بازی بیگ بنگ ریسینگ big bang racing v3 6

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی big bang racing | بازی مسابقه انفجار بزرگ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) به جمع موجودات بیگانه بپیوندید تا گذشته مورد علاقه انسان ها را کشف کنید. اما با مسابقه ! در بازی big bang racing شما می توانید در مسابقه […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی big bang racing | بازی مسابقه انفجار بزرگ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) به جمع موجودات بیگانه بپیوندید تا گذشته مورد علاقه انسان ها را کشف کنید. اما با مسابقه ! در بازی big bang racing شما می توانید در مسابقه […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی big bang racing | بازی مسابقه انفجار بزرگ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) به جمع موجودات بیگانه بپیوندید تا گذشته مورد علاقه انسان ها را کشف کنید. اما با مسابقه ! در بازی big bang racing شما می توانید در مسابقه […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی big bang racing | بازی مسابقه انفجار بزرگ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) به جمع موجودات بیگانه بپیوندید تا گذشته مورد علاقه انسان ها را کشف کنید. اما با مسابقه ! در بازی big bang racing شما می توانید در مسابقه […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی csr racing 2 | بازی جذاب سی اس آر ریسینگ ۲ با گرافیک hd یکی از برترین و گرافیکی ترین بازی های اندروید ( به همراه فایل دیتا ) بازی سی اس آر ریسینگ csr racing 2 سری جدید بازی معروف csr racing برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی csr racing 2 | بازی جذاب سی اس آر ریسینگ ۲ با گرافیک hd یکی از برترین و گرافیکی ترین بازی های اندروید ( به همراه فایل دیتا ) بازی سی اس آر ریسینگ csr racing 2 سری جدید بازی معروف csr racing برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی csr racing 2 | بازی جذاب سی اس آر ریسینگ ۲ با گرافیک hd یکی از برترین و گرافیکی ترین بازی های اندروید ( به همراه فایل دیتا ) بازی سی اس آر ریسینگ csr racing 2 سری جدید بازی معروف csr racing برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی csr racing 2 | بازی جذاب سی اس آر ریسینگ ۲ با گرافیک hd یکی از برترین و گرافیکی ترین بازی های اندروید ( به همراه فایل دیتا ) بازی سی اس آر ریسینگ csr racing 2 سری جدید بازی معروف csr racing برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی csr racing 2 | بازی جذاب سی اس آر ریسینگ ۲ با گرافیک hd یکی از برترین و گرافیکی ترین بازی های اندروید ( به همراه فایل دیتا ) بازی سی اس آر ریسینگ csr racing 2 سری جدید بازی معروف csr racing برای […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی csr racing 2 | بازی جذاب سی اس آر ریسینگ ۲ با گرافیک hd یکی از برترین و گرافیکی ترین بازی های اندروید ( به همراه نسخه مود شده و فایل دیتا ) بازی سی اس آر ریسینگ csr racing 2 سری جدید بازی […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی csr racing 2 | بازی جذاب سی اس آر ریسینگ ۲ با گرافیک hd یکی از برترین و گرافیکی ترین بازی های اندروید ( به همراه نسخه مود شده و فایل دیتا ) بازی سی اس آر ریسینگ csr racing 2 سری جدید بازی […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی csr racing 2 | بازی جذاب سی اس آر ریسینگ ۲ با گرافیک hd یکی از برترین و گرافیکی ترین بازی های اندروید ( به همراه نسخه مود شده و فایل دیتا ) بازی سی اس آر ریسینگ csr racing 2 سری جدید بازی […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی ریل ریسینگ real racing 3 | بازی مسابقه واقعی ۳ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) بازی real racing 3 نام بازی فوق العاده ای از electronic arts inc است و شما می توانید وارد مسابقات بسیار هیجان انگیز و جذاب اتومبیل […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی ریل ریسینگ real racing 3 | بازی مسابقه واقعی ۳ برای اندروید ( به همراه نسخه مود و مگامود ) بازی real racing 3 نام بازی فوق العاده ای از electronic arts inc است و شما می توانید وارد مسابقات بسیار هیجان انگیز و جذاب […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی ریل ریسینگ real racing 3 | بازی مسابقه واقعی ۳ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) بازی real racing 3 نام بازی فوق العاده ای از electronic arts inc است و شما می توانید وارد مسابقات بسیار هیجان انگیز و جذاب اتومبیل […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی ریل ریسینگ real racing 3 | بازی مسابقه واقعی ۳ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) بازی real racing 3 نام بازی فوق العاده ای از electronic arts inc است و شما می توانید وارد مسابقات بسیار هیجان انگیز و جذاب اتومبیل […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sr: racing | بازی مسابقه ای اس آر ریسینگ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) با بازی sr: racing تبدیب به پادشاه خیابان ها شوید و آدرنالین خون خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانید! سوار بر بهترین ماشین های […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sr: racing | بازی مسابقه ای اس آر ریسینگ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) با بازی sr: racing تبدیب به پادشاه خیابان ها شوید و آدرنالین خون خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانید! سوار بر بهترین ماشین های […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sr: racing | بازی مسابقه ای اس آر ریسینگ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) با بازی sr: racing تبدیب به پادشاه خیابان ها شوید و آدرنالین خون خود را به بیشترین مقدار ممکن برسانید! سوار بر بهترین ماشین های […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی gx racing | بازی موتور سواری جی ای ریسینگ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) این بازی فوق اعاده را می توان یکی از بهترین و مهیج ترین بازی های موتور سواری دانست که با وجود موانع و رقیبان چالش برانگیز […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی gx racing | بازی موتور سواری جی ای ریسینگ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) این بازی فوق اعاده را می توان یکی از بهترین و مهیج ترین بازی های موتور سواری دانست که با وجود موانع و رقیبان چالش برانگیز […]

بازی ready steady bang

طی چندین مقاله قصد داریم بهترین بازی های چندنفره موبایلی را به شما معرفی کنیم. در این مجموعه مقالات سعی شده به عناوین جدیدی پرداخته شود که شما در آن ها بتوانید با چند نفر دیگر به صورت همزمان به رقابت بپردازید و لحظات مفرحی را سپری کنید. با گجت نیوز در معرفی بازی ready steady bang همراه باشید. شاید ...

نوشته بهترین بازی های چندنفره موبایلی: معرفی بازی ready steady bang اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی مینی ریسینگ mini racing adventures | بازی مسابقه ای مینی ریسینگ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) یک بازی مسابقه ای اندروید برای ک ن و نوجوانان که از بازی با آن لذت خواهند برد. این بازی مسابقه ای اندروید که توسط […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی مینی ریسینگ mini racing adventures | بازی مسابقه ای مینی ریسینگ برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) یک بازی مسابقه ای اندروید برای ک ن و نوجوانان که از بازی با آن لذت خواهند برد. این بازی مسابقه ای اندروید که توسط […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sup multiplayer racing | بازی مسابقه و چندنفره مهیج برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی sup multiplayer racing رقیبان خود را پشت سر جای بگذارید و راه آنان را مسدود کنید تا فقط شما به خط پایان برسید! در […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sup multiplayer racing | بازی مسابقه و چندنفره مهیج برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی sup multiplayer racing رقیبان خود را پشت سر جای بگذارید و راه آنان را مسدود کنید تا فقط شما به خط پایان برسید! در […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sup multiplayer racing | بازی مسابقه و چندنفره مهیج برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی sup multiplayer racing رقیبان خود را پشت سر جای بگذارید و راه آنان را مسدود کنید تا فقط شما به خط پایان برسید! در […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sup multiplayer racing | بازی مسابقه و چندنفره مهیج برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی sup multiplayer racing رقیبان خود را پشت سر جای بگذارید و راه آنان را مسدود کنید تا فقط شما به خط پایان برسید! در […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sup multiplayer racing | بازی مسابقه و چندنفره مهیج برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی sup multiplayer racing رقیبان خود را پشت سر جای بگذارید و راه آنان را مسدود کنید تا فقط شما به خط پایان برسید! در […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sup multiplayer racing | بازی مسابقه و چندنفره مهیج برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی sup multiplayer racing رقیبان خود را پشت سر جای بگذارید و راه آنان را مسدود کنید تا فقط شما به خط پایان برسید! در […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sup multiplayer racing | بازی مسابقه و چندنفره مهیج برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی sup multiplayer racing رقیبان خود را پشت سر جای بگذارید و راه آنان را مسدود کنید تا فقط شما به خط پایان برسید! در […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sup multiplayer racing | بازی مسابقه و چندنفره مهیج برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی sup multiplayer racing رقیبان خود را پشت سر جای بگذارید و راه آنان را مسدود کنید تا فقط شما به خط پایان برسید! در […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی sup multiplayer racing | بازی مسابقه و چندنفره مهیج برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی sup multiplayer racing رقیبان خود را پشت سر جای بگذارید و راه آنان را مسدود کنید تا فقط شما به خط پایان برسید! در […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی racing rivals | بازی آنلاین رقیبان مسابقه برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) بازی racing rivals یک بازی با سبک معروف رالی و مسابقاتی می باشد که به برای اندروید عرضه گردیده است. یکی دیگر از بازی های ماشینی […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی racing rivals | بازی آنلاین رقیبان مسابقه برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) بازی racing rivals یک بازی با سبک معروف رالی و مسابقاتی می باشد که به برای اندروید عرضه گردیده است. یکی دیگر از بازی های ماشینی […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی racing rivals | بازی آنلاین رقیبان مسابقه برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) بازی racing rivals یک بازی با سبک معروف رالی و مسابقاتی می باشد که به برای اندروید عرضه گردیده است. یکی دیگر از بازی های ماشینی […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی racing rivals | بازی آنلاین رقیبان مسابقه برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) بازی racing rivals یک بازی با سبک معروف رالی و مسابقاتی می باشد که به برای اندروید عرضه گردیده است. یکی دیگر از بازی های ماشینی با گرافیک […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی motorbike racing | بازی جذاب مسابقه موتورسواری برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) با بازی motorbike racing تبدیل به یک موتورسوار حرفه ای شوید! در این بازی می بایست دقت و مهارت های موتورسواری خود را به کار گیرید و […]


تئوری بیگ بنگ ( the big bang theory) از پربیننده ترین سریال های کمدی شبکه سی بی اس است که از سال…

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی hill climb racing 2 | سری دوم بازی مسابقات ماشین سواری بر روی تپه ها ( به همراه نسخه مود شده ) قسمت دوم بازی محبوب و پر طرفدار hill climb racing برای سیستم عامل اندروید عرضه شده است. بیل بار دیگر با جیپ […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی hill climb racing 2 | سری دوم بازی مسابقات ماشین سواری بر روی تپه ها ( به همراه نسخه مود شده ) قسمت دوم بازی محبوب و پر طرفدار hill climb racing برای سیستم عامل اندروید عرضه شده است. بیل بار دیگر با جیپ […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی hill climb racing 2 | سری دوم بازی مسابقات ماشین سواری بر روی تپه ها ( به همراه نسخه مود شده ) قسمت دوم بازی محبوب و پر طرفدار hill climb racing برای سیستم عامل اندروید عرضه شده است. بیل بار دیگر با جیپ […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی hill climb racing 2 | سری دوم بازی مسابقات ماشین سواری بر روی تپه ها ( به همراه نسخه مود شده ) قسمت دوم بازی محبوب و پر طرفدار hill climb racing برای سیستم عامل اندروید عرضه شده است. بیل بار دیگر با جیپ […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی hill climb racing 2 | سری دوم بازی مسابقات ماشین سواری بر روی تپه ها ( به همراه نسخه مود شده ) قسمت دوم بازی محبوب و پر طرفدار hill climb racing برای سیستم عامل اندروید عرضه شده است. بیل بار دیگر با جیپ […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی hill climb racing 2 | سری دوم بازی مسابقات ماشین سواری بر روی تپه ها ( به همراه نسخه مود شده ) قسمت دوم بازی محبوب و پر طرفدار hill climb racing برای سیستم عامل اندروید عرضه شده است. بیل بار دیگر با جیپ […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی drag racing | بازی زیبای مسابقات ماشین سواری ( به همراه نسخه مود شده با پول بی نهایت ) بازی drag racing یک بازی بسیار زیبا در سبک مسابقات drag است. شما در این بازی می توانید کنترل بیش از ۵۰ ماشین کاملا license […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی drag racing | بازی زیبای مسابقات ماشین سواری ( به همراه نسخه مود شده با پول بی نهایت ) بازی drag racing یک بازی بسیار زیبا در سبک مسابقات drag است. شما در این بازی می توانید کنترل بیش از ۵۰ ماشین کاملا license […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی racing fever: moto | بازی موتوسواری عطش مسابقه برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی racing fever: moto سوار بر موتور های جرفه ای شوید و ترکیبی از هیجان، سرگرمی و چالش را تجربه نمایید. با این بازی مسابقه […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی carx highway racing | بازی بزرگراه مسابقه کار ای برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) با بازی carx highway racing وارد مسابقات مهیج در بزرگراه ها شوید و از فیزیک واقع گرای بازی لذت ببرید و نهایت لذت […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی racing fever: moto | بازی موتوسواری عطش مسابقه برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی racing fever: moto سوار بر موتور های جرفه ای شوید و ترکیبی از هیجان، سرگرمی و چالش را تجربه نمایید. با این بازی مسابقه […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی racing fever: moto | بازی موتوسواری عطش مسابقه برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) در بازی racing fever: moto سوار بر موتور های جرفه ای شوید و ترکیبی از هیجان، سرگرمی و چالش را تجربه نمایید. با این بازی مسابقه […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی carx highway racing | بازی بزرگراه مسابقه کار ای برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) با بازی carx highway racing وارد مسابقات مهیج در بزرگراه ها شوید و از فیزیک واقع گرای بازی لذت ببرید و نهایت لذت […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی racing xtreme: best driver 3d | بازی سه بعدی مسابقات ماشین سواری برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) بهترین و مهیج ترین بازی مسابقه ای از راه رسید! با بازی racing xtreme: best driver 3d تبدیل به بهترین […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی oluto racing | بازی مسابقات ماشین سواری سه بعدی برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) خود را برای یک بازی مهیج با مسابقات نفس گیر و پر از چالش آماده سازید. بازی oluto racing با گرافیک واقع گرایانه و سه بعدی، […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی oluto racing | بازی مسابقات ماشین سواری سه بعدی برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) خود را برای یک بازی مهیج با مسابقات نفس گیر و پر از چالش آماده سازید. بازی oluto racing با گرافیک واقع گرایانه و سه بعدی، […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی oluto racing | بازی مسابقات ماشین سواری سه بعدی برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) خود را برای یک بازی مهیج با مسابقات نفس گیر و پر از چالش آماده سازید. بازی oluto racing با گرافیک واقع گرایانه و سه بعدی، […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی oluto racing | بازی مسابقات ماشین سواری سه بعدی برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) خود را برای یک بازی مهیج با مسابقات نفس گیر و پر از چالش آماده سازید. بازی oluto racing با گرافیک واقع گرایانه و سه بعدی، […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی oluto racing | بازی مسابقات ماشین سواری سه بعدی برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده ) خود را برای یک بازی مهیج با مسابقات نفس گیر و پر از چالش آماده سازید. بازی oluto racing با گرافیک واقع گرایانه و سه بعدی، […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی نیترو nitro nation racing | بازی ماشین سواری با اتومبیل های مختلف ( به همراه نسخه مود شده و فایل دیتا ) در بازی nitro nation racing شما وظیفه دارید تا با ده ها ماشین معروف دنیا مسابقه دهید. در این بازی یک تیم […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی asphalt street storm racing | بازی مسابقه ای آسف خیابان طوفان برای اندروید با بازی asphalt street storm racing سوار بر ماشین های فوق العاده خود شوید و در مسیر های پر فراز و نشیب و چالش برانگیز مهارت های رانندگی خود را […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی asphalt street storm racing | بازی مسابقه ای آسف خیابان طوفان برای اندروید با بازی asphalt street storm racing سوار بر ماشین های فوق العاده خود شوید و در مسیر های پر فراز و نشیب و چالش برانگیز مهارت های رانندگی خود را […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی asphalt street storm racing | بازی مسابقه ای آسف خیابان طوفان برای اندروید با بازی asphalt street storm racing سوار بر ماشین های فوق العاده خود شوید و در مسیر های پر فراز و نشیب و چالش برانگیز مهارت های رانندگی خود را […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی asphalt street storm racing | بازی مسابقه ای آسف خیابان طوفان برای اندروید با بازی asphalt street storm racing سوار بر ماشین های فوق العاده خود شوید و در مسیر های پر فراز و نشیب و چالش برانگیز مهارت های رانندگی خود را […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی نیترو nitro nation racing | بازی ماشین سواری با اتومبیل های مختلف در بازی nitro nation racing شما وظیفه دارید تا با ده ها ماشین معروف دنیا مسابقه دهید. در این بازی یک تیم تشکیل دهید، دوستان خود را به آن دعوت کنید، سپس […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی hill climb racing | بازی ماشین سواری بر روی تپه ها ( به همراه نسخه مود شده ) hill climb racing را می توان اعتیادآور ترین و سرگرم کننده ترین بازی ماشین سواری فیزیکی نامید که تا به حال طراحی شده است.در بازی hill […]

وزارت خارجه چین دیدار ان کره شمالی و را عاملی مهم برای خلع تسلیحات هسته ای و برقراری صلح پایدار در شبه جزیره کره دانست.

طرفداران سریال تئوری بیگ بنگ (the big bang theory) منتظر فصل های جدید این سریال باشند. به گزارش نت نیوز، سریال «تئوری بیگ بنگ» (the big bang theory) از جمله سریال های کمدی است که تماشاچیان خاص خود را دارد. پخش این سریال از سال ۲۰۰۷ از شبکه سی بی اس آغاز شد و تا کنون در سال های متمادی […]

the post فصل ۱۳ «تئوری بیگ بنگ» ساخته می شود appeared first on نت نیوز.

monster truck racing بازی جدید و فوق العاده در سبک بازیهای ماشین سواری و رسینگ از استودیوی بازی سازی reliance big entertainment برای دستگاه های اندروید است که ساعت ها پیش به صورت رایگان در مارکت بزرگ گوگل منتشر شد...

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی monster trucks racing | بازی مسابقه ماشین های غول پیکر برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) در این بازی جذاب و سر تا سر هیجان قوانین فیزیک و جاذبه را زیر پا بگذارید و آدرنالین خون خود را […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی monster trucks racing | بازی مسابقه ماشین های غول پیکر برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) در این بازی جذاب و سر تا سر هیجان قوانین فیزیک و جاذبه را زیر پا بگذارید و آدرنالین خون خود را […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی monster trucks racing | بازی مسابقه ماشین های غول پیکر برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) در این بازی جذاب و سر تا سر هیجان قوانین فیزیک و جاذبه را زیر پا بگذارید و آدرنالین خون خود را […]

چیزی که رویدادهایی مانند جام جهانی فوتبال و المپیک را از سایر مسابقات ورزشی مجزا می کند؛ درگیر شدن همه نوع طیف و ب وکاری با این رویدادها است. در یک تورنمنت جام جهانی فوتبال باید انتظار دیدن و حضور هر شرکتی، برندی و ب وکاری را داشته باشید. این مسابقات این قدر جذاب و پربیننده هستند که هر […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی carx drift racing | بازی مسابقه ماشین سواری برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) از بازی های تکراری ماشین سواری و مسابقه خسته شده اید؟ دوست دارید با ماشین های پر قدرت حرکات نمایشی انجام دهید؟ با دریفت کشیدن […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی carx drift racing | بازی مسابقه ماشین سواری برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) از بازی های تکراری ماشین سواری و مسابقه خسته شده اید؟ دوست دارید با ماشین های پر قدرت حرکات نمایشی انجام دهید؟ با دریفت کشیدن […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی carx drift racing | بازی مسابقه ماشین سواری برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) از بازی های تکراری ماشین سواری و مسابقه خسته شده اید؟ دوست دارید با ماشین های پر قدرت حرکات نمایشی انجام دهید؟ با دریفت کشیدن […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی carx drift racing | بازی مسابقه ماشین سواری برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) از بازی های تکراری ماشین سواری و مسابقه خسته شده اید؟ دوست دارید با ماشین های پر قدرت حرکات نمایشی انجام دهید؟ با دریفت کشیدن […]

اولین تلویزیون اولد bang & olufsen معرفی شد

کمپانی بنگ اند اولافسن، اولین تلویزیون اولد خود را با همکاری ال‌جی تولید کرد. این محصول با نام بیوویژن ایکیلیپس وارد بازار خواهد شد.

سرعت اینترنت در جهان

در جدیدترین لیستی که “cable” از قیمت و سرعت اینترنت در جهان منتشر کرده است، اطلاعات بسیار جذ از وضعیت اینترنت ایران و جایگاه آن به چشم می خورد. اینترنت سریع و مقرون به صرفه، از نیازهای اولیه و اساسی در زندگی مدرن امروزی است. همانند یک سیستم آموزشی موثر، اگر کشوری نسبت به دسترسی شهروندان ...

نوشته رتبه بندی قیمت و سرعت اینترنت در جهان ؛ ارزان ترین اینترنت برای ایران است! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

نابغه میلیاردی دنیای فناوری به دنیای بازیگری هم علاقه دارد. بیل گیتس در سال ۲۰۰۱ در سریال frasier بازی کرد و اکنون می خواهد در یک قسمت از سریال کمدی معروف «the big bang theory» شبکه cbc نقش خودش را بازی کند. سریال «تئوری بیگ بنگ» از سال ۲۰۰۷ در حال پخش است و یکی از مجموعه های تلویزیونی […]
مجموعه سیتکام the big bang theory «تئوری بیگ بنگ» در طی سال های اخیر در حالی که هم اکنون درحال پخش فصل دهم از شبکه ی cbs است، محبوبیت فراوانی در سراسر دنیا ب کرده است.
asphalt xtreme: rally racing جدیدترین بازی کمپانی معروف و پرآوازه گیملافت (gameloft) تحت عنوان “آسف ا ترم” در سبک ماشین سواری برای اندروید است که همین دو دقیقه پیش شاهد عرضه شدن ان در پلی استور بودیم...

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی rival gears | بازی ماشین سواری مهیج برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) در این بازی سر تا سر هیجان به صورت انفرادی و یا تیمی در مقابل سایر بازیکنان مسابقه دهید و شانه به شانه حریفان خود رقابت […]

اندرویدیها | معرفی برنامه اندروید | بازی اندروید | برنامه اندروید | اندروید | android | اندروید | اخبار اندروید

بازی rival gears | بازی ماشین سواری مهیج برای اندروید ( به همراه نسخه مود شده و دیتا ) در این بازی سر تا سر هیجان به صورت انفرادی و یا تیمی در مقابل سایر بازیکنان مسابقه دهید و شانه به شانه حریفان خود رقابت […]

دوستداران صدا در محصولات آئودی باید خوشحال باشند زیرا ارباب حلقه ها یک بار دیگر با شرکت «bang & olufsen» برای ساخت سیستم صوتی بسیار سطح بالا همکاری کرده است.
بازی های سبک ماشین سواری یا ریسینگ همواره یکی از محبوب ترین عناوین گوشی های تلفن همراه بوده اند. با توجه به محبوبیت بالای بازی های سبک ریسینگ در بین کاربران ایرانی، در این مطلب قصد داریم تا ۳ مورد برترین بازی های این سبک را که در سال ۲۰۱۸ می توانید تهیه کنید، برایتان معرفی کنیم
نسخه موبایل بازی فرمول یک منتشر می شود

نسخه موبایل بازی محبوب مسابقه فرمول یک با نام f1 mobile racing، به زودی در تمام گوشی‌های هوشمند اندروید و ios برای کاربران در دسترس قرار خواهد گرفت.

بزودی باید با بازینگا های شلدون کوپر در سریال «تئوری بیگ بنگ» (the big bang theory) خداحافظی کنیم. روز چهارشنبه گذشته مصادف با ۲۲ آگوست، تلویزیون وارنر برازرز اعلام کرده که سریال بسیار موفق و پرطرفدار «تئوری بیگ بنگ» بعد از فصل دوازدهم به پایان خواهد رسید.
ایسنا به نقل از تِک تایمز نوشت: ستاره شناسان دریافته اند که اولین ستاره ها ۲۵۰ میلیون سال پس از "انفجار بزرگ"( big bang) تشکیل شده اند. در این مطالعه همچنین رکوردی جدید برای کشف "دورترین منبع ا یژن"،…
تویوتا c-hr با تیونینگ کال ریسینگ

تیونر ژاپنی کال ریسینگ، در جدیدترین پروژه‌ی خود به سراغ کراس‌اوور جدید تویوتا، مدل c-hr رفته است.

شرکت تیونینگ یی american racing headers که به طور اختصار تحت عنوان arh شناخته می شود، یک خودروی تویوتا پریوس با موتور 8 سیلندر هلکت آماده کرده است.
کمپانی spark racing technologies به تازگی تصاویری از طراحی مفهومی خودروهای فرمول e منتشر کرده است که احتمالا در سال ۲۰۱۸ تولید می شوند. این خودروساز فرانسوی قول داده که در نسل جدید، شاهد تغییرات عمده ای از جمله ارتقای آیرودینامیک، کاهش وزن خودرو و استفاده از باتری های بهینه باشیم.
اظهارات جالب جکی چان، پس از قهرمانی در لمانز

جکی چان، ستاره‌ی مشهور سینما، سهامدار اصلی تیم  dc racing است که در مسابقات امسال لمانز ۲۴ ساعته، به قهرمانی کلاس lmp2 رسید. او موفقیت در لمانز را، به ب اسکار در سینما تشبیه کرده است.

کانسپت مسابقه ای از نسل جدید تویوتا ا gr رونمایی شد

نسل پنجم تویوتا ا با مدل مفهومی و مسابقه‌ای gr supra racing concept به‌صورت رسمی پیش‌نمایش شد.

به تازگی بازی gtr 3 به صورت رسمی معرفی شده است. سازندگان این اثر اعلام کرده اند که بازی در سال ۲۰۱۸ برای کنسول های نسل هشتمی و رایانه های شخصی عرضه می شود.
پژو 308 ریسینگ کاپ، چه ویژگی هایی دارد؟

ید نسخه‌ی مسابقه‌ای پژو 308 کاپ، برای عموم مردم آزاد است و هر که علاقه‌مند به رقابت‌های سرعت باشد، می‌تواند آن را یداری کند. 

 پیکاپ شورولت zr2، رونمایی شد

تیم hall racing با پیک‌آپ وانت شورولت zr2 در مسابقات آف‌رود وگاس رینو شرکت کرد تا توانایی‌های این محصول جدید را نمایش دهد.

بازی safari kart یک تجربه هیجان انگیز از بازی های ریسینگ به سبک سری بازی mario kart برای گوشی های موبایل است. با معرفی این اثر همراه زومجی باشید.
بررسی بازی forza motorsport 7

بازی forza motorsport 7، توانسته ضمن رفع بعضی از ایرادات نسخه ششم، قابلیت‌ها و ویژگی‌های جدیدی را به مجموعه اضافه کند و به یکی از بهترین بازی‌های ریسینگ نسل حاضر تبدیل شود.

بهترین بازی های رایگان اندروید داد 1396

در فهرست بهترین بازی‌های رایگان اندروید ماه داد، به سراغ معرفی چند بازی استراتژی و ریسینگ رفته‌ایم.

سرانجام بازی جدید استودیو کدمسترز یعنی onrush منتشر شد و به همین مناسبت، سازندگان این بازی متفاوت در سبک ریسینگ، تریلر زمان عرضه آن را منتشر د. در این تریلر تاثیرات آب و هوا روی روند مسابقات، نحوه…

تایید قرارداد فروش هارمن اینترنشنال به سامسونگ توسط سهامداران

سامسونگ در ماه نوامبر سال گذشته اعلام کرد که تصمیم به یداری کمپانی harman international به قیمت 8 میلیارد دلار گرفته است. به موجب این قرارداد، سامسونگ به تجارت های اتومبیل هارمن و همچنین برندهای مطرح موزیک آن شامل bang & olufsen، harman kardon، jbl و سایرین دسترسی خواهد داشت. البته در ابتدا موانعی بر سر ...

نوشته تایید قرارداد فروش هارمن اینترنشنال به سامسونگ توسط سهامداران اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

استیون هاوکینگ: میدانم قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده است!

قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده است؟ این سوالی ست که در مورد اتفاقات پیش از به وجود آمدن دنیا مطرح شده و اینطور که به نظر می رسد، فیزیکدان فوق معروف استیون هاوکینگ جو برای آن دارد. اتفاقی که آن را با نام های بیگ بنگ (big bang)، انفجار بزرگ یا همان مهبانگ می شناسیم، توسط اکثریت ...

نوشته استیون هاوکینگ: می دانم قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده است! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

استیون هاوکینگ: میدانم قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده است!

قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده است؟ این سوالی ست که در مورد اتفاقات پیش از به وجود آمدن دنیا مطرح شده و اینطور که به نظر می رسد، فیزیکدان فوق معروف استیون هاوکینگ جو برای آن دارد. اتفاقی که آن را با نام های بیگ بنگ (big bang)، انفجار بزرگ یا همان مهبانگ می شناسیم، توسط اکثریت ...

نوشته استیون هاوکینگ: می دانم قبل از بیگ بنگ چه اتفاقی افتاده است! اولین بار در گجت نیوز پدیدار شد.

هواداران سبک ریسینگ می توانند عنوان the crew 2 که یکی از بهترین بازی های ورزشی امسال به حساب می آید را در این آ هفته به صورت رایگان تجربه کنند.