بیرالوند و هاشمی صاحب 2 طلا یک نقره و 2 برنز شدند

وزنه برداران دسته 102 کلیوگرم کشورمان چند مدال رنگارنگ ب د.
وزنه برداران دسته 102 کلیوگرم کشورمان چند مدال رنگارنگ ب د.
تهران-ایرنا- نمایندگان ایران در روز نخست رقابت های کشتی آزاد پنجمین دوره بازی های داخل سالن آسیا صاحب یک مدال طلا، یک مدال نقره و دو مدال برنز شدند.
در پایان رقابت های پنج وزن نخست کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان، تیم ایران توسط محسن مدهنی صاحب یک مدال طلا، مصطفی کایدخورده صاحب یک مدال نقره و سید مجتبی هاشمی صاحب یک مدال برنز شد.
در پایان رقابت های پنج وزن نخست کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان، تیم ایران توسط محسن مدهنی صاحب یک مدال طلا، مصطفی کایدخورده صاحب یک مدال نقره و سید مجتبی هاشمی صاحب یک مدال برنز شد.
در پایان رقابت های پنج وزن نخست کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان، تیم ایران توسط محسن مدهنی صاحب یک مدال طلا، مصطفی کایدخورده صاحب یک مدال نقره و سید مجتبی هاشمی صاحب یک مدال برنز شد.
آزادکاران نوجوان کشورمان در روز نخست رقابت های کشتی قهرمانی آسیا صاحب یک مدال نقره و یک برنز شدند.
عارف بهاروند و اشکان چراغی در روز نخست رقابت های پارا دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان به ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شدند.
نمایندگان کشورمان در روز نخست رقابت های کشتی آزاد بازی های داخل سالن آسیا، صاحب یک مدال طلا، یک نقره و دو مدال برنز شدند.
پرتابگران وزنه معلول ایران در چهارمین دوره بازی های کشورهای ی صاحب دو مدال نقره و برنز شدند تا تعداد مدالهای کاروان کشورمان به بیست و هفت برسد.
آزادکاران ایران به 3 مدال طلا، یک نقره و دو برنز در چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای ی دست یافتند.
آزادکاران ایران به 3 مدال طلا، یک نقره و دو برنز در چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای ی دست یافتند.
آزادکاران ایران به 3 مدال طلا، یک نقره و دو برنز در چهارمین دوره بازی های همبستگی کشورهای ی دست یافتند.
کاروان روئینگ ایران در رقابت های قهرمانی آسیا امروز صاحب 2 طلا، یک نقره و یک برنز شد.
نمایندگان ایران در روز نخست رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا صاحب 2 مدال طلا، 3 نقره و یک برنز شدند.
نمایندگان کشورمان در روز دوم رقابت های کشتی آزاد پیش وتان قهرمانی جهان صاحب 6 مدال طلا، 2 مدال نقره و 2 مدال برنز شدند.
نمایندگان ایران در روز نخست رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا صاحب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز شدند.
مسابقات شمشیربازی زیر ١٦ سال کاپ آزاد تایلند با ب دو مدال نقره و یک مدال برنز نمایندگان ایران همراه بود.
مسابقات شمشیربازی زیر ١٦ سال کاپ آزاد تایلند با ب دو مدال نقره و یک مدال برنز نمایندگان ایران همراه بود.
مسابقات شمشیربازی زیر ١٦ سال کاپ آزاد تایلند با ب دو مدال نقره و یک مدال برنز نمایندگان ایران همراه بود.
علی هاشمی به یک طلا، یک نقره و یک برنز و رضا بیرالوند به یک طلا و یک برنز در دسته ۱۰۲ کیلوگرم رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان دست یافتند.
آزادکاران نوجوان کشورمان در روز نخست رقابت های کشتی قهرمانی آسیا، صاحب یک مدال نقره و یک برنز شدند.
در مسابقات گروه نوجوانان تکواندو استان اصفهان، دختر گلپایگانی صاحب مدال نقره و برنز شدند.
نمایندگان ایران در روز نخست رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا صاحب 2 مدال طلا، 3 نقره و یک برنز شدند.
تیم منتخب کشتی آزاد نوجوانان کشورمان با ب ۳ مدال طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود در رقابت های بین المللی رومانی پایان داد.
در پایان رقابت های پنج وزن نخست کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان، تیم ایران توسط صاحب یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد.
تیم منتخب کشتی آزاد نوجوانان کشورمان با ب ۳ مدال طلا، یک نقره و یک برنز به کار خود در رقابت های بین المللی رومانی پایان داد. ت.
نمایندگان ایران صاحب سه مدال برنز و یک مدال نقره در روز نخست رقابت های کشتی آزاد قهرمانی آسیا شدند.
در دومین از روز از رقابت های کشتی آزاد نوجوانان جهان محمدرضا قیاسی طلایی شد، حسین زارع به مدال نقره رسید و محمد کریمی صاحب گردن آویز برنز شد.
همشهری آنلاین: ورزشکاران کشورمان در رقابت های بادی کلاسیک قهرمانی مردان آسیا در مغولستان صاحب ۴ مدال نقره و ۲ مدال برنز شدند.
در پایان رقابت دسته ۶۹ کیلوگرم رده های سنی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا، بیرالوند به دو مدال نقره دست یافت، سلطانی دو نشان برنز گرفت و دست زارعی از مدال کوتاه ماند.
همشهری آنلاین: تیم دوچرخه سواری تریال ایران در اولین حضور در مسابقات آسیایی صاحب دو مدال نقره و برنز شد.
همشهری آنلاین: در رقابت های کشتی با کمربند بخش آزاد داخل سالن آسیا در ترکمنستان یزدانی نقره گرفت، محمدی، عوض زاده، محمودی، مجدی و رحیمی صاحب مدال برنز شدند.
در پایان نخستین روز از اولین دوره مسابقات جام ریاست آفریقا، تکواندوکاران کشورمان موفق به ب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شدند.
در پایان نخستین روز از اولین دوره مسابقات جام ریاست آفریقا، تکواندوکاران کشورمان موفق به ب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شدند.
همشهری آنلاین: زهرا برناکی مدال برنز پرش طول و سید عرفان حسینی برنز پرتاب نیزه را ب د، بهزاد عزیزی هم صاحب مدال نقره پرتاب نیزه شد.
در دومین روز از رقابت های جودوی ن نایان و کم بینایان که در تاشکند ازب تان در حال برگزاری است، جودوکاران کشورمان موفق به ب یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز شدند.
در پایان نخستین روز پیکارهای کوراش قهرمانی جهان نمایندگان کشورمان موفق به ب یک نشان نقره و یک برنز شدند.
ورزشکاران کشورمان در پنجمین روز از بازی های آسیایی ۲۰۱۸ اندونزی به مصاف رقبای خود رفتند.
در پایان نخستین روز از اولین دوره مسابقات "جام ریاست فدراسیون جهانی" در آسیا تکواندوکاران کشورمان موفق به ب یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز شدند.
همشهری آنلاین: در مسابقات دو و میدانی ن نایان و کم بینایان بازی های کشورهای ی و در ماده پرتاب نیزه سجاد نیک پرست صاحب گردن آویز نقره شد و سید عرفان حسینی به مدال برنز دست یافت.
عباس فروتن و محمد نخودی به مدال نقره و برنز اوزان 85 و 69 کیلوگرم مسابقات پنج وزن نخست رقابت های کشتی آزاد نوجوانان جهان در یونان رسیدند.
عباس فروتن و محمد نخودی به مدال نقره و برنز اوزان 85 و 69 کیلوگرم مسابقات پنج وزن نخست رقابت های کشتی آزاد نوجوانان جهان در یونان رسیدند.
عباس فروتن و محمد نخودی به مدال نقره و برنز اوزان 85 و 69 کیلوگرم مسابقات پنج وزن نخست رقابت های کشتی آزاد نوجوانان جهان در یونان رسیدند.
همشهری آنلاین: ع کردستانی به مدال طلا دست یافت، مرضیه صدقی و فرشته مرادی نقره ای شدند و شهلا حدیدی و پروین مقدم نیز به مدال برنز رسیدند.
ملی پوشان اسکی ایران در رقابت های بین المللی ترکیه صاحب مدال های رنگارنگ شدند.
علی هاشمی به یک طلا، یک نقره و یک برنز و رضا بیرالوند به یک طلا و یک برنز در دسته ۱۰۲ کیلوگرم رقابت های وزنه برداری قهرمانی جهان دست یافتند.
در پایان رقابت های کاپ آزاد ازب تان جودوکاران نوجوان کشورمان موفق به ب یک نشان نقره و ۲ برنز شدند.
همشهری آنلاین: تیم ملی جودوی ن نایان و کم بینایان در دومین روز رقابت های قهرمانی آسیا - اقیانوسیه که در ازب تان برگزار می شود، صاحب یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز دیگر شد و در مجموع در رده سوم تیمی قرار گرفت.
در پایان رقابت های بین المللی کشتی فرنگی مجارستان، حسین شکری در وزن 85 کیلوگرم به مدال نقره رسید و علی رضا کارگر در وزن 59 کیلوگرم صاحب مدال برنز شد.
در مراسم اختتامیه بیست و نهمین دوره المپیاد جهانی زیست شناسی، برترین های این دوره معرفی شدند تیم ایران موفق به ب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد.
در پایان نخستین روز از اولین دوره مسابقات "جام ریاست فدراسیون جهانی" در آسیا تکواندوکاران کشورمان موفق به ب یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز شدند.
در پایان نخستین روز از اولین دوره مسابقات "جام ریاست فدراسیون جهانی" در آسیا تکواندوکاران کشورمان موفق به ب یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز شدند.
در پایان نخستین روز از اولین دوره مسابقات "جام ریاست فدراسیون جهانی" در آسیا تکواندوکاران کشورمان موفق به ب یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز شدند.
تهران - ایرنا - تکواندوکار وزن منهای 58 کیلوگرم ایران به مدال نقره رقابت های جایزه بزرگ لندن دست یافت تا پرونده تیم کشورمان در این مسابقات با دو مدال نقره و برنز بسته شود.

در پایان رقابت های بین المللی کشتی فرنگی مجارستان، حسین شکری در وزن 85 کیلوگرم به مدال نقره رسید و علی رضا کارگر در وزن 59 کیلوگرم صاحب گردن آویز برنز شد.

نوشته فرنگی کاران ایران با یک نقره و یک برنز به کار خود پایان دادند اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | parsfootball پدیدار شد.

آتن- ایرنا- در پایان رقابت های پنج وزن نخست کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی جهان، تیم ایران توسط محسن مدهنی صاحب یک مدال طلا، مصطفی کایدخورده صاحب یک مدال نقره و سید مجتبی هاشمی صاحب یک مدال برنز شد.
در مراسم اختتامیه بیست و نهمین دوره المپیاد جهانی زیست شناسی، برترین های این دوره معرفی شدند تیم ایران موفق به ب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز شد.
نمایندگان کشورمان در پنج وزن نخست رقابت های بین المللی کشتی جایزه بزرگ گرجستان به یک مدال طلا، یک نقره و سه برنز رسیدند.
در پایان رقابت دسته 69 کیلوگرم رده های سنی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا، بیرالوند با اختلاف اندک به دو مدال نقره دست یافت، سلطانی دو نشان برنز گرفت و زارعی دستش از مدال کوتاه ماند.


بهداد سلیمی و علی حسینی وزنه برداران کشورمان موفق به ب مدال نقره و برنز جهانی شدند.

اعضای تیم جوجیتسو ایران در بازیهای هنرهای رزمی آسیا موفق به ب یک نشان نقره و دو برنز شدند.
در پایان نخستین روز مسابقات دو و میدانی قهرمانی آسیا، سه دونده کرمانشاه به مصاف رقبای خود رفتند که حاصل تلاش دو نفر آن ها ب یک مدال طلا و یک نقره بود.
نمایندگان ایران در ماده پرتاب وزنه موفق به ب دو مدال نقره و برنز شدند.
عارف بهاروند و اشکان چراغی در روز نخست رقابت های پارا دو و میدانی قهرمانی جوانان جهان به ترتیب صاحب مدال نقره و برنز شدند.
همشهری آنلاین: سه ایران در پرتاب نیزه و کلاس های ادغامی f۵۶/۵۷ صاحب مدال های طلا، نقره و برنز شدند.
همشهری آنلاین: تیم های دونفره و چهرنفره کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان صاحب عناوین دوم و سوم شدند.
همشهری آنلاین: تیم های دونفره و چهرنفره کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا در قزاقستان صاحب عناوین دوم و سوم شدند.
تیم ملی وزنه برداری کشورمان در پایان روز ششم مسابقات قهرمانی جهان به ۳ نشان طلا، یک نقره و ۲ برنز دست یافت.
در پایان نخستین روز از دومین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان آسیا، هوگوپوشان کشورمان موفق به ب 5 مدال طلا، یک نقره و یک برنز این رقابت ها شدند.
در پایان نخستین روز از دومین دوره مسابقات قهرمانی نونهالان آسیا، هوگوپوشان کشورمان موفق به ب 5 مدال طلا، یک نقره و یک برنز این رقابت ها شدند.
تیم تکواندوی نونهالان کشورمان با ب ٣ مدال طلا، ٥ نقره و یک برنز به کار خود در مسابقات قهرمانی جهان پایان داد.
وزن ۸۵ کیلوگرم ایران با ش ت مقابل حریف روس به مدال نقره کشتی آزاد نوجوانان جهان بسنده کرد تا تیم ایران در پایان رقابت های ۵ وزن نخست به یک نقره و یک برنز برسد.
همشهری آنلاین: جوجیتسوکاران کشورمان به یک نشان نقره و دو نشان برنز دیگر در رقابت های داخل سالن آسیا در ترکمنستان دست یافتند. تاکنون تیم جوجیتسوی ایران در این مسابقات یک طلا، دو نقره و دو برنز ب کرده است.
همشهری آنلاین: در پایان مسابقات کشتی سنتی رقابت های داخل سالن آسیا در عشق آباد ترکمنستان تیم بانوان ایران صاحب یک مدال طلا، دو مدال نقره و سیزده مدال برنز شد.
در نخستین روز از مرحله چهارم مسابقات گرندپری در سال ۲۰۱۸ تکواندوکاران ایران یک نقره و یک برنز ب د.
تیم ملی امید دختران و پسران کشورمان ۶ طلا، ۴ نقره و ۲ برنز در مسابقات قهرمانی آسیا به دست آورد.
نمایندگان ایران در روز نخست رقابت های کشتی فرنگی نوجوانان قهرمانی آسیا صاحب ۲ مدال طلا، ۳ نقره و یک برنز شدند.
پرونده رقابت های وزنه برداری نوجوانان جهان با درخشش وزنه برداران سنگین وزن و ب یک طلا، یک نقره و یک برنز برای کاروان کشورمان بسته شد.
در پایان رقابت های کوراش بازی های آسیایی ۲۰۱۸، ملی پوشان کوراش کشورمان موفق به ب ۱ نشان طلا، ۱ نقره و ۲ برنز شدند.
در ادامه مرحله فینال رقابت های قهرمانی آسیا ملی پوشان ایران یک طلا، یک نقره و یک برنز دیگر ب د.
همشهری آنلاین: سالک و لسانی در مسابقات اسکیت فری استایل قهرمانی آسیا در کره جنوبی نقره ای شدند،عربی نشان برنز را از آن خود کرد.
رقابت های قایقرانی معلولان قهرمانی آسیا با ب 2 طلا، 4 نقره و 2 برنز توسط نمایندگان کشورمان ادامه یافت.
در پایان روز نخست از رقابتهای گرندپری انگلستان تیم ملی کشورمان به یک نشان نقره و یک برنز دست پیدا کرد.
در پایان رقابت دسته 69 کیلوگرم رده های سنی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا، بیرالوند با اختلاف اندک به دو مدال نقره دست یافت، سلطانی دو نشان برنز گرفت و زارعی دستش از مدال کوتاه ماند.
در پایان رقابت دسته 69 کیلوگرم رده های سنی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا، بیرالوند با اختلاف اندک به دو مدال نقره دست یافت، سلطانی دو نشان برنز گرفت و زارعی دستش از مدال کوتاه ماند.
در پایان رقابت دسته 69 کیلوگرم رده های سنی نوجوانان و جوانان قهرمانی آسیا، بیرالوند با اختلاف اندک به دو مدال نقره دست یافت، سلطانی دو نشان برنز گرفت و زارعی دستش از مدال کوتاه ماند.
تالوکاران تیم ووشوی جوانان ایران در آغاز مسابقات قهرمانی جوانان آسیا موفق به ب سه مدال (دو نقره و یک برنز) شدند.
مسابقات روز دوم رقابت های کشتی ساحلی قهرمانی جهان با ب ۲ مدال طلا، یک نقره و یک برنز و حضور دو کشورمان در دیدار فینال رده بزرگسالان پایان یافت.
همشهری آنلاین: در پایان مسابقات کشتی سنتی رقابت های داخل سالن آسیا در عشق آباد ترکمنستان، تیم مردان ایران صاحب سه مدال طلا، یک نقره و ده برنز شد.
نمایندگان کشورمان در رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام یارگین روسیه با ب یک مدال نقره و سه برنز به کار خود پایان دادند.
کاروان ایران در روز دهم بازی های آسیایی 2018 اندونزی صاحب دو مدال نقره و برنز شدند.
در پایان نخستین روز پیکارهای کوراش قهرمانی جهان،نمایندگان ایران موفق به ب 1نشان نقره و 1 برنز شدند.
همشهری آنلاین: دو و میدانی‎کاران ن نا و کم بینای ایران در تورنمنت تونس صاحب ۵ مدال طلا، ۶ نقره و ۳ برنز شدند.
همشهری آنلاین: در پایان نخستین روز پیکارهای کوراش قهرمانی جهان در ترکیه، نمایندگان کشورمان موفق به ب ۱ نشان نقره و ۱ برنز شدند.
نمایندگان کوراش ایران موفق به ب سه نقره و دو برنز از دهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان شدند.
در اولین روز از چهارمین دوره بازی های کشورهای ی- آذربایجان، کاروان ایران صاحب ٨ مدال (شامل 2 طلا، 2 نقره، ٤برنز) شد.
ملی پوشان ایران در دومین روز از رقابت های کیک بو ینگ بازی های داخل سالن آسیا به یک مدال طلا، یک نقره و یک برنز رسیدند.
همشهری آنلاین: رستگاری مدال نقره، قاسمی و کهریزی مدال برنز دوی ۴۰۰ متر آقایان را به دست آوردند.
نمایندگان کشورمان به مدال های نقره و برنز رقابت های دوی 200 متر مردان در بازی های پارآسیایی دست یافتند.
تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان ایران با یک طلا، یک نقره و ۳ برنز در جایگاه چهارم جهان قرار گرفت.
نمایندگان ایران در نخستین روز از رقابت های گ فوی قهرمانی جهان، یک مدال طلا، یک نقره و دو برنز ب د.
رقابت های روئینگ قهرمانی آسیا با ب سه طلا، یک نقره و یک برنز توسط پارو ن ایران پیگیری شد.
در ادامه مرحله فینال رقابت های قهرمانی آسیا ملی پوشان ایران یک طلا، یک نقره و یک برنز دیگر ب د.
رقابتهای دوومیدانی جام کازانف قزاقستان با ب ٣ طلا، یک نقره و ٤ برنز برای نمایندگان کشورمان همراه بود.