برنامه s p o editor collage maker v2

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

نرم افزار p o grid collage maker | ساخت آلبوم تصاویر با فوتو گرید برای اندروید ( نسخه premium بدون تبلیغ ) با برنامه p o grid – collage maker می توانید برای ع های خود آلبوم های متفاوتی طراحی کنید. با این برنامه می توانید کار […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

نرم افزار p o grid collage maker | ساخت آلبوم تصاویر با فوتو گرید برای اندروید ( نسخه premium بدون تبلیغ ) با برنامه p o grid – collage maker می توانید برای ع های خود آلبوم های متفاوتی طراحی کنید. با این برنامه می توانید کار […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

نرم افزار p o grid collage maker | ساخت آلبوم تصاویر با فوتو گرید برای اندروید ( نسخه premium بدون تبلیغ ) با برنامه p o grid – collage maker می توانید برای ع های خود آلبوم های متفاوتی طراحی کنید. با این برنامه می توانید کار […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

نرم افزار p o grid collage maker | ساخت آلبوم تصاویر با فوتو گرید برای اندروید ( نسخه premium بدون تبلیغ ) با برنامه p o grid – collage maker می توانید برای ع های خود آلبوم های متفاوتی طراحی کنید. با این برنامه می توانید کار […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

نرم افزار p o grid collage maker | ساخت آلبوم تصاویر با فوتو گرید برای اندروید ( نسخه premium بدون تبلیغ ) با برنامه p o grid – collage maker می توانید برای ع های خود آلبوم های متفاوتی طراحی کنید. با این برنامه می توانید کار […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه magisto video editor & maker | ویرایش و ساخت با مجیستو برای اندروید magisto video editor & maker بطور خ ر و کاملا رایگان ع ها و های شما را به های ویرایش شده بی نظیر تبدیل می کند، شما می توانید […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه magisto video editor & maker | ویرایش و ساخت با مجیستو برای اندروید magisto video editor & maker بطور خ ر و کاملا رایگان ع ها و های شما را به های ویرایش شده بی نظیر تبدیل می کند، شما می توانید […]

p o grid – collage maker یک نرم افزار عالی و پرطرفدار با بیش از 100 میلیون کاربر از سراسر دنیا از گروه برنامه نویسی roidapp در زمینه ی ساخت و ایجاد ع های خارق العاده ی کلاژ مخصوص سیستم عامل اندروید می باشد که ...

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pho.to lab pro p o editor | ویرایشگر متفاوت ع با صد ها افکت زیبا برنامه pho.to lab pro p o editor به شما ابزارهای لازم برای ساخت و ویرایش کامل تصاویر بر روی گوشی را می دهد. برنامه فوتو لب، آزمایشگاهی حرفه ای و متفاوت برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه apk editor | نرم افزار ویرایش بازی و برنامه های اندروید توسط برنامه پرطرفدار و محبوب apk editor می توانید به راحتی فایل های apk را مورد ویرایش قرار دهید. با برنامه فوق شما می توانید بوسیله گوشی خود و بدون داشتن دانش برنامه […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه apk editor | نرم افزار ویرایش بازی و برنامه های اندروید توسط برنامه پرطرفدار و محبوب apk editor می توانید به راحتی فایل های apk را مورد ویرایش قرار دهید. با برنامه فوق شما می توانید بوسیله گوشی خود و بدون داشتن دانش برنامه […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه apk editor | نرم افزار ویرایش بازی و برنامه های اندروید توسط برنامه پرطرفدار و محبوب apk editor می توانید به راحتی فایل های apk را مورد ویرایش قرار دهید. با برنامه فوق شما می توانید بوسیله گوشی خود و بدون داشتن دانش برنامه […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه apk editor | نرم افزار ویرایش بازی و برنامه های اندروید توسط برنامه پرطرفدار و محبوب apk editor می توانید به راحتی فایل های apk را مورد ویرایش قرار دهید. با برنامه فوق شما می توانید بوسیله گوشی خود و بدون داشتن دانش برنامه […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه pixomatic p o editor | ویرایش منحصر به فرد تصاویر با پی وماتیک برنامه pixomatic p o editor یک ویرایشگر جالب و خاص است که در ابتدا برای دستگاه های کمپانی اپل طراحی شده بود اما به تازگی این برنامه محبوب و پر طرفدار برای سیستم عامل […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه apk editor | نرم افزار ویرایش بازی و برنامه های اندروید توسط برنامه پرطرفدار و محبوب apk editor می توانید به راحتی فایل های apk را مورد ویرایش قرار دهید. با برنامه فوق که برای اولین بار توسط اندرویدیها کرک شده است شما می […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه apk editor | نرم افزار ویرایش بازی و برنامه های اندروید توسط برنامه پرطرفدار و محبوب apk editor می توانید به راحتی فایل های apk را مورد ویرایش قرار دهید. با برنامه فوق که برای اولین بار توسط اندرویدیها کرک شده است شما می […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه apk editor | نرم افزار ویرایش بازی و برنامه های اندروید توسط برنامه پرطرفدار و محبوب apk editor می توانید به راحتی فایل های apk را مورد ویرایش قرار دهید. با برنامه فوق که برای اولین بار توسط اندرویدیها کرک شده است شما می […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه p odirector p o editor app | ویرایشگر حرفه ای ع برای اندروید با برنامه p odirector p o editor app می توانید ع های خود را تبدیل به ع های حرفه ای کنید گویی که با دوربین های حرفه ای نظیر نی آنها را ثبت کرده اید. […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه p odirector p o editor app | ویرایشگر حرفه ای ع برای اندروید با برنامه p odirector p o editor app می توانید ع های خود را تبدیل به ع های حرفه ای کنید گویی که با دوربین های حرفه ای نظیر نی آنها را ثبت کرده اید. […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه p odirector p o editor app | ویرایشگر حرفه ای ع برای اندروید با برنامه p odirector p o editor app می توانید ع های خود را تبدیل به ع های حرفه ای کنید گویی که با دوربین های حرفه ای نظیر نی آنها را ثبت کرده اید. […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه p odirector p o editor app | ویرایشگر حرفه ای ع برای اندروید با برنامه p odirector p o editor app می توانید ع های خود را تبدیل به ع های حرفه ای کنید گویی که با دوربین های حرفه ای نظیر نی آنها را ثبت کرده اید. […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه p odirector p o editor app | ویرایشگر حرفه ای ع برای اندروید با برنامه p odirector p o editor app می توانید ع های خود را تبدیل به ع های حرفه ای کنید گویی که با دوربین های حرفه ای نظیر نی آنها را ثبت کرده اید. […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه p odirector p o editor app | ویرایشگر حرفه ای ع برای اندروید با برنامه p odirector p o editor app می توانید ع های خود را تبدیل به ع های حرفه ای کنید گویی که با دوربین های حرفه ای نظیر نی آنها را ثبت کرده اید. […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه p odirector p o editor app | ویرایشگر حرفه ای ع برای اندروید با برنامه p odirector p o editor app می توانید ع های خود را تبدیل به ع های حرفه ای کنید گویی که با دوربین های حرفه ای نظیر نی آنها را ثبت کرده اید. […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه p odirector p o editor app | ویرایشگر حرفه ای ع برای اندروید با برنامه p odirector p o editor app می توانید ع های خود را تبدیل به ع های حرفه ای کنید گویی که با دوربین های حرفه ای نظیر نی آنها را ثبت کرده اید. […]

برنامه slideshow maker: ساخت اسلایدشو از ع ها و تصاویر - زوم اپ

slideshow maker اپلیکیشنی جذاب برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید از ع ‌های خود اسلایدشوهای موزیکال بسازید.

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه kinemaster – pro video editor | ویرایشگر حرفه ای کاین مستر برای اندروید با برنامه kinemaster pro – video editor می توانید گوشی خود را به یک ویرایشگر حرفه ای برای ویدیو ها تبدیل کنید. با استفاده از این برنامه شما می توانید شروع […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه kinemaster – pro video editor | ویرایشگر حرفه ای کاین مستر برای اندروید با برنامه kinemaster pro – video editor می توانید گوشی خود را به یک ویرایشگر حرفه ای برای ویدیو ها تبدیل کنید. با استفاده از این برنامه شما می توانید شروع […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه kinemaster – pro video editor | ویرایشگر حرفه ای کاین مستر برای اندروید با برنامه kinemaster pro – video editor می توانید گوشی خود را به یک ویرایشگر حرفه ای برای ویدیو ها تبدیل کنید. با استفاده از این برنامه شما می توانید شروع […]

برنامه ringtone maker: ساخت رینگتون در اندروید - زوم اپ

ringtone maker اپلیکیشنی برای ساخت رینگتون از موسیقی‌ها است که به کمک آن می‌توانید ابزار کاملی برای کار با فایل‌های صوتی در اختیار داشته باشید.

برنامه ringtone maker 2017: ساخت رینگتون و زنگ تماس - زوم اپ

ringtone maker 2017 اپلیکیشنی برای گوشی‌های اندروید است که به کمک آن می‌توانید فایل‌های صوتی خود را برش دهید و به عنوان زنگ تماس استفاده کنید.

برنامه p oshake: ساخت تصاویر collage با تکان دادن گوشی - زوم اپ

p oshake اپلیکیشنی برای گوشی‌های موبایل است که به کمک آن می‌توانید به آسان‌ترین شکل ممکن اقدام به ساخت تصاویر collage کنید.

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه layout from instagram: collage | ساخت کلاژ های زیبا با برنامه layout برای اندروید layout from instagram یک برنامه جدید برای ترکیب ع ها کنار یکدیگر می باشد که توسط سازندگان برنامه اینستاگرام ارائه شده است و امکانات فوق العاده ای برای ساخت ع […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه layout from instagram: collage | ساخت کلاژ های زیبا با برنامه layout برای اندروید layout from instagram یک برنامه جدید برای ترکیب ع ها کنار یکدیگر می باشد که توسط سازندگان برنامه اینستاگرام ارائه شده است و امکانات فوق العاده ای برای ساخت ع […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه پریسما prisma – art p o editor | ساخت تصاویر هنری با پریسما برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) با این برنامه متفاوت تبدیل به یک هنرمند واقعی شوید! برنامه پریسما prisma امکانات فوق العاده و بی نظیری در اختیار شما […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه پریسما prisma – art p o editor | ساخت تصاویر هنری با پریسما برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) با این برنامه متفاوت تبدیل به یک هنرمند واقعی شوید! برنامه پریسما prisma امکانات فوق العاده و بی نظیری در اختیار شما […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه پریسما prisma – art p o editor | ساخت تصاویر هنری با پریسما برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) با این برنامه متفاوت تبدیل به یک هنرمند واقعی شوید! برنامه پریسما prisma امکانات فوق العاده و بی نظیری در اختیار شما […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه پریسما prisma – art p o editor | ساخت تصاویر هنری با پریسما برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) با این برنامه متفاوت تبدیل به یک هنرمند واقعی شوید! برنامه پریسما prisma امکانات فوق العاده و بی نظیری در اختیار شما […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه پریسما prisma – art p o editor | ساخت تصاویر هنری با پریسما برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) با این برنامه متفاوت تبدیل به یک هنرمند واقعی شوید! برنامه پریسما prisma امکانات فوق العاده و بی نظیری در اختیار شما […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه airbrush easy p o editor | ثبت زیباترین ع های سلفی با برنامه ایربراش! اگر می خواهید تنها در چند قدم ساده و با قابلیت تنظیم و دسترسی به تمام جزئیات ویرایش، زیباترین ع های پرتره را از آن خود کنید قطعا برنامه airbrush easy […]

actiondirector video editor جزو برترین برنامه های ویرایش فایل های ویدئویی در دستگاه های اندرویدی می باشد که توسط شرکت معروف و معتبر cyberlink.com منتشر شده است...
برنامه s p o editor: مجموعه ابزار عالی برای عاشقان ع و سلفی

s p o editor برنامه‌ای همه‌کاره برای ویرایش تصاویر است که در آن می‌توانید مدل‌های موی متنوع برای خود انتخاب کنید، ریش یا لنز بگذارید، تصاویر کلاژ و pip بسازید و های جذ روی ع ‌ها اعمال کنید.

برنامه ringtone maker pro: ساخت رینگتون و زنگ تماس در اندروید - زوم اپ

ringtone maker pro اپلیکیشنی برای ویرایش فایل‌های صوتی و ساخت رینگتون است که به کمک آن می‌توانید ابزار کاملی برای کار با فایل‌های صوتی در اختیار داشته باشید.

برنامه logo maker: طراحی ساده و آسان لوگوهای حرفه ای در موبایل - زوم اپ

logo maker اپلیکیشنی برای اندروید، آی‌او‌اس و ویندوزموبایل است که با آن می‌توانید لوگوهایی ساده، اما حرفه‌ای طراحی کنید.

برنامه animal eyes maker: ترکیب و ساخت تصویر کلاژ از چشم انسان و حیوان - زوم اپ

animal eyes maker اپلیکیشنی برای گوشی‌های آیفون است که به کمک آن می‌توانید چشمان خود را با چشمان زیبا و خاص برخی حیوانات ترکیب کنید.

logo maker plus اپلیکیشنی برای اندروید است که به کمک آن می توانید بدون نیاز به دانش یا تخصص، لوگوهای جذاب و زیبا طراحی کنید.

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه cyberlink powerdirector video editor | ویرایش و ساخت ویدئو های حرفه ای با سایبرلینک یکی از حرفه ای ترین و بهترین برنامه های ویرایش ویدئو که پیش از این در کامپیوتر ها کاربرد داشت برای گوشی و تبلت های اندرویدی نیز عرضه شده است […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه cyberlink powerdirector video editor | ویرایش و ساخت ویدئو های حرفه ای با سایبرلینک یکی از حرفه ای ترین و بهترین برنامه های ویرایش ویدئو که پیش از این در کامپیوتر ها کاربرد داشت برای گوشی و تبلت های اندرویدی نیز عرضه شده است […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه cyberlink powerdirector video editor | ویرایش و ساخت ویدئو های حرفه ای با سایبرلینک یکی از حرفه ای ترین و بهترین برنامه های ویرایش ویدئو که پیش از این در کامپیوتر ها کاربرد داشت برای گوشی و تبلت های اندرویدی نیز عرضه شده است […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه cyberlink powerdirector video editor | ویرایش و ساخت ویدئو های حرفه ای با سایبرلینک یکی از حرفه ای ترین و بهترین برنامه های ویرایش ویدئو که پیش از این در کامپیوتر ها کاربرد داشت برای گوشی و تبلت های اندرویدی نیز عرضه شده است […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه cyberlink powerdirector video editor | ویرایش و ساخت ویدئو های حرفه ای با سایبرلینک یکی از حرفه ای ترین و بهترین برنامه های ویرایش ویدئو که پیش از این در کامپیوتر ها کاربرد داشت برای گوشی و تبلت های اندرویدی نیز عرضه شده است […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه cyberlink powerdirector video editor | ویرایش و ساخت ویدئو های حرفه ای با سایبرلینک یکی از حرفه ای ترین و بهترین برنامه های ویرایش ویدئو که پیش از این در کامپیوتر ها کاربرد داشت برای گوشی و تبلت های اندرویدی نیز عرضه شده است […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه cyberlink powerdirector video editor | ویرایش و ساخت ویدئو های حرفه ای با سایبرلینک یکی از حرفه ای ترین و بهترین برنامه های ویرایش ویدئو که پیش از این در کامپیوتر ها کاربرد داشت برای گوشی و تبلت های اندرویدی نیز عرضه شده است […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه cyberlink powerdirector video editor | ویرایش و ساخت ویدئو های حرفه ای با سایبرلینک یکی از حرفه ای ترین و بهترین برنامه های ویرایش ویدئو که پیش از این در کامپیوتر ها کاربرد داشت برای گوشی و تبلت های اندرویدی نیز عرضه شده است […]

مقایسه عملکرد رونالدو و آگوئرو در سال 2018

مروری بر عملکرد رونالدو و آگوئرو در سال 2018 را مشاهده خواهید کرد.

نوشته وقتی رونالدو و مسی هم به گرد پای ستاره منچستر نمی رسند! اولین بار در پارس فوتبال | خبرگزاری فوتبال ایران | parsfootball پدیدار شد.

filmorago – free video editor را می توان یک برنامه ویرایش فایل های ویدئویی کم نظیر بدون قرار دادن واتر مارک و محدودیت زمانی بر روی آن ها برای اندروید دانست که به صورت رایگان همراه با پرداخت درون شبکه توسط استودیو برنامه سازی wondershare software (h.k.) co., ltd در گوگل پلی منتشر شده است.
filmorago – free video editor را می توان یک برنامه ویرایش فایل های ویدئویی کم نظیر بدون قرار دادن واتر مارک و محدودیت زمانی بر روی آن ها برای اندروید دانست که به صورت رایگان همراه با پرداخت درون شبکه توسط استودیو برنامه سازی wondershare software (h.k.) co., ltd در گوگل پلی منتشر شده است.
polarr p o editor یکی دیگر از جدیدترین، بهترین و محبوب ترین برنامه های ویرایشگر تصویر برای دستگاه های اندرویدی است که توسط استودیوی polarr, inc به صورت رایگان در گوگل پلی عرضه شده ...
polarr p o editor یکی دیگر از جدیدترین، بهترین و محبوب ترین برنامه های ویرایشگر تصویر برای دستگاه های اندرویدی است که توسط استودیوی polarr, inc به صورت رایگان در گوگل پلی عرضه شده...
windows movie maker
windows movie maker یکی از ابزارهای مفید ویندوز برای علاقمندان به است. اما گاهی به ناگاه این سرویس متوقف می شود. روش حل مشکل آن به شرح زیر است
autotagger – tag editor pro unlocked برنامه ای کاملا حرفه ای و قدرتمند برای ویرایش خ ر برچسب فایل های صوتی در سیستم عامل اندروید می باشد که توسط sergey chuprin توسعه و منتشر شده است.
زوم اپ: wallpaper maker؛ اپلیکیشن ایجاد تصویر پس زمینه آیپد و آیفون

با اپلیکیشن wallpaper maker، تصاویر پس‌زمینه‌ی سفارشی و شخصی‌سازی شده مورد نظر خود را بسازید و از آن لذت ببرید. 

با استفاده از نرم افزار p o editor می توانید تصاویر خود را به سرعت ، آسان و حرفه ای در گوشی خود ویرایش کنید.

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه filmorago | ویرایش حرفه ای ویدئو ها با برنامه وراگو برنامه filmorago یک نرم افزار کارامد و لذت بخش برای ویرایش ویدئو ها است که برخلاف برنامه های مشابه، لوگوی برنامه را بر روی کلیپ های ویرایش شده قرار نمی دهد و محدودیت زمانی […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

برنامه filmorago | ویرایش حرفه ای ویدئو ها با برنامه وراگو برنامه filmorago یک نرم افزار کارامد و لذت بخش برای ویرایش ویدئو ها است که برخلاف برنامه های مشابه، لوگوی برنامه را بر روی کلیپ های ویرایش شده قرار نمی دهد و محدودیت زمانی […]

زبان برنامه نویسی اس کیو ال و یا به زبان لاتین sql، یکی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی تحت وب می باشد که تمامی وب سایت ها برای افزایش، کاهش، تغییر و یا نگهداری از داده های خود از این زبان برنامه نویسی استفاده می کنند.
videoshop – video editor full unlocked مجموعه ای از ابزار قدرتمند برای ویرایش فایل های ویدئویی می باشد که توسط استدیو appsolute inc برای اندروید منتشر شده است.

وای فای ریپیتر ، پاوربانک و اسپیکر بلوتوثی جدید شیائومی

کمپانی شیائومی امروز از محصولات جدید خود برای بازار هند رونمایی کرد که شامل نسل جدید وای فای ریپیتر (mi wi-fi repeater 2)، اسپیکر بلوتوثی mi bluetooth speaker mini، پاور بانک 10 هزار میلی آمپری mi power bank 2 و 20 هزار میلی آمپری mi power bank 2 می شود. در ادامه بیشتر با این محصولات آشنا میشویم. ...

نوشته شیائومی از پاور بانک، اسپیکر بلوتوثی و وای فای ریپیتر جدید خود رونمایی کرد اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

6 خودرو جدید اوپل برای بازار ایران

6 خودرو جدید اوپل که در راس آنها مدل اینسیگنیا گرند اسپورت (opel insignia grand sport) قرار دارد توسط شرکت ساپرا موتور به ایران خواهند آمد. در این مقاله با این اتومبیل ها آشنا خواهیم شد. اوپل 3 سال پیش همراه با شرکت توان خودرو جی که نمایندگی مرکزی آن در اصفهان دایر بود، به بازار ...

نوشته با 6 خودرو جدید اوپل برای بازار ایران آشنا شوید؛ از هاچ بک تا سدان، کوپه و شاسی بلند اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

محصولات جدید لنوو در tech world 2017

لنوو با حضور در نمایشگاه tech world شانگهای 2017 از یک هدست واقعیت افزوده مستقل مفهومی، یک اسپیکر پروژکتور هوشمند و یک دستیار مجازی رونمایی کرده است. در ادامه بیشتر با این محصولات مفهومی آشنا خواهیم شد. ماه مارس امسال لنوو رسما آزمایشگاه هوش خود را راه اندازی کرد. این آزمایشگاه شامل بیش از ...

نوشته محصولات لنوو در tech world 2017؛ هدست واقعیت افزوده مستقل ، دستیار مجازی و غیره اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

اگر بخواهیم یکی از قدرتمندترین، پرطرفدارترین و بهترین برنامه ویرایش افکت گذاری ع را برای سیستم عامل اندروید معرفی کنیم که با دارا بودن امکانات بی نظیر شما را متعجب سازد بدون شک اپلیکیشن pho.to lab pro این شایستگی را دارد که از آن به عنوان قدرتمندترین برنامه ی ویرایش تصویر یاد شود!

شکلات

شکلات یکی از خوراکی های لذیذ، پرطرفدار و انرژی زا است که همه شما حداقل یک بار از آن استفاده کرده اید. اما آیا با روش تهیه و تولید این ماده غذایی خوشمزه آشنا هستید؟ شکلات به خوراکی های مشتق از کاکائو گفته می شود.ویکیپدیا تقریبا تمام شکلات دنیا در کارخانه های صنعتی بزرگ توسط چهار یا پنج شرکت تولید می شود؛ ولی ...

نوشته با مراحل هیجان انگیز تهیه و تولید شکلات از ابتدا تا انتها آشنا شوید اولین بار در گجت نیوز. پدیدار شد.

ارتقای امنیت و سلامت جان شهروندان به عنوان یکی از اصلی ترین برنامه پیش روی اعضای شورای ی شهر پردیس مورد توجه این مجموعه قرار داشته و دارد.

بزرگترین سازنده تراشه در دنیا

به گفته تحلیلگران مرکز ژاپنی “nomura securities”، هم اکنون سامسونگ در یک قدمی ب جایگاه بزرگترین سازنده تراشه در دنیا قرار گرفته و می تواند بعد از سال ها، اینتل را مغلوب خود کند. اگرچه چندین سال متوالی ست که اینتل به عنوان بزرگترین سازنده تراشه در دنیا شناخته می شود، اما پیش بینی می شود فروش تراشه های نیمه هادی سامسونگ در ...

نوشته سامسونگ در یک قدمی اینتل برای ب جایگاه بزرگترین سازنده تراشه در دنیا اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.


ممکن است فکر کنید پتاسیم یک ماده معدنی برای کمک به حفظ تعادل الکترولیت و نه رشد عضلات محسوب می شود.…

asre khodro - swedish truck maker scania has signed an agreement to deliver 1,350 buses to iran where prime minister stefan lofven visited with his largest business team to the country ever.
سرمربی سپیدرود آ ین بار به عنوان دروازه بان پگاه مقابل قلعه نویی قرار گرفت.
مردم روستای سیاهبند شهرستان پردیس شب گذشته به اجرای عزاداری سنتی و مراسم وداع با ماه صفر پرداختند.
مردم روستای سیاهبند شهرستان پردیس شب گذشته به اجرای عزاداری سنتی و مراسم وداع با ماه صفر پرداختند.
asre khodro - the french maker of peugeot, citroen and ds cars shrugged off the woes hanging over its german rivals as cost cuts and a revamped lineup of pricier models lifted profits and boosted shares…


جمعی از هنرمندان امروز ۱۷ مرداد روز خبرنگار را به خبرنگاران رسانه ها تبریک گفتند.

سرویس مپ میکر گوگل، که به کاربران امکان اضافه و ویرایش نقشه های گوگل را می داد، برای همیشه تعطیل شد.
مردم تهران عصر امروز با حضور در دفتر خانه ملت شهرستان پردیس با تعدادی از مسئولان این شهرستان دیدار و گفت وگو کرد.
اولین جلسه شورای اداری پردیس با حضور فرماندار جدید و دو مردم تهران در مجلس برگزار شد
آی‌تی‌ایران : امروزه بسیاری از افراد مدت‌های طولانی را پشت سیستم کامپیوتر خود صرف می‌کنند یا اینکه همواره به اسمارت‌فون‌های خود خیره می‌شوند. حقیقت این است که بیشتر زمانی که به کامپیوتر یا اسمارت‌فون اختصاص می‌دهیم اکثرا صرف مرور اینترنت از طریق مرورگرها می‌شود. به‌همین دلیل برنامه‌نویسان علاوه بر جنبه‌های اصلی مرور وب از جمله امنیت، رابط کاربری و کاربردی‌بودن نرم‌افزارها، قصد دارند تنوع و سرگرمی را به اشکال مختلف برای کاربران فراهم کنند.
یکی از این کمپانی‌ها گوگل است که به وسیله مرورگر محبوب خود یعنی کروم توانسته خدمات قابل‌توجهی را به کاربرانش ارائه دهد. حال قصد داریم راجع‌به پروژه جدیدی صحبت کنیم که می‌توان آن را در مرورگر کروم اجرا کرد. این پروژه در اصل با یکی از اپلیکیشن‌های تحت‌وب با نام song maker تلفیق شده است. اپلیکیشن song maker توسط شرکت lab ساخته شده که به کاربران امکان ساخت موزیک به ساده‌ترین و جذاب‌ترین شکل ممکن را می‌دهد. این ابزار گوگل به کاربران این امکان را می‌دهد حتی بدون داشتن آشنایی با نحوه ساخت موزیک بتوانند موسیقی‌های مختلف را تنها با کشیدن اشکال مختلف از طریق ماوس بر روی صفحه اصلی این برنامه خلق کنند.
 
کافی است کاربر کمی با این ابزار تمرین کند و پس از آگاهی از نحوه کار با آن، قطعه‌های موسیقی جالبی خلق کند. برای شروع کار ابتدا باید به آدرس این پروژه گوگل برویم، سپس از طریق ماوس و با استفاده از یکی از دو آلات موسیقی که به کاربر پیشنهاد می‌شود درون تصاویری را که روی صفحه نمایان می‌شوند طراحی کنیم. ضمنا نتایج حرکت ماوس بر روی صفحه نیز به‌صورت لحظه‌ای شنیده می‌شود و جالب‌تر اینکه کاربر می‌تواند با استفاده از میکروفن حتی صدای خود را به قطعه موسیقی که تولید کرده، اضافه کند. پس از اتمام کار، این ابزار لینکی اختصاصی را در اختیارمان قرار می‌دهد تا از این طریق شا ار موسیقی را که خلق کرده‌ایم از طریق شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان با دیگران به اشتراک بگذاریم. البته ناگفته نماند این ابزار را نباید با برنامه‌های حرفه‌ای ساخت موزیک اشتباه گرفت.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس امروز به طور سرزده از مدارس پردیس بازدید و با معلمان این منطقه دیدار و گفت وگو کرد.
امروز با حضور نمایندگان مجلس، فرماندار و روسای ادارات جلسه ای برای پیگیری وضعیت مسکن مهر پردیس تشکیل شد.
جشنواره استعدادی شهرستان پردیس با حضور مسئولان ورزشی و پیش وتان این رشته ورزشی در پردیس برگزار شد.
picsart – p o studio کامل ترین، بهترین و قدرتمندترین و پرطرفدارترین اپلکییشن ویرایش تصویر (p o editor) برای اندروید می باشد که با بیش از 70 میلیون بار و با دارا بودن امتیاز 4.4 از 5.0 در پلی استور محبوب ترین فوتو ادیتور به شمار می رود...
یکی از پر کاربرد ترین شیوه های نمایش گذر زمان در مستند سازی، ساخت ویدئو هایی با عنوان تایم لپس می باشد؛ این گونه از ویدئو ها و برداری، سرعت پخش را افزایش داده و چندین ساعت را تنها در چند ثانیه به نمایش می گذارد.
از میان ۱۰۵ مجوز صادر شده برای هیئات مذهبی شهرستان پردیس تنها ۲۰ مجوز متعلق به مساجد است و مابقی توسط خود مردم اداره می شوند که این مسئله احتمال وقوع اتفاقات و مسائل مختلف را در بر خواهد داشت.
هر ساله در کنفرانس max، شرکت adobe از تکنولوژی های جدید خود که در آینده در نرم افزارهایی مانند فوتوشاپ یا پریمیر به کار می روند رونمایی می کند. این دموها به ما نمایی از ابزار جادویی content aware fill می دهد که به طور اتوماتیک آبجکت ها را بعد از ویرایش جایگزین می کند.[ادامه مطلب]
هر پنج ک دای شهرداری تهران، برنامه خود را به شورا ارائه کرده اند. مختصربودن برنامه مرعشی، صحافیِ قطعِ بیاضی برنامه ، برنامه دوجلدی مهرعلیزاده و اسلوگان (شعار تبلیغاتی) برنامه افشانی، از نکات جالب…