اصلاحیه قانون خدمت سربازی را ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.
رئیس جمهور قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ابلاغ کرد.
ت کویت بخشنامه اجرای قانون اعزام جوانان به خدمت سربازی را ابلاغ کرد.
قانون اصلاحیه ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، آماده ابلاغ شد.
قانون اصلاحیه ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، آماده ابلاغ شد.
قانون اصلاحیه ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، آماده ابلاغ شد.
قانون اصلاحیه ماده ۳۰ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران که به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، آماده ابلاغ شد.
همشهری آنلاین: رئیس جمهور در نامه ای به وزارت کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح «قانون اصلاح ماده (۳۵) قانون خدمت وظیفه عمومی» را جهت اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را برای اجرا ابلاغ کرد.
قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق دریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش در مورد احتساب سابقه خدمت ایام حق دریس در سوابق خدمت و بازنشستگی، آماده ابلاغ…
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا درخصوص عدم اجرای قانون ید خدمت سربازی فرزندان ایثارگران گفت: قانون فوق اصلاً به نفع فرزندان ایثارگران نبود.
جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا درخصوص عدم اجرای قانون ید خدمت سربازی فرزندان ایثارگران گفت: قانون فوق اصلاً به نفع فرزندان ایثارگران نبود.
«شیخ تمیم بن حمد ال ثانی » قطر قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن تمامی افراد ذکور این کشور می بایست به محض رسیدن به سن 18 سال یا پایان دوره دبیرستان به خدمت سربازی اعزام شوند.
رئیس جمهور امروز قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
هیات ان آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها را ابلاغ کرد.
با تصویب قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه سال۹۶، تغییرات مهمی در موضوع معافیت و ر خدمت فرزندان ایثارگران ایجاد شد که به دلیل اختلاف نظرهای زیادی که در این باره به وجود آمد، در ابلاغ و اجرا با مشکلاتی مواجه شد.
محمد حسن پیرزاد گفت: در قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاریخ ابلاغ اهمیت دارد که تاریخ ۲۴ شهریور ۹۷ ابلاغ این قانون به ریاست جمهوری است و ما انتظار داریم تا شصت روز پس از این روز شاهد اجرای این قانون در دستگاه ها باشیم.
درحالا حاضر اصلاحیه قانون انتخابات شوراها از سوی شورای نگهبان تایید شده اما پس از تایید شورا قانون باید به مجلس ابلاغ شود و مجلس در نامه ای به ت ابلاغ کند و ت نیز باید ظرف سه روز آن را در رو مه رسمی به چاپ برساند و پس از چاپ در رو مه رسمی قانون پس از دو هفته قابلیت اجرایی خواهد داشت.
مدیرعامل باشگاه ذوب آهن در نامه ای به کمالی خواستار ابلاغ اجراییه تعویق در خدمت سربازی فوتبالیست های لیگ برتری شد.
رئیس اداره ورزش نیروهای مسلح می گوید که تمام تلاشش را به کار می گیرد تا پیش از پایان مهلت نقل و انتقالات، قانون جدید سربازی را ابلاغ کند تا تیم ها و بازیکنان فوتبال بتوانند از آن منتفع شوند.

قانون جدید گرفتن گواهینامه بدون پایان خدمت متن اطلاعیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص ابلاغ اجرای ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث به نیروی انتظامی به شرح ذیل است: «بر اساس ماده 54 قانون بیمه شخص ثالث مصوب مجلس شورای ی، پیش بینی شده است که گواهینامه رانندگی که قبلاً به استناد ماده 10 قانون خدمت …

نوشته صدور گواهینامه بدون کارت پایان خدمت ممکن شد؟ اولین بار در تاپ ناز پدیدار شد.

رئیس جمهور امروز قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
رئیس جمهور، اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
رئیس جمهور کشورمان، یک قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه ت مدعیِ قانون گرایی با عدم ابلاغ برنامه ششم تخلف بزرگی مرتکب شده است، نسبت به استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قانون برنامه انتقاد کرد.
قطر قطر قطر قانون جدیدی را صادر کرده است که به اجرای ای از اصلاحات در انجام خدمت در قطر می انجامد.
معاون اول رییس جمهوری تصویبنامه هیات ان درباره اصلاح آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی را جهت اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.
قانون جدید چک که به تازگی برای اجرا ابلاغ شده است، ۱۱ تغییر عمده را در پی داشت.
رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
رئیس فرا یون ایثارگران مجلس گفت: مسئولان ستاد کل نیروهای مسلح اجرای قانون ید و ر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر را مشروط به اصلاح آن اعلام د.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان با اشاره عدم ابلاغ قانون ممنوعیت بازنشتگان به استان زنجان گفت: در صورت ابلاغ این قانون در استان اجرا می شود.

سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ گفت: میزان جریمه مشمولان غایب برای خدمت سربازی در جلسه کمیسیون مشخص شد که بر این اساس تقریباً همانند مفاد قانون بودجه سال ۹۷ خواهد بود.

نوشته جریمه مشمولان غایب خدمت سربازی مشخص شد اولین بار در اخبار پدیدار شد.

حجت ال رئیس جمهور در نامه ای به وزارت دادگستری، 2 قانون مصوب مجلس شورای ی را جهت اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور یک قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا ابلاغ کرد.
کشور درباره اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان در وزارت کشور گفت: این قانون هر زمانی که به ما ابلاغ شود، اجرا می شود لذا همه باید از قانون تبعیت کنیم.
رئیس جمهور ۳ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور در نامه ای به سه وزارتخانه، دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس فرا یون ایثارگران مجلس گفت: مسئولان ستاد مشترک اجرای قانون ید و ر خدمت سربازی فرزندان ایثارگر مشروط به اصلاح آن اعلام د.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه ت مدعیِ قانون گرایی با عدم ابلاغ برنامه ششم تخلف بزرگی مرتکب شده است، نسبت به استنکاف رئیس جمهور از ابلاغ قانون برنامه انتقاد کرد.
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ایران،حجت ال والمسلمین «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» را جهت اجرا به «سازمان اداری و استخدامی کشور» ابلاغ کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در نامه ای خطاب به لاریجانی تاکید کرد: عدم ابلاغ قانون برنامه ششم با گذشت سه ماه ازتصویب آن، بلاتکلیفی مردم و بی ارزش شدن قانون را در پی خواهد داشت.
حجت ال رئیس جمهور قانون عضویت ت ایران در مجمع مقامات مالیاتی کشورهای ی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
ماده(۴) قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان بیان می دارد: دستگاه های مشمول این قانون مکلفند حسب درخواست جانبازانی که تا تصویب این قانون در خدمت دستگاه بوده اند فقط برای یکبار نسبت به اعاده به خدمت آنان اقدام نمایند.
رئیس جمهور در نامه های جداگانه ای به وزارتخانه های «نفت» ، « نیرو» و «سازمان برنامه بودجه»، دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا، ابلاغ کرد.
رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ایران و در نامه های جداگانه ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست، ۳ قانون مصوب مجلس را برای اجرا، ابلاغ کرد.
رئیس جمهور ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا به وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
پیرزاد گفت: در قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاریخ ابلاغ اهمیت دارد که تاریخ ۲۴ شهریور ۹۷ ابلاغ این قانون به ریاست جمهوری است و انتظار داریم تا 60 روز پس از این روز شاهد اجرای این قانون باشیم.
رئیس جمهور، اصلاحیه قانون بودجه سال ۹۷ کل کشور را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
معاون کار گفت: پس از اعلام وصول استرداد لایحه اصلاح قانون کار در جلسه یکشنبه مجلس شورای ی، منتظر ابلاغ بازگشت لایحه هستیم تا در خصوص فرآیند اصلاح قانون کار تصمیم گیری شود.
رییس جمهور در نامه های جداگانه ای به وزارت دادگستری و سازمان اداری و استخدامی کشور، 2 قانون مصوب مجلس شورای ی را جهت اجرا ابلاغ کرد.
عصر خودرو- رئیس پلیس راهور ناجا آ ین وضعیت طرح اخذ گواهی نامه رانندگی بدون دریافت مدرک پایان خدمت را تشریح کرد.
رکنا: رئیس پلیس راهور ناجا آ ین وضعیت طرح اخذ گواهی نامه رانندگی بدون دریافت مدرک پایان خدمت را تشریح کرد.
کشورهای مختلفی در طول تاریخ تلاش کرده اند با اجباری خدمت سربازی، آماده دفاع از خود در برابر دشمن باشند اما آن دسته از افرادی که نمی خواهند قدم در این راه بگذارند، یا به عبارتی نمی خواهند «سرباز» باشند، راه هایی برای دور زدن قانون و دریافت کارت معافیت پیدا می کنند.
رئیس جمهور در نامه های جداگانه ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست، 3 قانون مصوب مجلس را برای اجرا، ابلاغ کرد.
هشمهری آنلاین: رئیس جمهور، قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ کرد.
عضو کمیسیون قضائی مجلس با اشاره به قانون رسیدگی به اموال مسئولان گفت: این قانون دو سال است که به قوه قضائیه س شده اما هنوز برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ نشده و یا اگر ابلاغ شده هنوز اجرایی نشده است.
رئیس جمهور قانون استفساریه تبصره (۱) ماده واحده قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا به سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد.
قوانین تازه سربازی که اوا ۹۵ تصویب شده اجرا نمی شود؛ دلایل خاص خودش را هم دارد اما واکنش ها نشان می دهد افکار عمومی و نمایندگان، منتظر اجرای قانون هستند.
رییس مجلس شورای ی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به تخلفات صورت گرفته در اجرای بخشی از قانون بودجه 95 (معافیت از خدمت با پرداخت جریمه)، از مطرح شدن سوال از کشور خبر داد.
آقای گل لیگ برتر در تلاش است با استفاده از قانون جدید خدمت سربازی بتواند از سربازی رفتن خود را معاف کند.
رئیس مجلس در نامه ای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه ایران را برای اجرا به حجت ال ابلاغ کرد.
رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا به وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» ابلاغ کرد.
ستادکل نیروهای مسلح در اطلاعیه ای مقررات ر خدمت فرزندان ایثارگران را برای اجرا ابلاغ کرد. فرزندان ایثارگران مدت ها بود منتظر ابلاغ این مقررات بودند.
رییس مجلس شورای ی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
آرمان شرق:حجت ال والمسلمین رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا به وزارتخانه های «امور اقتصادی و دارایی» و «دادگستری» ابلاغ کرد. به گزارش آرمان شرق و به نقل…
در نامه های جداگانه ای به قوه قضائیه و وزارتخانه های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت، 2 قانون مصوب مجلس شورای ی را جهت اجرا ابلاغ کرد.
تهران (پانا) - رئیس کمیته امداد (ره) پس از ابلاغ «قانون اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» به سازمان اداری و استخدامی کشور، دستور اجرای این قانون را در کمیته امداد اعلام کرد.
قانون تفسیر بند «ه» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
رییس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
رییس جمهور در نامه های جداگانه ای به وزارت فرهنگ و ارشاد ی و وزارت امور خارجه ، 2 قانون مصوب مجلس شورای ی را جهت اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور در نامه ای به سازمان حفاظت محیط زیست قانون هوای پاک را ابلاغ کرد.
رئیس مجلس شورای ی در نامه ای به رئیس جمهور قانون اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان را برای اجرا ابلاغ کرد.
محمد حسینی با اشاره به تعیین وام ۱۵ میلیون تومانی در قانون بودجه سال ۹۷ اظهار کرد: با تصویب قانون در مجلس، تایید آن از سوی شورای نگهبان و ابلاغ به ت، قانون بودجه توسط رئیس جمهور به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می شود، سازمان به وزارت اقتصاد و دارایی دستور و اقتصاد به عنوان رئیس مجامع بانک ها موضوع وام ازدواج را به بانک مرکزی ابلاغ می کند.
علی سرمربی تیم فوتبال سایپا از ایجاد قانون جدید خدمت سربازی ابراز خوشحالی کرد.
رئیس فرا یون ایثارگران با تاکید بر اجرای قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت، گفت: آسیب های ناشی از تصادفات رانندگی با عدم ارایه گواهینامه به مشمولان سربازی افزایش می یابد.
حجت ال و المسلمین اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور، با بیان اینکه قانون برنامه ششم توسط رئیس مجلس ابلاغ شده گفت: ت نسبت به قانون هیچ مقاومتی ندارد و زمانی که قانون توسط رئیس مجلس ابلاغ شده برای همه لازم الاجراست.
رییس جمهور در نامه های جداگانه ای به وزارت فرهنگ و ارشاد ی و وزارت امور خارجه ، 2 قانون مصوب مجلس شورای ی را جهت اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور «قانون اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را جهت اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و دادگستری ابلاغ کرد.
قانون اخذ گواهینامه بدون نیاز به کارت پایان خدمت هنوز اجرایی نشده است. این قانون از داد سال گذشته تا کنون به دلیل آنچه ستاد کل نیروهای مسلح «ابهام در قانون عنوان کرده» بر زمین مانده است.
در گذشته ۵ مرحله فروش خدمت سربازی در تاریخ جمهوریت ترکیه انجام گرفته است که کل انی که در آن ۵ مرحله اقدام به ید خدمت سربازی کرده اند، کمتر از ۲۶ روز مرحله جدید است.
رئیس جمهور قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را برای اجرا به سازمان برنامه و بودجه ابلاغ کرد.
رئیس جمهور، یک قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا به وزارتخانه های «فرهنگ و ارشاد ی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و دو قانون دیگر را به وزارت «دادگستری» ابلاغ کرد.
رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ایران و در نامه های جداگانه ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست، ۴ قانون مصوب مجلس را برای اجرا، ابلاغ کرد.
رئیس جمهور در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی ایران و در نامه های جداگانه ای به وزارت امور اقتصاد و دارایی و سازمان حفاظت محیط زیست، ۴ قانون مصوب مجلس را برای اجرا، ابلاغ کرد.
از روزی که رضاخان می نج در وت نخست ی، در رویای سلطنت و با نیت نظم نوین ایران لایحه «خدمت اجباری نظام وظیفه» را به مجلس شورای ملی فرستاد و یک سال بعد، آن را برای نخستین بار در ایران تبدیل به قانون کرد، بیش از ۶۲ سال می گذرد.
رئیس جمهور با گذشت ۵۰ روز از سال ۹۶ و علیرغم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه از سوی رئیس مجلس به وی، هنوز این قانون را برای اجرا به ت ابلاغ نکرده و کشور در حال حاضر بدون برنامه اداره می شود.


رئیس جمهور امروز قانون اصلاح قانون صدور چک را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک…

ابراهیم کریمی جانشین سازمان وظیفه عمومی ناجا در خصوص آ ین وضعیت طرح معافیت و ری سربازی فرزندان ایثارگران اظهار داشت: در پی ابلاغ مصوبه بهره مندی سالیانه ۲۰ هزار نفر از فرزندان ایثارگران از ر خدمت در طول برنامه توسعه ششم و اصرار مجلس شورای ی بر اجرای آن و با عنایت به اتمام ثبت نام مرحله اول و پالایش آمار ثبت نام شدگان، اجرای این مصوبه از تاریخ ۲۳ بهمن امسال توسط ستاد کل نیرو های مسلح به سازمان نیرو های مسلح ابلاغ شد.
قانون تفسیر بند «ه» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را برای اجرا به وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
سازمان وظیفه عمومی ناجابا اعلام اینکه مشمولان متولد ۱۳۷۸امسال وارد سن مشمولیت می شوند، اعلام کرد: این مشمولان باید باتوجه به قانون خدمت وظیفه عمومی، درخصوص تعیین تکلیف وضعیت خدمت اقدام کنند.
بر این اساس در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی ایران، رئیس جمهور «قانون موافقتنامه بین المللی روغن زیتون و کنسرو زیتون مورخ 2015 (1394)» را جهت اجرا به وزارتخانه جهاد کشاورزی ابلاغ…
ت کویت پس از ماهها بررسی جنبه های مختلف قانون اعزام به خدمت جوانان در این کشور طی بخشنامه ای از اجرای آن خبر داد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأیید «طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان» از سوی شورای نگهبان، گفت: دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
کاربران زیادی در مورد ید خدمت سربازی فرزندان ایثارگران و طرح معافیت نوادگان شاهد در برنامه ششم سوال دارند اما هنوز نتیچه این مصوبه مشخص نیست.
همشهری آنلاین: رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تأیید طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان از سوی شورای نگهبان، گفت: دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ این قانون، افراد مشمول را از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.
حجت ال رییس جمهور در نامه ای به وزارت دادگستری یک قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور در نامه ای به وزارت دادگستری یک قانون مصوب مجلس شورای ی را برای اجرا ابلاغ کرد.
رئیس جمهور در نامه ای قانون «حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور» را برای اجرا به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ کرد.