حل المسائل

معاون دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی گفت: استفاده از کتاب های حل المسائل تفکر و پویایی را در دانش آموزان کاهش و آموزش دروس را دچار مشکل می کند بنابراین بهره گیری از حل المسائل در مدارس ممنوع است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ۲۰۳۰ یعنی توضیح المسائل یک جامعه سکولار و هرچند از بعد ی همه مطالب این سند بد نیست ولی بعد سکولار آن را نمی شود نادیده گرفت.
کاربران شبکه های اجتماعی به اظهارات و توجیهات عباس عراقچی طی روزهای اخیر واکنش نشان دادند.
امنیت، عزت و آسایش حجاج باید محفوظ بماند؛ آب تنی در آب آشامیدنی؛ توجیه المسائل عراقچی؛ و مدیر تلگرام با ت ها بازی می کند؛ از جمله عناوین صفحه اول رو مه های امروز کشورند.
فلسفه شهید بهشتی با بیان اینکه فلسفه یونانی در مواجهه با سوفسطائیان پدید آمده است، گفت: اما مواجهه فار و کندی با سوفسطائیان نیست و ام المسائل فلاسفه ما ارتباط وحی وعقل است.
رئیس ستاد اجرایی جبهه مردمی نیروهای انقلاب ی گفت: تلاش کنیم ت انقل و فعال و پرتلاش و متدین روی کار بیاید و چشم به خارج و دشمنان نداشته باشد و مفاهیم انقل را نفی نکرده و انقل ون را تضعیف نکند و مجری نقشه های دشمن برای انقل ز نباشد.
شفقنا- رئیس پژوهشگاه فرهنگ و شه ی گفت: ما با اساس علوم انسانی مخالف نیستیم ولی نمی توان انکار کرد که علوم انسانی موجود رقیب فقه است. به گزارش خبرنگار شفقنا در قم، حجت ال والمسلمین علی اکبر رشاد شامگاه چهارشنبه در همایش ملی المیزان و علوم انسانی ی که در دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) برگزار شد اظهار داشت: علامه طباطبایی […]
مدیر حوزه های علمیه تهران توضیح المسائل نگاری را ابتکاری گره گشا دانست و گفت: امروز باید توضیح المسائلی در حوزه های اقتصاد، بانک، مدیریت و سایر زمینه ها داشته باشیم.