزمان سه عملیات موشکی، توپخانه ای و پهپادی را در مناطق «عسیر» و «نجران» واقع در جنوب عربستان انجام دادند.
منابع یمنی از حملات زمینی رژیم سعودی به استان صعده یمن خبر دادند.
منابع یمنی از کشته شدن یک نظامی سعودی در منطقه عسیر به دست تک تیراندازان یمن و همچنین حمله موشکی و توپخانه ای به پایگاه های جنوبی عربستان خبر دادند.
رسانه های یمنی از حملات موشکی و کمیته های مردمی یمن به مواضع مزدوران ائتلاف م سعودی در جیزان خبر دادند.
کارخانه سیمان جیزان عربستان بر اثر حملات توپخانه ای نیروهای یمن به آتش کشیده شد....
کارخانه سیمان جیزان عربستان بر اثر حملات توپخانه ای نیروهای یمن به آتش کشیده شد.
عملیات منحصر به فرد نیروهای یمنی در منطقه صبر الموادم تعز، منجر به کشته و زخمی شدن شماری از مزدوران عربستان شد.
نیروهای یمنی در پاسخ به تداوم حملات عربستان مواضع م ان سعودی را با چهار فروند موشک ز ال هدف قرار دادند.
نیروهای یمنی در پاسخ به تداوم حملات عربستان مواضع م ان سعودی را با چهار فروند موشک ز ال هدف قرار دادند.
نیروهای یمنی در حملات توپخانه ای و موشکی ات نظامیان سعودی در پایگاه مجازه در منطقه عسیر عربستان را هدف قرار دادند.
یگان توپخانه ای و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان سعودی را در نجران، جیزان و عسیر گلوله باران کرد.
و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان سعودی و مزدوران آنها را هدف قرار دادند و شماری را زخمی د.
نیرو های و کمیته های مردمی یمن امروز اماکن و مزدوران سعودی در مناطق جیران و نجران و عسیر در عربستان با یمن را با موشک و توپخانه هدف قرار دادند.
و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به ادامه عربستان سعودی، مواضع نظامی این رژیم در نجران، جیزان و عسیر را هدف حملات توپخانه ای خود قرار دادند.
واحد موشکی و کمیته های مردمی یمن یک فروند موشک را به مزدوران سعودی در استان تعز شلیک کرد.
نظامیان رژیم سعودی روستا های پرجمعیت یمنی را در استان صعده هدف حملات موشکی و توپخانه ای قرار دادند.
تروریستهای تحت امر ائتلاف عربستان حملات گسترده ای در استان حجه یمن انجام دادند که و نیروهای انصار الله این کشور این حملات را دفع و تروریستهای مهاجم را از پای درآوردند.
یگان موشکی یمن و انصارالله اماکن نظامی جنوبی عربستان در نجران را گلوله‎باران کرده و هدف حملات توپخانه‎ای خود قرار داد.
حملات روز شنبه نیروهای و کمیته های مردمی به مواضع مزدوران سعودی موجب هلاکت هفت تن از مزدوران سعودی در جبهه های مختلف شد....
نیروهای یمن و کمیته های مردمی، با حملات توپخانه ای، مواضع نظامیان سعودی و خودروهای آنان در غرب الفواز از توابع نجران هدف حمله قرار دادند.
یگان موشکی یمن و انصارالله اماکن نظامی جنوبی عربستان در نجران را گلوله‎باران کرده و هدف حملات توپخانه‎ای خود قرار داد.
و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در «جبل النار» واقع در جیزان را هدف حمله توپخانه ای قرار دادند.
توپخانه های و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در استان های البیضاء و شبوه را زیر آتش گرفتند.
وزارت دفاع عراق از حملات توپخانه ای به مواضع در خبر داد.
یک منبع نظامی در وزارت دفاع یمن از هلاکت ده ها تن از مزدوران ائتلاف م سعودی در پی عملیات نیروهای یمنی در استان الجوف خبر داد.
حملات توپخانه های نیرو های یمن به الحریقیه، و تبه السیمن در شرق ذباب باعث کشته و زخمی شدن شماری از مزدوران سعودی شد.
دشمن سعودی امروز مناطق مختلف بخش مرزی شدا در استان صعده را زیر آتش توپخانه و موشک خود قرار داد.
توپخانه های و کمیته های مردمی یمن مواضع مزدوران سعودی در منطقه «نهم» در استان صنعاء را به شدت بمباران د.
درگیری های شدید بین نیروهای و کمیته های مردمی یمن و مزدوران عربستان در استان شبوه واقع در جنوب یمن همچنان ادامه دارد.
نیروهای وابسته به رئیس منطقه کردستان عراق مواضع نیروهای این کشور را هدف حملات خم ای و توپخانه ای خود قرار دادند.
در حملات نیروهای یمنی به مواضع مزدوران سعودی، شماری از آنها کشته و مجروح شدند.
یگان توپخانه نیروهای یمنی ات نظامیان سعودی در مرکز دیدبانی الحمر در نجران عربستان را هدف قرار داد.
منطقه شیعه نشین العوامیه در شرق عربستان، بار دیگر هدف حملات توپخانه ای نظامیان سعودی قرار گرفت.
یگان موشکی و کمیته های مردمی یمن در پاسخ به تداوم عربستان، با یک فروند موشک بالستیک ز ال 3، مواضع مزدوران عربستان در نهم صنعا را هدف قرار داد.
منابع یمنی از کشته و زخمی شدن بیش از ۱۰۰ نفر از عناصر شبه نظامی وابسته به ائتلاف سعودی در حملات موشکی و توپخانه ای یمن و انصارالله به منطقه عسیر واقع در جنوب عربستان خبر دادند.
نیروهای نیز یک انبار سلاح را در پایگاه نهوقه عربستان آتش زدند و محل استقرار نظامیان عربستان در پایگاه العش و الم وق را هدف حملات توپخانه ای خود قرار دادند.
سخنگوی انصارالله یمن حملات هوایی و توپخانه ای رژیم صهیونیستی به نوار غزه را محکوم کرد.
مزدوران عربستان سعودی در شمال یمن به علت دریافت ن جیره و مواجب خود تظاهرات د.
یک منبع نظامی نیز در تعز از خنثی شده تلاش مزدوران م برای نفوذ به منطقه الضباب خبر داد.
خارجه عربستان با اشاره به حملات موشکی یمنی ها به مواضع مزدوران و نظامیان سعودی مدعی شد که حوثی هایی که اندک هستند می خواهند بر کشور ۲۸ میلیون نفری یمن مسلط شوند.
منابع یمنی از حملات موشکی و توپخانه ای نیرو های و کمیته های مردمی این کشور به مواضع ائتلاف م سعودی در جیزان و عسیر خبر دادند.
منابع وابسته به حشد شعبی عراق از هلاکت یکی از سرکرده های در جریان حملات توپخانه ای نیروهای مردمی به مواضع تکفیری ها در تلعفر خبر دادند.
در پی عملیات غافلگیر کننده نیروهای و کمیته های مردمی یمن در جبهه "ناطع" در استان البیضاء خسارت های سنگینی به مزدوران وارد آمد.
شماری از مزدوران رئیس جمهور فراری و مستعفی یمن و نظامیان سعودی در درگیری با نیروهای و کمیته های مردمی یمن در مناطق مختلف این کشور، به هلاکت رسیده و یا زخمی شدند.
در حمله موشکی و توپخانه ای یمن به مواضع مزدوران در المخا، تعدادی زیادی از آنها کشته یا مجروح شدند.
یک منبع نظامی یمنی از حمله یگان های و کمیته های مردمی یمن به مواضع مزدوران وابسته به ائتلاف م عربی به سرکردگی عربستان در منطقه الصفراء واقع در بخش عسیلان در استان شبوه خبر داد.
یگان موشکی یمن، با موشک خود مواضع مزدوران سعودی در عسیر عربستان را منهدم د.
تصاویری از حمله یمنی ها به مواضع مزدوران سعودی و فرار جمعی آنها در جنوب غرب عربستان.
منابع نظامی یمن از کشته و زخمی شدن تعدادی از نظامیان سعودی در حملات نیروهای یمنی به پایگاه «البیت الاسود» در جازان خبر دادند.
یگان موشکی و کمیته های مردمی یمن از شلیک سه فروند موشک به جنوب عربستان سعودی خبر داد.
یک منبع یمنی اعلام کرد که یگان توپخانه و کمیته های مردمی یمن مواضع نظامیان سعودی را در جیزان هدف قرار داد.
توپخانه ها و تانک های ترکیه مواضع نیروهای کُرد و همچنین منازل غیرنظامیان در شهر عفرین را هدف قرار دادند.
نظامیان رژیم سعودی همچنان به اقدامات سرکوبگرانه خود علیه شهروندان شیعه این کشور در شرق عربستان ادامه می دهند.
شبکه خبری المسیره گفت، یگان موشکی و کمیته های مردمی امروز ( ) موشک های ز ال 1 و2 به محل منافقان و مزدوران عربستانی در شمال شرق استان صنعا شلیک د.
حملات توپخانه ای سنگین نیرو های مقاومت یمن به مواضع م ان سعودی و عناصر وابسته به آن ها در جیزان و نجران و ساحل غربی از مهم ترین تحولات میدانی یمن است.
م ان سعودی مناطقی در استان صعده یمن را هدف شدیدترین حملات موشکی و توپخانه ای خود قرار دادند.
یک منبع نظامی تاکید کرد: نیروهای و کمیته های مردمی یمن در حمله موشکی و توپخانه ای خود مواضع عربستان و تجهیزات نظامی آنها در نجران واقع در خاک عربستان را مورد هدف قرار دادند. آنها همچنین با استفاده از موشکهای کاتیوشا مواضع نیروهای عربستان در منطقه الم وق را مورد هدف قرار دادند.
و کمیته های مردمی یمن یک فروند موشک بالستیک کوتاه برد به مقر توپخانه مزدوران سعودی در منطقه «فرضه نهم» در استان جوف واقع در شمال یمن شلیک و...
یگان پهپادی و کمیته های مردمی یمن عملیات موفقی را علیه مراکز کنترل و سیطره مزدوران در استان البیضاء انجام داد.
یک منبع نظامی یمنی از هلاکت شماری از مزدوران عربستان در پی عملیات های منحصر به فرد نیروهای و کمیته های مردمی یمن در غرب این کشور خبر داد.
منابع یمنی از عملیات برق آسا و غافلگیرکننده و کمیته های مردمی علیه مزدوران در الجوف خبر دادند.
رسانه های یمنی از حملات مشترک پهپادی و توپخانه ای یمن به مواضع م ان سعودی خبر دادند.
رسانه های یمنی از حملات توپخانه ای گسترده م ان سعودی به مناطق مس ی صعده خبر دادند.
حملات توپخانه ای ترکیه به شمال ، از سرگیری مذاکرات روسها با نمایندگان گروههای مسلح و دفع یورش در شمال شرق تدمر از سوی از مهمترین تحولات امنیتی این کشور است.