اصلاح تعرفه پرمصرف ها چه زمانی اجرایی می شود

پس از مدت ها بحث بر سر اصلاح تعرفه برق پرمصرف ها بالا ه این طرح در دستور کار هیئت ان قرار گرفت و به گفته نیرو پایان فصل پاییز این طرح به سرانجام خواهد رسید.
نیرو با بیان اینکه اصلاح تعرفه آب پرمصرف ها در دستور کار ت است، گفت: در زمینه تشویق به کاهش مصرف برق نیز برنامه اصلاح تعرفه پرمصرف ها در دستور کار قرار گرفته است.
نیرو بر اصلاح تعرفه های مشترکین پرمصرف آب و برق تاکید و اضافه کرد: بهره مندی طبقات پرمصرف از یارانه حق طبقات ضعیف را ضایع می کند و در این زمینه چاره جویی می کنیم.
نیرو بر اصلاح تعرفه های مشترکین پرمصرف آب و برق تاکید و اضافه کرد: بهره مندی طبقات پرمصرف از یارانه حق طبقات ضعیف را ضایع می کند و در این.....
مرکز پژوهش های مجلس در بررسی وضعیت مصرف برق در کشور با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مشترکین پرمصرف از کل برق مصرفی، اصلاح تعرفه برق این مشترکان را را ار حل بحران خاموشی عنوان کرد.
در حالیکه کارشناسان و نمایندگان مجلس،وزارت نیرو را م م به اصلاح و افزایش تعرفه آب و برق پرمصرف ها کرده اند اردکانیان نیرو در اجرای آن تعلل می کند.
معاون نیرو در امور برق و انرژی گفت: با تعریف یک الگوی مصرف، قصد داریم تا در مهرماه تعرفه برق را برای مشترکین پرمصرف اصلاح کنیم.
نیرو بر اصلاح تعرفه های مشترکین پرمصرفش آب و برق تاکید و اضافه کرد: بهره مندی طبقات پرمصرف از یارانه حق طبقات ضعیف را ضایع می کند و در این زمینه چاره جویی می کنیم.
مرکز پژوهش های مجلس در بررسی وضعیت مصرف برق در کشور با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مشترکین پرمصرف از کل برق مصرفی، اصلاح تعرفه برق این مشترکان را را ار حل بحران خاموشی عنوان کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که در شرایط فعلی قطعا اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف برق باید در اولویت قرار بگیرد از اجرای این طرح در کشورهایی مثل و برزیل خبر داد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که در شرایط فعلی قطعا اصلاح تعرفه مشترکین پرمصرف برق باید در اولویت قرار بگیرد از اجرای این طرح در کشور هایی مثل و برزیل خبر داد.
نیرو گفت: تعرفه پرمصرف ها قطعاً اصلاح می شود که در نتیجه این اصلاحات، شاهد صرفه جویی ۱۰ درصدی در بخش برق و ۱۲ درصدی در بخش آب هستیم.
رئیس کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس شورای ی گفت: در حال حاضر شرایط خوبی در حوزه برق نداریم و برای رفع موانع موجود این حوزه باید راه اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف را در پیش بگیریم.
تعرفه گذاری فعلی برق خانگی در زمان اوج بار و کم باری غیرمؤثر و ناعادلانه بوده و مشترکان پرمصرف کمتر از مشترکان کم مصرف جریمه مصارف اوج بار خود را احساس می کنند.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر اینکه ت به زودی افزایش تعرفه آب شرب مشترکان پرمصرف را ابلاغ می کند گفت: اصلاح الگوی کشت و مذاکره درباره کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی جزء رئوس و برنامه های اصلی کمیته سازگاری با کم آب است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر اینکه ت به زودی افزایش تعرفه آب شرب مشترکان پرمصرف را ابلاغ می کند گفت: اصلاح الگوی کشت و مذاکره درباره کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی جزء رئوس و برنامه های اصلی کمیته سازگاری با کم آب است.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تأکید بر اینکه ت به زودی افزایش تعرفه آب شرب مشترکان پرمصرف را ابلاغ می کند گفت: اصلاح الگوی کشت و مذاکره درباره کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی جزء رئوس و برنامه های اصلی کمیته سازگاری با کم آب است.
در دستور کار قرار گرفتن اصلاح تعرفه آب و برق مشترکان پرمصرف در هیات ت باعث شد تا وزارت نیرو به شرکت های توزیع برق دستور شناسایی مشترکان پرمصرف برق را صادر کند.
قطعی های مکرر برق در چند هفته گذشته باعث شد تا اصلاح تعرفه برق پرمصرف ها از سوی ت جدی تر دنبال شده و با توجه به همراهی و پیگیری مجلس، انتظار از نیرو برای به نتیجه رساندن آن افزایش یافته است.
اگرچه تعرفه آب مشترکین به صورت پلکانی محاسبه می شود و با افزایش مصرف آب افزایش می یابد، اما این تعرفه ها از قدرت بازدارندگی کافی در برابر مشترکین پرمصرف برخوردار نیست و لازم است تا با اجرای سیاست های قیمتی ملموس تر، مردم و به صورت ویژه، مشترکین پرمصرف را به تغییر الگوی مصرف آب سوق داد.
مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه بزودی ت افزایش تعرفه آب شرب مشترکان پرمصرف را ابلاغ می کند گفت:اصلاح الگوی کشت و مذاکره در خصوص کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی جزء رئوس و برنامه های اصلی کمیته سازگاری با کم آب است.
مرکز پژوهش های مجلس در بررسی وضعیت مصرف برق در کشور با اشاره به سهم ۳۰ درصدی مشترکین پرمصرف از کل برق مصرفی، اصلاح تعرفه برق این مشترکان را را ار حل بحران خاموشی عنوان کرد.
در دستور کار قرار گرفتن اصلاح تعرفه آب و برق مشترکان پرمصرف در هیات ت باعث شد تا وزارت نیرو به شرکت های توزیع برق دستور شناسایی مشترکان پرمصرف برق را صادر کند.
اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف، زمینه را برای حل بحران خاموشی و بهبود وضعیت اقتصاد صنعت برق فراهم می کند.
اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف، زمینه را برای حل بحران خاموشی و بهبود وضعیت اقتصاد صنعت برق فراهم می کند.
مقاومت ت در مقابل تغییر ساختار تعرفه های برق طی سال های اخیر، سبب شده تا اصلاح بیش از ۵۰ درصدی تعرفه ها، نه تنها به نفع کم مصرف ها نباشد.


در دستور کار قرار گرفتن اصلاح تعرفه آب و برق مشترکان پرمصرف در هیات ت باعث شد تا وزارت نیرو به…

ملاحظات انتخاباتی ت در اصلاح ن تعرفه های ناعادلانه برق و گاز باعث شده است که مشترکین پرمصرف تنها در حوزه گاز و برق ماهیانه ۲۰۰ هزار تومان یارانه پنهان دریافت کنند.
معاون نیرو در امور آب و آبفا با تأکید بر اینکه ت موافق افزایش تعرفه آب پرمصرف هاست و پیشنهاد شده که این رقم معادل ۱.۴ برابر تعرفه موجود باشد، گفت: صادرات آب به هیچ کشوری نداشته و نداریم.
ری ۵ تا ۶ هزار م اتی برق باعث شد، تا وزارت نیرو برنامه برخورد با پرمصرف ها را در دستور کار قرار دهد و تعرفه های جدید برق را با حمایت از ستاد اقتصاد مقاومتی برای مشترکان خانگی و سازمان های تی در نظر بگیرد.
یک کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، بر وم افزایش تعرفه برق 20 درصد از مشترکان پرمصرف، به نفع عموم مردم و تولیدکنندگان تاکید کرد.
اصلاح تعرفه برق مشترکین پرمصرف، زمینه را برای حل بحران خاموشی و بهبود وضعیت اقتصاد صنعت برق فراهم می کند.
به نظر می رسد میزان پیشنهادی برای افزایش تعرفه پرمصرف ها مورد استقبال ت قرار گیرد.
معاون نیرو گفت: افزایش تعرفه آب پرمصرف ها به صورت پلکانی خواهد بود و کم مصرف ها هم مشمول تخفیف آب بها خواهند شد.
معاون نیرو با بیان اینکه امسال اولین مرحله افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف اجرا خواهد شد، گفت: برای آغاز این کار تعرفه برق ادارات تی که الگوی مصرف را رعایت نکنند، ۲۰ درصد افزایش یافته است.
معاون نیرو با بیان اینکه امسال اولین مرحله افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف اجرا خواهد شد، گفت: برای آغاز این کار تعرفه برق ادارات تی که الگوی مصرف را رعایت نکنند ۲۰ درصد افزایش یافته است.
نیرو گفت: افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در دستورکار هیات ان قرار دارد و پیش بینی می شود، تا آ فصل پاییز این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع رسانی شود.
اردکانیان گفت:طرح افزایش قیمت تعرفه آب و برق مشترکین پرمصرف در دستور کار هیئت ان است و امیدوار هستیم تا پاییز شاهد تصویب این طرح باشیم.


نیرو گفت: افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در دستورکار هیات ان قرار دارد و پیش بینی…

معاون نیرو در امور برق و انرژی گفت: برای افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف مذاکرات بسیاری با مجلس و ت انجام شده که اگر تاییدیه مجلس ارائه شود، این کار عملیاتی خواهد شد.
ری ۶ هزار م اتی برق باعث شد، تا وزارت نیرو برنامه برخورد با پرمصرف ها را در دستور کار قرار دهد و تعرفه های جدید را با حمایت از ستاد اقتصاد مقاومتی برای مشترکان خانگی و تی در نظر بگیرد.
مقاومت ت در مقابل تغییر ساختار تعرفه های برق طی سال های اخیر، سبب شده تا اصلاح بیش از ۵۰ درصدی تعرفه ها، نه تنها به نفع کم مصرف ها نباشد؛ بلکه اثری هم بر مدیریت مصرف به جای نگذارد.
ری ۵ تا ۶ هزار م اتی برق باعث شد، تا وزارت نیرو برنامه برخورد با پرمصرف ها را در دستور کار قرار دهد و تعرفه های جدید برق را با حمایت از ستاد اقتصاد مقاومتی برای مشترکان خانگی و سازمان های تی در نظر بگیرد.
نیرو گفت: براساس تصمیمات جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شده است، تا بلافاصله برای افزایش تعرفه های برق سازمان های پرمصرف تی که مصرف خود را کنترل نمی کنند، اقدام کنیم.
معاون آب و آبفای نیرو گفت: با تعیین الگوی مصرف آب برای هر استان، طرحی برای افزایش تعرفه آب مشترکان پرمصرف پیشنهاد شده که این برنامه در دستور کار هیئت ت قرار گرفته است.
در حالی که از مطرح شدن رشد تعرفه برق پرمصرف ها ماه ها می گذرد، مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی آن را زمینه ای برای حل بحران خاموشی و بهبود وضعیت اقتصاد صنعت برق دانست.
نیرو گفت: براساس تصمیمات جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی مقرر شده است، تا بلافاصله برای افزایش تعرفه های برق سازمان های پرمصرف تی که مصرف خود را کنترل نمی کنند، اقدام کنیم.
نمایندگان مجلس و وزارت نیرو در جلسه کمیته اقتصاد مقاومتی کمیسیون اقتصادی مجلس بر سر افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف به توافق رسیدند.
نیرو گفت: افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در دستورکار هیات ان قرار دارد و پیش بینی می شود، تا آ فصل پاییز این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع رسانی شود.
نیرو گفت: افزایش تعرفه مشترکان پرمصرف آب و برق در دستورکار هیات ان قرار دارد و پیش بینی می شود، تا آ فصل پاییز این مصوبه نهایی و به مردم اطلاع رسانی شود.
تعرفه برق خانگی طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ سه مرتبه به میزان ۲۴درصد ، ۱۰درصد و ۱۰درصد افزایش یافته است اما در هیچیک از این افزایش ها، تفاوتی بین مشترکان کم مصرف و پرمصرف اعمال نشده است.
معاون نیرو در امور برق و انرژی گفت: برای افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف مذاکرات بسیاری با مجلس و ت انجام شده که اگر تاییدیه مجلس ارائه شود، این کار عملیاتی خواهد شد.
ارزان بودن آب و اعطای یارانه پنهان از سوی ت به این کالای حیاتی باعث شده تا مصرف آب در ایران بسیار بالا بوده و پرمصرف ها علیرغم مطرح شدن قطع آب به راحتی و بدون هیچ واهمه ای این مایع حیاتی را دور بریزند.
مدیرعامل شرکت ی آب و فاضلاب کشور گفت: باید تعرفه های آب برای مشترکان پرمصرف به گونه ای باشد که ح بازدارندگی از مصرف را داشته باشد.
رضا اردکانیان نیرو با بیان اینکه اصلاح تعرفه های برق در جهت بازدارندگی حتما صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: در بحث اصلاح تعرفه ها به دنبال مدیریت مصرف هستیم.
در جلسه دیروز کمیته اقتصاد مقاومتی مجلس، توافق شد برای افزایش تعرفه برق مشترکین پرمصرف اقدام شود.
نیرو تاکید کرد: باید رفتار مصرفی تصحیح شود و ما برای مشترکان پرمصرف در بخش های تی و غیر تی تعرفه دیگری مصوب کنیم.
مدتی است که افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف از سوی ت و مجلس مطرح شده و علی رغم اینکه قرار بود تاکنون تعیین تکلیف شود، هنوز به نتیجه نرسیده و منتظر اخذ مجوزهای لازم است.
مدتی است که افزایش تعرفه برق مشترکان پرمصرف از سوی ت و مجلس مطرح شده و علی رغم اینکه قرار بود تاکنون تعیین تکلیف شود، هنوز به نتیجه نرسیده و منتظر اخذ مجوزهای لازم است.
در حالی ت برای چهارمین بار در سال های اخیر تعرفه برق را برای تمام مشترکین پرمصرف و کم مصرف با درصدی ی ان افزایش داده است که کشورهای پیشرفته با تمرکز افزایش قیمت برای مشترکین پرمصرف، مدیریت مطلوبی برای مصرف انرژی به ارمغان آورده اند.
در حالی که از مطرح شدن رشد تعرفه برق پرمصرف ها ماه ها می گذرد، مرکز پژوهش های مجلس نیز در گزارشی آن را زمینه ای برای حل بحران خاموشی و بهبود وضعیت اقتصاد صنعت برق دانست.
نیرو با تاکید بر اینکه جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی عمدتا معطوف به برنامه بخش صنعت برق بوده است، گفت: براساس تصمیمات جلسه امروز ستاد مقرر شده است تا بلافاصله برای افزایش تعرفه های برق سازمان های پرمصرف تی که مصرف خود را کنترل نمی کنند اقدام کنیم.
مدتی است که بحث اصلاح تعرفه برق مشترکان پرمصرف از سوی وزارت نیرو و نمایندگان مجلس مطرح شده تا شاید از این طریق بتوان وضعیت خاموشی ها سر و سامان داد.
 ارتباطات: عزم ما بر اصلاح نظام تعرفه اینترنت جدی است

به گفته‌ی ارتباطات، نظام تعرفه گذاری اینترنت در کشور دارای اشکال است و اصلاح نظام تعرفه اینترنت باید در دستور کار قرار گیرد.

در حالی ت برای چهارمین بار در سال های اخیر تعرفه برق را برای تمام مشترکین پرمصرف و کم مصرف با درصدی ی ان افزایش داده است که کشورهای پیشرفته با تمرکز افزایش قیمت برای مشترکین پرمصرف، مدیریت مطلوبی برای مصرف انرژی به ارمغان آورده اند.
ت که در مهرماه سال گذشته با تصمیمی عجیب اقدام به حذف تعرفه گذاری پلکانی گاز کرده بود و در عمل گاز را برای کم مصرف ها گرانتر و برای پرمصرف ها ارزان تر کرده بود حالا اطلاعیه ای داده است که تعرفه گاز در سال 96 مطابق تعرفه های سال 94 خواهد بود
قیمت گذاری فعلی برق در زمان اوج بار به نحوی است که مشترکین پرمصرف کمتر از کم مصرف ها جریمه می شوند.
ارتباطات وفناوری اطلاعات گفت: مهم ترین برنامه ما درروزهای ابت کار اصلاح نظام تعرفه و اصلاح مدل ب و کاراست.
معاون ارتباطات از اصلاح تعرفه اینترنت و آزادسازی این تعرفه ها تا پایان تابستان امسال خبر داد.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ تعرفه آب برای هر مترمکعب ۲۰ تومان افزایش می یابد در مورد برق نیز هایی برای افزایش تعرفه شنیده می شود، این در شرایطی است که نیرو صراحتا اعلام کرده که وزارت نیرو به دنبال افزایش تعرفه ها نیست بلکه تنها هدف این است که تعرفه ها اصلاح شوند.
نیرو با تاکید بر اینکه جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی عمدتا معطوف به برنامه بخش صنعت برق بوده است، گفت: براساس تصمیمات جلسه امروز ستاد مقرر شده است تا بلافاصله برای افزایش تعرفه های برق سازمان های پرمصرف تی که مصرف خود را کنترل نمی کنند اقدام کنیم.
یک کانون تفکر و نهاد سیاستگذاری در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، بر وم افزایش تعرفه برق ۲۰ درصد از مشترکان پرمصرف، به نفع عموم مردم و تولیدکنندگان تاکید کرد.
نیرو با تاکید بر اینکه جلسه امروز ستاد اقتصاد مقاومتی عمدتا معطوف به برنامه بخش صنعت برق بوده است، گفت: براساس تصمیمات جلسه امروز ستاد مقرر شده است تا بلافاصله برای افزایش تعرفه های برق سازمان های پرمصرف تی که مصرف خود را کنترل نمی کنند اقدام کنیم.
نیرو گفت: تعرفه مناسبی برای پرمصرف های آب و برق به ت ارائه می کنیم.
تعرفه برق خانگی طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ سه مرتبه به میزان ۲۴درصد ، ۱۰درصد و ۱۰درصد افزایش یافته است.
اصلاح نظام تعرفه اینترنت بررسی می شود

بر اساس گزارش س رست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران، رگولاتوری مطالعه درباره چگونگی اصلاح نظام تعرفه‌ای اینترنت را در دستور کار قرار داده است.

معاون ارتباطات از اصلاح تعرفه اینترنت و آزادسازی این تعرفه ها تا پایان تابستان امسال خبر داد.
موضوع افزایش تعرفه برق پر مصرف ها مدتهاست که از سوی مسئولان مطرح می شود، اما هنوز تصمیم جدی در این خصوص گرفته نشده است.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تصمیم برای آزادسازی تعرفه اینترنت در راستای اصلاح تعرفه ها، از جلساتی با اپراتورهای اینترنتی برای ارائه پیشنهادهایشان خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان تابستان حوزه تعرفه گذاری در بخش رقابتی یک بار برای همیشه جمع بندی شود.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تصمیم برای آزادسازی تعرفه اینترنت در راستای اصلاح تعرفه ها، از جلساتی با اپراتورهای اینترنتی برای ارائه پیشنهادهایشان خبر داد و گفت: امیدواریم تا پایان تابستان حوزه تعرفه گذاری در بخش رقابتی یک بار برای همیشه جمع بندی شود.
چندی پیش موضوع افزایش تعرفه برق از سوی وزارت نیرو به مجلس پیشنهاد شد و در حال حاضر نیز این مساله در کمیسیون های مختلف مجلس در حال نقد و بررسی است تا بر اساس گفته های سخنگوی صنعت برق، پرمصرف ها از ترس میزان جریمه مجبور به اعمال مدیریت مصرف برق شوند.
تعرفه برق خانگی طی سالهای ۹۳ تا ۹۵ سه مرتبه به میزان ۲۴درصد ، ۱۰درصد و ۱۰درصد افزایش یافته است اما در هیچیک از این افزایش ها، تفاوتی بین مشترکان کم مصرف و پرمصرف اعمال نشده است.
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بااعلام اصلاح تعرفه مراکز درمانی خیریه گفت: تعرفه بخش خیریه، م ن تعرفه بخش تی و خصوصی شد.
نیرو گفت: امسال تنها ۷ درصد قیمت آب افزایش داشت در حالی که باید به سمت حقیقی شدن قیمت آن گام برداریم؛ ضمن اینکه اصلاح تعرفه آب و برق پرمصرف ها در دستور کار ت است.
ارتباطات با بیان اینکه نظام تعرفه گذاری اینترنت در کشور دارای اشکال است، گفت: عزم ما بر اصلاح نظام تعرفه اینترنت جدی است.
عصر خودرو- یک کارشناس انرژی درمورد قیمت انرژی در کشور اظهار کرد: در بحث قیمت انرژی نه افراط ت قابل قبول است و نه تفریط مجلس. را ار عاقلانه، اصلاح قیمت و عوارض انرژی با تمرکز بر مشتریان پرمصرف است که…
معاون ارتباطات از اصلاح تعرفه اینترنت و آزادسازی این تعرفه ها تا پایان تابستان امسال خبر داد.
مدیریت بحران قطعی برق با اصلاح نظام تعرفه گذاری در بخش خانگی و افزایش هزینه مشترکان پرمصرف در زمان های اوج بار، بهترین راهبرد عدم تکرار بحران خاموشی در سال های آتی است.
نیرو گفت: در افزایش 7 درصدی تعرفه آب و برق بدون تغییر ساختار، رفتار پرمصرف ها دیده نشده است که ما در این خصوص تعرفه مناسبی در بخش تی و خصوصی به ت پیشنهاد خواهیم داد.
ارتباطات با بیان اینکه نظام تعرفه گذاری اینترنت در کشور دارای اشکال است، گفت: عزم ما بر اصلاح نظام تعرفه اینترنت جدی است.
ارتباطات با بیان اینکه نظام تعرفه گذاری اینترنت در کشور دارای اشکال است، گفت: عزم ما بر اصلاح نظام تعرفه اینترنت جدی است.
اصلاح نظام تعرفه اینترنت بررسی می شود

بر اساس گزارش س رست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ایران، رگولاتوری مطالعه درباره چگونگی اصلاح نظام تعرفهای اینترنت را در دستور کار قرار داده است.

محمدجواد آذری جهرمی ارتباطات و فناوری اطلاعات عصر امروز در حاشیه اولین جلسه ک نه دوازدهم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اولین اولویت کاری ما اصلاح نظام تعرفه است که ما تعرفه های سرویس های موبایل و خانگی را متناسب سازی کنیم و گام اول را به سمت اصلاح مدل اقتصادی بازار در حوزه ب وکارهای نوپا را پیش ببریم، تلاش می کنیم در اولین گام این نظام تعرفه به نفع مشتری را اصلاح کنیم.
جهرمی: اصلاح تعرفه های اینترنت اولویت کاری من است

محمدجواد آذری جهرمی پس از دریافت رأی اعتماد مجلس و انتخاب به‌عنوان ارتباطات، اصلاح تعرفه‌های اینترنت را اولویت نخست خود اعلام کرد.

مدیریت بحران قطعی برق با اصلاح نظام تعرفه گذاری در بخش خانگی و افزایش هزینه مشترکان پرمصرف در زمان های اوج بار، بهترین راهبرد عدم تکرار بحران خاموشی در سال های آتی است.
آذری جهرمی از اصلاح تعرفه های اینترنت در مدل جدید اینترنت غیرحجمی ثابت در صورت گرانی خبر داد.
آذری جهرمی از اصلاح تعرفه های اینترنت در مدل جدید اینترنت غیرحجمی ثابت در صورت گرانی خبر داد.
تعرفه آب و برق پرمصرف ها به اندازه ای بالا می رود که ترجیح بدهند، اسراف نکنند! این موضوعی است که رضا اردکانیان، نیرو به «شهروند» می گوید و تأکید می کند که برای کم مصرف ها هم تشویقی در نظر گرفته اند و هزینه هایشان را کاهش می دهند.
کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آ ین جلسه خود، ج تعرفه های جدید اینترنت را اصلاح کرد؛ برمبنای این اصلاحات صورت گرفته، کف تعرفه ماهانه اینترنت ارزان تر از قبل شد.
نیرو با بیان اینکه اصلاح تعرفه های برق در جهت بازدارندگی حتما صورت خواهد گرفت، تاکید کرد: در بحث اصلاح تعرفه ها به دنبال مدیریت مصرف هستیم.
س رست اداره کل مدیریت بحران استانداری قزوین، فهرست ادارات پرمصرف انرژی را اعلام کرد و از قطع برق آنها در صورت اصلاح ن مصرف خبر داد.
قیمت گذاری فعلی برق در زمان اوج بار به نحوی است که مشترکین پرمصرف کمتر از کم مصرف ها جریمه می شوند. این شیوه قیمت گذاری ناعادلانه بوده و تاثیری در کاهش مصرف ندارد.
افزایش مصرف برق وکاهش بارندگی منجر به چالش در تولید برق شده که بهترین راه کنترل آن کاهش یارانه برق مشترکین پرمصرف است .این اقدام علاوه بر عادلانه بودن، نقشی حیاتی در کنترل این چالش دارد.
تهران - ایرنا - رییس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران از ت خواست تصمیم خود درباره کاهش تعرفه واردات فولاد را اصلاح کند و تعرفه ناچیز 20 درصدی صنعت فولاد را به ح تعادل پیشین بازگرداند.
ت که در مهرماه سال گذشته با تصمیمی عجیب اقدام به حذف تعرفه گذاری پلکانی گاز کرده بود و در عمل گاز را برای کم مصرف ها گرانتر و برای پرمصرف ها ارزان تر کرده بود حالا اطلاعیه ای داده است که تعرفه گاز در…