ج قیمت قطعی آپارتمان در شمال تهران

آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی شهریور ماه 96می باشد.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی شهریور ماه 96می باشد.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی مهر ماه 96می باشد.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی مهر ماه 96می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی مرداد ماه 96می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی اردیبهشت ماه 96می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی شهریور ماه 96می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی اسفند ماه 95می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی اردیبهشت ماه 96می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی دی ماه 96 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی اسفند ماه 95می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی مهر ماه 96می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی تیر ماه 96می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی اسفند ماه 96 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی اسفند ماه 95می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی مهر ماه ۹۷ می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی امرداد ماه 97 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
در این مطلب قیمت آپارتمان های شمال تهران را مشاهده می کنید.
برای ید آپارتمان در شمال تهران بسته به متراژ آن باید هزینه های مختلفی پرداخت کرد.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی داد ماه ۹۷ می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی تیر ماه 97 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شمال تهران طی امرداد ماه 97 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
برای ید یک آپارتمان ۷۰ متری در منطقه شمال تهران باید ۵۳۰ میلیون تومان پرداخت کرد.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در دی ماه 96 معامله شده است.
آرمان شرق: در حالی که تب معاملات مکرر در بازار مسکن تا حدی فروکش کرده، فایل های قرمزپوش در بازار آپارتمان های لو متراژ در روزهای اخیر افزایش یافته است. به گزارش آرمان شرق به نقل از «اقتصادنیوز»، آپارتمان ها…
در ج زیر شاهد معاملات انجام شده آپارتمان های گران در شمال تهران هستید که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
در ج زیر معاملات انجام شدن آپارتمان های گران شمال تهران را مشاهده می کنید که در بهمن ماه معامله شده اند. این ارقام مربوط به سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده واحدهای مس ی در مناطق شمالی تهران طی داد ماه 97 است.
قیمت مسکن بسته به موقعیت محدوه ای، منطقه ای، متراز، عمر بنا و... تغییر می کند.قیمت برخی از آپارتمان های شمال تهران به شرح زیر است:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در آذر ماه 96 معامله شده است.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در مهر ماه سال 96 معامله شده است.
در حالی که جنب وجوش در بازار آپارتمان های مصرفی و میان متراژ مشهود است، بنگاه های املاک معتقدند بازار آپارتمان های لو متراژ در شمال تهران هنوز رخت رکود را از تن به در نکرده اند.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در شهریور ماه سال 96 معامله شده است.
برای ید یک آپارتمان 70 متری در منطقه شمال تهران باید 530 میلیون تومان پرداخت کرد.
در حالی که میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به آستانه چهار میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است، آپارتمان های نوساز با قیمت کمتر از این رقم نیز در بسیاری از مناطق تهران معامله شده است.
برای ید یک آپارتمان 70 متری در منطقه شمال تهران باید 530 میلیون تومان پرداخت کرد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 11 تهران طی مهر ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی آذر ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی دی ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی مهر ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 6 تهران طی مهر ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
با توجه به کاهش عرضه آپارتمان های نوساز در تهران، قیمت این آپارتمان ها افزایش یافته است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی پاییز 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی آبان ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی اردیبهشت ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 6 تهران طی بهمن ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 12 تهران طی اردیبهشت ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
در ادامه این گزارش قیمت قطعی آپارتمان در منطقه یک تهران را مشاهده می کنید.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده 15 آپارتمان گران شمال تهران شامل مناطق یک تا چهار است که در شهریور ماه سال 96 معامله شده است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران طی داد ماه 96 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه ۸۷ تهران طی آذر ماه ۹۷ است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 6 تهران طی مهر ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی مهر ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 5 تهران طی اردیبهشت ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 7 تهران طی اردیبهشت ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی آبان ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی اردیبهشت ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه ۱ تهران طی آبان ماه ۹۷ است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 17 تهران طی بهمن ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
اقتصاد آنلاین-نقی کاظمی پور: آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 6 تهران طی داد ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی اسفند ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می…
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی بهمن ماه 95 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می…
اقتصاد آنلاین-مرضیه طهماسبی: آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 1 تهران طی اسفند ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
هر مترمربع آپارتمان کمتر از ۶۰ متر، به لحاظ قیمت،با فاصله قابل توجهی نسبت به قیمت فروش هر مترمربع آپارتمان بزرگ متراژ با شرایط و موقعیت مشابه، به بازار عرضه می شود.
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران طی آذر ماه 96 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران طی آذر ماه 96 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج معاملات انجام شده آپارتمان در شرق تهران طی مرداد ماه 96 می باشد. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
برای ید آپارتمان در مناطق مختلف تهران باید از متری 5 میلیون تا 17 میلیون تومان هزینه کرد. قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران بسته به موقعیت مکانی، منطقه ای، دسترسی و ... تغییر می کند. قیمت آپارتمان در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:

در این خبر قیمت رهن و اجاره بهای آپارتمان های لو و گران قیمت را در تهران ببینید.

نوشته قیمت رهن و اجاره آپارتمان های لاکچری در شهر تهران اولین بار در اخبار پدیدار شد.

قیمت آپارتمان مس ی نوساز در غرب تهران، در صورت پیش ید و صبوری برای سپری شدن زمان 2 تا 3 ساله ساخت، می تواند تا 80 درصد کمتر از آپارتمان های آماده تحویل تمام شود.
آپارتمان درختی در جنگل های شمال کانادا در میان درختان بامبو، قیمت هرکدوم از این خونه ها 450 هزار دلار می باشد.
بررسی موتورهای جست وجوی معتبر ملکی نشان می دهد آپارتمان های نقلی در تمامی سطح شهر تهران وجود دارند، طوری که در مجتمع های مس ی مناطق شمالی که عمدتا آپارتمان بزرگ متراژ مشتری دارد هم، بعضا سوئیت های کوچک…
اقتصاد آنلاین- مریم مرادی: آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 15 تهران طی آذر ماه 96 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 9 تهران طی داد ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد:
برای ید واحد مس ی در محدوده غرب و شمال غربی تهران با توجه به عمر بنا و موقعیت دسترسی طبق ج زیر باید از متری ۳ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان تا بیش از ۸ میلیون تومان هزینه پرداخت کرد.
بازار ید و فروش واحدهای مس ی نوساز در مقایسه با سایر گروه های سنی آپارتمان های مس ی طی ماه های اخیر بیشترین میزان رشد قیمت را تجربه کرده است؛ طوری که می توان گفت جهش قیمتی اخیر که طی ماه های گذشته تاکنون سطح قیمت های قطعی و پیشنهادی املاک مس ی را به شدت افزایش داده است ابتدا از بازار معاملات واحدهای نوساز شروع شده و سپس به سایر گروه های سنی آپارتمان کشیده شد.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای ۵ سال در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی آبان ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای 5 سال در مناطق 22گانه شهری تهران طی امرداد ماه 97 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای 30 سال در مناطق 22گانه شهری تهران در امرداد ماه 97 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای ۱۰ سال در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی آبان ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای ۳۰ سال در مناطق ۲۲گانه شهری تهران در شهریور ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای 5 سال در مناطق 22گانه شهری تهران طی امرداد ماه 97 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای ۶ سال در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی شهریور ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان 70متری در مناطق 22گانه شهری تهران طی شهریور ماه 96 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای 3 سال در مناطق 22 گانه شهری تهران طی امرداد ماه 97 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده رهن آپارتمان متراژ بالا در مناطق شهری تهران طی آبان ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان دو خوابه در مناطق مختلف شهری تهران در اردیبهشت ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان دو خوابه در مناطق مختلف شهری تهران در اردیبهشت ماه 97 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای ۵ سال در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی مهر ماه ۹۷ است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده اجاره آپارتمان 100متری در مناطق شهری تهران در اردیبهشت ماه 96 است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای ۶ سال در مناطق ۲۲گانه شهری تهران طی مهر ماه ۹۷ است.
همزمان با ادامه رکود در بازار معاملات ید آپارتمان های لو در پایتخت، بخشی از مالکان این آپارتمان ها، واحدهای خود را به بازار اجاره عرضه کرده اند.
برای ید یک واحد 60 متری در شهرک اکباتان، کوی بیمه باید در حدود 255 میلیون تومان هزینه کنید. شهرک اکباتان در شمال غرب تهران واقع است که از سمت شرق به کوی بیمه و شهرک آپادانا، از شمال به اتوبان تهران کرج، از غرب به نمایشگاه صنایع هواپیمایی و از جنوب به بزرگراه شهید لشگری منتهی می شود.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان دو خوابه در مناطق مختلف شهری تهران در مهر ماه 96 است.
برای ید آپارتمان 80 متری در منطقه مجیدیه شمالی، لاهیجانی باید در حدود 400 میلیون تومان هزینه کنید. محله مجیدیه یکی از محلات قدیمی شرق تهران است. محلهٔ مجیدیه از شمال به بزرگراه همت، از جنوب به مسیل باختر، از شرق به خیابان کرمان و از غرب به بزرگراه صیاد محدود است.
دنیای اقتصاد نوشت: بازار ید و فروش واحدهای مس ی نوساز در مقایسه با سایر گروه های سنی آپارتمان های مس ی طی ماه های اخیر بیشترین میزان رشد قیمت را تجربه کرده است؛ طوری که می توان گفت جهش قیمتی اخیر که طی ماه های گذشته تاکنون سطح قیمت های قطعی و پیشنهادی املاک مس ی را به شدت افزایش داده است ابتدا از بازار معاملات واحدهای نوساز شروع شده و سپس به سایر گروه های سنی آپارتمان کشیده شد.
مظنه قیمت ید وفروش آپارتمان های با متراژ های 70 تا120 متری در مناطق مختلف تهران به شرح زیر است:
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان در منطقه 3 تهران طی فروردین ماه 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک ایران می باشد.
وزارت راه و شهرسازی در تحلیلی از بازار مسکن در مرداد ماه امسال اعلام کرد: میانگین قیمت ید و فروش آپارتمان مس ی در تهران، ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در هر مترمربع بوده است.
یک دستگاه آپارتمان ۱۲۰ متری واقع در ولیعصر، روبروی پارک ساعی با مبلغ ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان معامله می شود. لیست آپارتمان های موجود جهت ید در برخی مناطق تهران درج زیر آمده است. توجه کنید که قیمت ها بر حسب متر مربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا عجله فروشنده تغییر می کند.


متقاضیان ید آپارتمان های نقلی در هفته های اخیر با فایل های متعددی در گروه آپارتمان های…

هر متر مربع آپارتمان در محدوده خیابان همیشه بهار در شرق تهران 8 میلیون تومان قیمت دارد به طوریکه برای ید یک واحد 125 متری با عمر یک ساله بنا به سرمایه یک میلیارد تومانی احتیاج است.
آنچه در زیر می آید ج قیمت معاملات انجام شده آپارتمان هایی با عمر بنای 10 سال در مناطق 22 گانه تهران طی داد 97 است. لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامانه اطلاعات بازار املاک می باشد.
برای ید آپارتمان در شرق تهران بسته به متراژ آن باید هزینه های مختلفی پرداخت کرد.