جزئیات تقویت قدرت ید مسکن مردم با مدل جدید ت

همشهری آنلاین: راه و شهرسازی مدل جدید تقویت قدرت ید مردم در بازار مسکن را تشریح کرد و گفت: در پهنه های تجاری به سازندگان امتیازاتی می دهیم تا بتوانند مزیت های سودآوری را از این محل تأمین کنند تا به این ترتیب مسکن با قیمت تمام شده عرضه شود.
راه و شهرسازی مدل جدید تقویت قدرت ید مردم در بازار مسکن را تشریح کرد.
معاون راه و شهرسازی با تاکید بر این مطلب که سیاست ت افزایش قدرت ید مردم از طریق تقویت صندوق پس انداز مسکن یکم است، گفت: اگرچه بانک ها مشکلاتی دارند اما معتقدیم باید میزان وام ۸۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد، بهره آن کاهش و مدت زمان بازپرداخت افزایش یابد.
از سال 90 تاکنون، هر ساله میزان قدرت ید خانوار کاهش یافته و طرح های ت برای پرداخت تسهیلات مسکن متناسب با قدرت پرداخت اقساط مردم نبوده است. شاید مبلغ وام افزایش یافته، ولی کمتر ی توان پرداخت اقساط بیش از 2 میلیون تومانی آن را داشته که این خود منجر به عدم استقبال مردم و عدم وج از رکود بازار مسکن شده است.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان با بیان این که بازار مسکن انتظارات را برآورده نکرد، گفت: تقاضای موثر در بازار مسکن وجود دارد، اما مردم به دلیل کمبود نقدینگی نتوانسته اند وارد حوزه ید مسکن شوند.
عضو فرا یون امید مجلس شورای ی با بیان اینکه رکود همچنان بر بازار مسکن حاکم است، گفت: ید خانه برای مردم با این حقوق ها امکان پذیر نیست و قدرت ید مردم به ویژه در مسکن به شدت کاهش یافته است.
ایرج گفت: بعد از چند سال رکود در بازار مسکن انتظار هم این بود که رونق داشته باشیم. برای رونق در بازار مسکن باید قدرت ید مردم تقویت شود.
مشاور راه و شهرسازی با اشاره به اینکه افزایش قیمت در بخش مسکن سروصدایش از تقاضای آن بالاتر است، گفت: عاملی که در آینده افزایش ها در بخش مسکن را محدود می کند، قدرت ید مردم است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه تسهیلات دهی فعلی بانک ها نمی تواند تحولی در بازار مسکن ایجاد کند، گفت: اگر ت بتواند قدرت ید مردم را تقویت کند به طور حتم ید و فروش مسکن نیز رونق خواهد یافت.
کارشناس مسکن با بیان این که برخی کارشناسان به دلایلی آمار غیرواقعی از بازار مسکن ارائه می دهند، گفت: در صورت تداوم روند کنونی و کاهش قدرت ید مردم، مسکن از سبد خانوار حذف خواهد شد.
شورای پول و اعتبار در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه و به منظور تقویت تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت ید مسکن خانوارها با افزایش سقف تسهیلات بدون س به زوجین موافقت کرد.
در هفته های گذشته و چند ماه اخیر به دنبال افزایش قیمت مسکن، قدرت ید مسکن مردم، به خصوص اقشار متوسط به پایین به حداقل رسیده است.
عضو هیأت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان تاکید کرد: متوسط قیمت اجاره بهای مسکن یک چهارم قیمت ملک است، اما در حال حاضر در برخی از مناطق این عدد به یک سوم رسیده که این موضوع ناشی از کاهش قدرت ید است.
جمشید برزگر رئیس انجمن انبوه سازان کشور گفت: در چند سال اخیر قدرت ید مسکن در د های جامعه کاهش یافته و ت باید با افزایش تسهیلات و کاهش نرخ بازپرداخت این حوزه را تقویت کند.
راه و شهرسازی گفت: به نظر من افزایش سقف وام مسکن کمکی به ارتقاء توان ید متقاضیان نمی کند و به همین دلیل ما مدل جدیدی را طراحی کرده ایم.
نمایندگان مجلس با حضور در بانک مسکن و در حضور راه و شهرسازی تقویت قدرت ید زوج های جوان فاقد مسکن و کنترل سوداگری و سفته­ بازی در بازار ملک را پیشنهاد د و بحث و بررسی گذاشتند.
نمایندگان مجلس با حضور در بانک مسکن و در حضور راه و شهرسازی تقویت قدرت ید زوج های جوان فاقد مسکن و کنترل سوداگری و سفته­ بازی در بازار ملک را پیشنهاد د و بحث و بررسی گذاشتند.
اگر بعضی تصور می کنند افزایش وام مسکن به ارتقای توان ید کمک می کند، من اینگونه فکر نمی کنم. به همین دلیل به دنبال مدلی هستیم که مذاکرات آن با بانک مسکن در حال انجام است.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: تا قدرت ید مردم افزایش نیابد مسایل بخش مسکن هم حل نمی شود و بهتر است برای اقشار آسیب پذیر هم مبالغی را در نظر بگیریم و مسکن ارزان قیمت را پیشنهاد دهیم تا این قشر از جامعه…
المانیتور گزارش داد بعید است به این زودی ها شاهد بازگشت صنعت مسکن ایران به اوج باشیم و کاهش توان ید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن، به افزایش تقاضا برای اجاره سوق یافته است.
المانیتور گزارش داد: بعید است به این زودی ها شاهد بازگشت صنعت مسکن ایران به اوج باشیم و کاهش توان ید خانوارهای ایرانی در حوزه مسکن به افزایش تقاضا برای اجاره سوق یافته است.
علی رغم آنکه نرخ سود تسهیلات ید مسکن از محل صندوق مسکن یکم کاهش یافته است، اما به دلیل آنکه قیمت مسکن در ماه های گذشته افزایش یافته، قدرت ید این وام در تهران کاهش چشمگیری داشته است.
سبد تسهیلات مسکن، در جهت «تقویت قدرت مالی تقاضای مصرفی» به روز شد.
اقتصادنیوز: رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای ی از دوبرابر شدن وام ید مسکن در راستای افزایش قدرت ید مردم خبر داد.
کاهش چشم گیر قدرت ید ریال در مقابل ارزهای خارجی نقش اصلی را در سوق مردم به سفته بازی در مسکن داشته .
دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور گفت: شوک قیمتی مسکن در سال ۹۱ بین قدرت ید مردم و قیمت بازار فاصله بزرگ ایجاد کرده است و اعمال قانون جدید مالیاتی به این شکاف دامن می زند.
زمانی طرح مسکن اولی ها می تواند بازار مسکن را کارشناسی شده تنظیم اقتصادی کند که وام های مسکن همسو با قدرت ید اقتصادی شهروندان و نرخ واحدهای مسکن در کشور همسو باشد، زیرا با نرخ کنونی وام های مسکن مستاجران نمی توانند از پس مابقی بهای مبلغ وام برای ید مسکن برآیند.
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی گفت: تا قدرت ید مردم افزایش نیابد مسایل بخش مسکن هم حل نمی شود و بهتر است برای اقشار آسیب پذیر هم مبالغی را در نظر بگیریم و مسکن ارزان قیمت را پیشنهاد دهیم تا این قشر از جامعه نیز از این مقوله بسیار مهم محروم نمانند.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری مسکن کارکنان ت درباره وضعیت مسکن گفت: اگر ت تأمین مسکن ارزان قیمت برای مردم را در برنامه دارد، تنها راه این است که بخش مسکن را به تعاونی های مسکن بازگرداند.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن گفت: خانه اولی هایی که مایل به انتظار ی اله برای س گذاری و دریافت تسهیلات ید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم نیستند در شرایط فعلی به دلیل جهش قیمت مسکن و افزایش فاصله قدرت ید با قیمت مسکن نیازمند حمایت هستند.
مدیرعامل بانک مسکن از طراحی پنج سیاست اعتباری جدید برای بازار مسکن خبر داد و گفت: قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از شکاف ایجاد شده بین قدرت ید متقاضیان و قیمت مسکن را در قالب «افزایش سهم تسهیلات» جبران کنیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس از دو برابر شدن وام ید مسکن در راستای افزایش قدرت ید مردم خبر داد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس از دو برابر شدن وام ید مسکن در راستای افزایش قدرت ید مردم خبر داد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس از دو برابر شدن وام ید مسکن در راستای افزایش قدرت ید مردم خبر داد.
شورای پول و اعتبار در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه و به منظور تقویت تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت ید مسکن خانوارها با افزایش سقف تسهیلات بدون س به زوجین به ۱۲۰ میلیون تومان موافقت کرد.
شورای پول و اعتبار در راستای کمک به رونق تولید و اشتغال در جامعه و به منظور تقویت تامین مالی بخش مسکن و افزایش قدرت ید مسکن خانوارها با افزایش سقف تسهیلات بدون س به زوجین موافقت کرد.
رشد قیمت مسکن از ماه های گذشته و به خصوص درمدت اخیر باعث شد تا قدرت ید اکثر متقاضیان مسکن کاهش یابد. از سوی دیگر این باور در میان برخی فروشندگان و سازندگان القا شد که این رشد قیمت باید ادامه یابد اما غافل از اینکه این رشد قیمت و کاهش قدرت ید چیزی جز بازگشت رکود به بازار مسکن که به تازگی و بعد از پنج سال رکود، وارد فاز رونق شده عایدی دیگری نخواهد داشت.
مدیرعامل بانک مسکن از طراحی پنج سیاست اعتباری جدید برای بازار مسکن خبر داد و گفت: قرار است متناسب با افزایش قیمت مسکن، بخشی از شکاف ایجاد شده بین قدرت ید متقاضیان و قیمت مسکن را در قالب «افزایش سهم تسهیلات» جبران کنیم.
راه و شهرسازی با اشاره­ به این نکته که در ت یازدهم اتفاق مثبتی رخ داده و تورم کمتر از نرخ سود بانکی است، گفت: ما به سمت افزایش قدرت ید مردم در بازار مسکن و سیاست تکمیل واحد رفته ایم.
بازار مسکن یکی از بخش های اقتصاد ایران است که به اعتقاد اکثر کارشناسان از رکود خارج نشده است. با وجود عرضه انبوه مسکن چه در قالب مسکن های ارزانقیمت و چه در قالب مسکن لو ، سمت تقاضا هنوز آنگونه که باید نتوانسته قدرت ید پیدا کند.
کاهش شدید حجم تسهیلات بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی در کنار جهش قیمت مسکن سبب شده تا تسهیلات بانکی ید مسکن تأثیری در قدرت ید مسکن خانوارها نداشته باشد.
در حالی که معاون مستعفی کارگزاران تصریح می کند از نگاه مردم تورم 50 درصد است و قدرت ید مردم نصف شده، یک عضو جدید کارگزاران مدعی شد 50 درصد قدرت ید مردم به آنها برگشته است!


جمشید برزگر رئیس انجمن انبوه سازان کشور گفت: در چند سال اخیر قدرت ید مسکن در د های جامعه کاهش…

در حالی مسئولان تی و دست اندرکاران مسکن در وزارت راه و شهرسازی پیش بینی رونق مسکن بدون گرانی و رشد ملایم قیمت در سال ۹۷ را کرده بودند که طی دو ماه اخیر قیمت ها با شیب بسیار تندی افزایش یافت و قدرت ید مردم را به شدت کاهش داده است.
محقق و پژوهشگر اقتصادی گفت: ارتقای توانایی و قدرت ید مردم از محل تولید، روشی مؤثر برای تقویت بنیه اقتصادیِ مردم به شمار می رود.
راه و شهرسازی گفت: به نظر من افزایش سقف وام مسکن کمکی به ارتقاء توان ید متقاضیان نمی کند و به همین دلیل ما مدل جدیدی را طراحی کرده ایم.
مدیرعامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاد وام جدید مسکن خبر داد و گفت: در صورت تصویب این وام در مجلس، مردم با س گذاری ۲۰ میلیون تومان می توانند ۸۰ میلیون تومان وام مسکن ارزان قیمت دریافت کنند.
افزایش قدرت ید متقاضیان واقعی مسکن یکی از برنامه های مهم ت در چهار سال و نیم گذشته بوده است و بر این اساس تسهیلات بخش مسکن در این مدت از افزایش قابل توجهی برخوردار بود.
مشاور سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و وج مسکن از رکود بعد از پنج سال از دلایل رشد قیمت مسکن بود گفت:، چون مردم راجع به مسکن محتاط شده و هیجانی عمل نمی کنند رشد قیمت مسکن در ماه های آینده پیش بینی نمی شود.
رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ مسکن از تورم سبقت گرفته است، گفت: کاهش قدرت ید مردم به افزایش تقاضا برای ید و فروش واحدهای قدیمی ساز منجر شده است.
کارشناسان معتقدند صندوق مسکن یکم با ادامه روند فعلی، امکان حیات خود را از دست داده و حتی در صورت ادامه فعالیت، اثری در افزایش قدرت ید مسکن خانوار نخواهد داشت.
میزان به نقل از نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک نوشت: مسکن نسبت به سال گذشته ۵۵ درصد گران شده و این موضوع موجب کاهش قدرت ید مردم و افت معاملات در تیر و مرداد ماه سال جاری نسبت به ماه های ابت سال شده است.
مدیرعامل بانک مسکن از ارائه پیشنهاد وام جدید مسکن خبر داد و گفت: در صورت تصویب این وام در مجلس، مردم با س گذاری ۲۰ میلیون تومان می توانند ۸۰ میلیون تومان وام مسکن ارزان قیمت دریافت کنند.
راه و شهرسازی گفت: نرخ تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده به ۸ درصد رسیده و قدرت ید تسهیلات مسکن به قدر کافی افزایش پیدا کرده است.
راه و شهرسازی گفت: نرخ تسهیلات مسکن در بافت های فرسوده به ۸ درصد رسیده و قدرت ید تسهیلات مسکن به قدر کافی افزایش پیدا کرده است.
راه و شهرسازی با اشاره­ به این نکته که در ت یازدهم اتفاق مثبتی رخ داد نرخ سود مثبت شد یعنی تورم کمتر از نرخ سود بانکی است، گفت: ما به سمت افزایش قدرت ید مردم در بازار مسکن و سیاست تکمیل واحد ها رفته ایم.
مردم کرمان و راور در مجلس شورای ی با اشاره به اینکه سابق مسکن واژه "مسکن مهر" را مز ف عنوان کرد و خودش هم هیچ اقدامی انجام نداد گفت: تعیین تکلیف واحدهای نیمه کاره مسکن مهر مطالبه مردم…
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، در شرایطی حجم معاملات صورت گرفته در تیر با رشد ٢٣,٨ درصدی همراه بوده که قیمت ها در این مدت ٧ درصد گران تر شده است. حالا نگرانی ها نسبت به بازگشت دلالان به بازار مسکن قوت گرفته است.
وجود ۲. ۵ میلیون مسکن خالی، عدم جذ ت سرمایه گذاری، پایین بودن قدرت ید متقاضیان واقعی و نرخ بالای بهره بانکی چهار عامل طولانی شدن رکود مسکن عنوان می شود.
علی رغم آنکه نرخ سود تسهیلات ید مسکن از محل صندوق مسکن یکم کاهش یافته است، اما به دلیل آنکه قیمت مسکن در ماه های گذشته افزایش یافته، قدرت ید این وام در تهران کاهش چشمگیری داشته است.
یک کارشناس اقتصادشهری گفت: عرضه مسکن متناسب با قدرت یداران هنوز اجرا نشده است و با سیاست های انگیزشی می توان سمت تقاضا را تحریک کرد.
سخنگوی جبهه پایداری گفت: حقوق مردم باید در نظر گرفته شود، در اثر فرهنگ طاغوتی گری خان زاده ها قدرت گرفته اند.
کارشناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه قیمت مسکن این روزها به صورت حب افزایش یافته است و اگر مردم عجله ای برای ید مسکن ندارند از ید مسکن خودداری کنند، گفت: رشد قیمت مسکن در یکی ـ دو ماه گذشته بیشتر به خاطر سوداگری و سفته بازی بوده است.
مشاور سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه افزایش نرخ ارز و وج مسکن از رکود بعد از ۵ سال از دلایل رشد قیمت مسکن بود گفت: چون مردم راجع به مسکن محتاط شده و هیجانی عمل نمی کنند، رشد قیمت مسکن در ماه های آینده پیش بینی نمی شود.
مشاور سابق راه و شهرسازی گفت: زمانی که ارز به چند برابر قیمت رسید اتفاقی برای بودجه خانواده ها نیفتاد تا درآمد مردم هم چند برابر شود بنابراین در شرایطی که بازار مسکن دچار پرش قیمت شده مردم توان تطبیق قدرت ید خود با قیمت ها را ندارند و امروز هم شاهد آن هستیم که به رغم افزایش قیمت ها حجم معاملات خیلی بالا نرفته است.
کارشناس مسکن با تاکید بر ضرورت گذر از شیوه دریافت اطلاعات در بازار مسکن توسط مردم از روش های سنتی به روش های جدید، گفت: یکی از حقوق مردم این است که به اطلاعات شفاف بازار مسکن دسترسی کاملی داشته باشند.
بانک مسکن در واکنش به انتشار خبر"مرگ تدریجی صندوق مسکن یکم"اعلام کرد که با افزایش قابل توجه قیمت مسکن، صندوق پس انداز مسکن یکم همچنان کاراترین ابزار برای کمک به خانه دار شدن و ارتقای قدرت ید خانوارها در این زمینه است.
راه و شهرسازی با بیان اینکه مسکن با پسوند را قبول ندارم، گفت: اگر مردم در ساخت و تحویل ۵۰۰ هزار واحد مسکن مهر و ۴۰۰ هزار واحد جدید مشارکت کنند، چرخ تولید مسکن در کشور به حرکت در خواهد آمد. محمد…
ت یازدهم از منتقدان جدی طرح مسکن مهر بود اما برای حل مشکل مسکن از طرح مسکن اجتماعی رونمایی کرد طرحی که جزئیات آن به تازگی مورد تصویب نهایی قرار گرفت.
یک کارشناس بازار مسکن با تأکید بر اینکه افزایش قیمت های مسکن این روزها به صورت حب افزایش یافته است و اگر مردم عجله ای برای ید مسکن ندارند از ید مسکن خودداری کنند، گفت: رشد قیمت مسکن در یکی، دو ماه گذشته بیشتر به خاطر سوداگری و سفته بازی بوده است.
معاون راه و شهرسازی با بیان این که مردم از مسکن مهر استقبال ن د از تحت فشار مالی قرار داشتن مسکن مهر پردیس خبر داد و گفت: برای اتمام مسکن مهر پردیس ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
معاون راه و شهرسازی با بیان این که مردم از مسکن مهر استقبال ن د از تحت فشار مالی قرار داشتن مسکن مهر پردیس خبر داد و گفت: برای اتمام مسکن مهر پردیس ۲۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.
شب یلدای امسال متفاوت تر از سال های گذشته است. در حالی که طبقه مرفه جامعه این روزها در حال تدارک لاکچری ترین شب سال هستند، بسیاری از مردم حتی قدرت ید میوه را هم ندارند.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: تحریم ها ممکن است اثرات کوتاه مدتی بر روی بخش مسکن ایجاد کند اما منجر به گران تر شدن مسکن نخواهد شد، زیرا هم اکنون نیز قیمت ها بالاتر از توان مردم است.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: تحریم ها ممکن است اثرات کوتاه مدتی بر روی بخش مسکن ایجاد کند، اما منجر به گران تر شدن مسکن نخواهد شد، زیرا هم اکنون نیز قیمت ها بالاتر از توان مردم است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه سبد مسکن، متنوع است و هرگز نباید با یک معادله مجهول با آن برخورد کرد، گفت: واحدهای مس ی تولید شده با قدرت ید متقاضیان فاصله دارد.
دادگستری گفت: قدرت انتخاب و تغییر در دست مردم است و هیچ عنصری به جز مردم نه توان پیش بینی انتخابات را دارد و نه قدرت تغییر آن را بنابراین امروز قدرت در دست مردم است.
در حالی که گفته می شد قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری افزایشی خواهد بود، گزارش ها حاکی از این است که قیمت های امسال با قیمت های سال گذشته به دلیل نبود متقاضی جدی و پایین بودن قدرت ید تغییری نداشته است.
تبریز- ولی فقیه در آذربایجان شرقی بر ضرورت تقویت قدرت موشکی و دفاعی کشور تاکید کرد و گفت: پیشرفت هسته ای و افزایش قدرت دفاعی ایران باعث ترس دشمن می شود.
کارشناسان مسکن و فعالان بخش ساخت و ساز از ورود بانک های جدید به بازار اوراق تسهیلات مسکن و رفع انحصار از بانک عامل این بخش استقبال د.
رئیس انجمن انبوه سازان مسکن تهران گفت: رکود کنونی بازار مسکن حاکی از کاهش قدرت ید متقاضیان پس از افزایش ناگهانی قیمت ها بوده و پیش بینی می شود، این روند ادامه داشته باشد.
راه و شهرسازی با اشاره به هشت برابر شدن تسهیلات مسکن در ت یازدهم اعلام کرد: در نظر داریم به منظور افزایش قدرت ید خانوارها مدت بازپرداخت تسهیلات مسکن را افزایش دهیم.
معاون مسکن راه و شهرسازی از ۳ پیشنهاد این وزارتخانه به بانک مرکزی برای بالا بردن قدرت ید متقاضیان واقعی مسکن خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم طول مدت بازپرداخت تسهیلات ۸۰ مییلونی از ۱۲ به ۱۵ سال و نرخ سود آن کاهش یابد.
مدیر امور طرح و برنامه بانک مسکن در تشریح دلایل رشد پرداخت تسهیلات مسکن گفت: اگرچه حجم و تعداد معاملات مسکن در ماه های اخیر کاهش یافته، اما به دلیل افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت ید بر تعداد متقاضیان تسهیلات افزوده شده است.
حسام عقبایی درباره کاهش بی سابقه قیمت اوراق مسکن در بازار فرابورس و ورود بانک ملی ایران به بازار عرضه این اوراق بیان کرد: طرح ویژه مسکن بانک ملی ایران می تواند قدرت ید مردم را افزایش دهد و به نوعی انحصارشکنی…
راه و شهرسازی با بیان اینکه رشد تقاضا و عدم عرضه مسکن باعث می شود اقشار بی مسکن ۸۰ درصد درآمد خود را صرف اجاره بها کنند گفت:بحث قاطع مردم بحث مسکن است و سیاست های ما می تواند به تولید مسکن شتاب دهد.
بررسی بازار مسکن پایتخت حکایت از تغییر و تحول شرایط این بخش دارد، ترس از آینده نه چندان دور مسکن باعث شده تا مردم سخت به دنبال آن هستند تا پیش از شلیک توپ تحویل سال نو بتوانند خانه ای با توجه به درآمد خود یداری کنند.
سابق راه و شهرسازی نوشت: آیا اگر ۸۸۸۴۰ واحد مسکن مهر شهری و روستایی ساخته نمی شد و مردم در ساختمان غیرمسکن مهر و غیر مقاوم اسکان می یافتند ویرانی آن مسکن ها فاجعه ای مصیبت بار برای مردم به وجود نمی آورد ؟
مدیرعامل بانک مسکن با تشریح ۲ اقدام این بانک برای افزایش قدرت ید مردم در بازار، گفت: با پیشنهاد به بانک مرکزی محدودیت وام صندوق یکم برای واحدهای با عمر زیر ۱۵ سال برداشته می شود، ضمن این که سقف وام اوراق حق تقدم نیز افزایش می یابد.
عضو اتحادیه املاک گفت: با توجه به رشد قیمت و کاهش قدرت ید متقاضیان، سازنده ها واحدهای کوچک بسازند تا رکود مسکن طولانی نشود. ورود واسطه ها باعث شد تا قیمت مسکن در یک سال گذشته بیش از حد افزایش یابد.
مگر نه اینکه از سوی ت باید برنامه هایی برای بالا بردن قدرت یدمردم و کاهش قیمت مسکن لحاظ گردد، به اینجا که می رسد هر ی سنگ خود را به می زند و گرانی و روکود در بازار مسکن را به عوامل مختلف که بعضا ربطی به صورت حساب مسئله ندارد ربط می دهند.
کارشناس اقتصادی گفت: پیش بینی رکود در بازار مسکن و خودرو،دلار را نیز زمین گیر کرد.
براساس گزارش بانک مرکزی، بازار مسکن در ۴ سال گذشته با سقوط سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساخت و ساز، نیمه کاره ماندن مسکن مهر، رشد منفی و تحمیل گرانی مسکن و اجاره بها به مردم بوده است.
یک مقام مسئول در بانک عامل بخش مسکن گفت: یداران واقعی مسکن تا حد امکان در شرایط فعلی نسبت به ید اقدام نکنند چرا که روند فعلی حاکم بر بازار مسکن نمی تواند دوام داشته باشد.
عضو هیئت مدیره بانک مسکن جزئیات وام جدید مسکن را تشریح کرد.
معاون مسکن راه و شهرسازی از ۳ پیشنهاد این وزارتخانه به بانک مرکزی برای بالا بردن قدرت ید متقاضیان واقعی مسکن خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم طول مدت بازپرداخت تسهیلات ۸۰ میلیونی از ۱۲ به ۱۵ سال و نرخ سود آن کاهش یابد.
اقتصاد نیوز: برزگر، گفت: در چند سال اخیر قدرت ید مسکن در د های جامعه کاهش یافته و ت باید با افزایش تسهیلات و کاهش نرخ بازپرداخت این حوزه را تقویت کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ی با اشاره به کاهش قدرت ید مردم گفت: قدرت ید کنونی مردم به اندازه سال 90 هم نیست.
در دوره مدیریت عباس ی بر وزارت راه و شهرسازی، برنامه طرح جامع مسکن را دردستورکار قرارگرفت؛ طرحی که در ت قبل با مسکن مهر در نقاط مختلف کشور ظاهر شد ودر ت یازده و دوازده مسکن اجتماعی نام گرفت و البته هیچ زمان هم اجرایی نشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان این که رکود مسکن بحرانی شده است، گفت:بسیاری از واحدهای ساخته شده خالی از سکنه هستند چون حوزه مسکن دچار یک اشباع قیمتی شده که این وضعیت توان ید مسکن را از مردم گرفته است.
طرح مسکن اجتماعی، به عنوان برجسته ترین برنامه ت یازدهم در حوزه تأمین مسکن اقشار کم درآمد به واسطه تخصیص منابع مربوط به تکمیل طرح مسکن مهر، همچنان در حد یک طرح باقی ماند و اجرای آن به پس از مختومه شدن پرونده مسکن مهر موکول شد تا در آن زمان با استفاده از منابعی که به این طرح اختصاص می یابد به اضافه منابع برگشتی از طرح مسکن مهر اجرایی شود.
راه و شهرسازی با عدم پیگیری طرح مسکن مهر، درصدد اجرای طرح مسکن پیشگام است، باید دید که پس از اجرای این طرح، قضاوتهای مردم و تمردان بعدی در این باره چگونه خواهد بود؟
«سایه سنگین مسکن بر آینده راه و شهرسازی سایه انداخته است. عباس ی موضوع مسکن اجتماعی را مطرح کرد که پس از چهارسال، همچنان خاک می خورد».
راه و شهرسازی با اشاره به تکمیل پروژه های مسکن مهر گفت: افزایش سقف وام مسکن را در شورای پول و اعتبار مطرح می کنم اما به نظر من افزایش وام مسکن کمکی به افزایش توان ید مردم نمی کند.
دبیر کانون سراسری انبوه سازان مسکن کشور گفت: ت تلاش خود را در بحث پرداخت تسهیلات به مردم برای ید مسکن انجام داده، اما در حال حاضر به بن بستی تحت عنوان بن بست بانک مسکن رسیده است.